Ytelsesproblemer ved visning av PDF-filer over Terminal-server med Reader eller Acrobat

Problem

Når du viser PDF-filer i Adobe Acrobat eller Adobe Acrobat i et Terminal-servermiljø/Citrix-miljø, oppdateres visningen langsomt over en RDP-forbindelse. Dette problemet er spesielt merkbart ved rulling gjennom PDF-dokumenter som inneholder bilder med høy oppløsning.

Løsninger

Løsning 1: Oppdater innstillinger for sidevisning i Acrobat eller Reader.

Endre følgende innstillinger i Acrobat eller Reader. Du kan enten deaktivere disse alternativene direkte i Reader/Acrobat under «Endre > Innstillinger > Sidevisning > Gjengivelse» eller ved å bruke registernøklene fra systemadministratorer:

  • deaktiver «2D Graphic acceleration»HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\AVDisplay - bUse2DGPUf=dword:0
  • deaktiver «Smooth images» HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals - bAntialiasImages=dword:0
  • deativer «Smooth line art» HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals - bAntialiasGraphics=dword:0
  • angi «Smooth Text» til ingen (alternativt: noen kunder har rapportert om akseptabel ytelse uten å angi Smooth Text til ingen)
    • HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals - bAntialiasText=dword:0
    • HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals - iAntialiasThreshold=dword:0
    • HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals - benableDDR=dword:0

Adobe støtter ikke endring av registerverdier, og du gjør dette på eget ansvar. Registerinnstillinger bør kun endres dersom du har nødvendige tillatelser og erfaring med området.

Systemadministratorer bør først endre innstillingene med dialogen Innstillinger i Adobe Reader (ikke med registeret) og teste ytelsen på nytt via Citrix. Når du har den riktige kombinasjonen av innstillinger som fungerer, noterer du deg verdiene til disse registernøklene til bruk i fremtidige Reader-installasjoner. Dette er viktig siden verdien for iAntialiasThreshold-nøkkelen kan variere (0, 1 eller 12) avhengig av hvilke av de andre alternativene som er deaktiverte.

Merk: Disse innstillingene vil forbedre visningsytelsen på forbindelser med lav båndbredde, men de kan påvirke visningsytelsen på LAN-forbindelser negativt. Disse må testes grundig.

Løsning 2: Bruk et verktøy for RDP-komprimering for å komprimere data som sendes «over-the-wire.»  

RPD sender hele settet med bildedata hver gang bildet rulles på siden. Sending av alle data samtidig kan forårsake stopp i nettverksforbindelsen, spesielt med redusert båndbredde. Noen kunder har lyktes med å bruke følgende verktøy til å forbedre visningsytelsen på Terminal-server for forbindelser med lav båndbredde: http://www.ericom.com/ericom_blaze.asp

Tilleggsinformasjon

Det er ingen generelle løsninger i Acrobat eller Reader for å forbedre ytelsesproblemer i Terminal-server. Ytelsesproblemer skyldes ofte båndbreddebegrensninger for nettverksforbindelsen, eller selve RDP-protokollen.  

RDP-protokollen håndterer ikke alltid bildedata bra. En Terminal-server på Windows 2003 bruker RDP-versjon 5.2. En Terminal-server på Windows 2008 bruker RDP-versjon 7.0, og dette forbedrer visningsytelsen for bilder. Derfor kan en oppgradering til et nyere operativsystem også forbedre ytelsen dersom det bruker en nyere RDP-versjon som 7.0.

Her er en artikkel fra Citrix som viser til samme problem:

http://support.citrix.com/article/CTX122914

og et innlegg i forumene våre som diskuterer det samme:

http://forums.adobe.com/thread/439803

Adobe-logoen

Logg på kontoen din