Kan ikke endre egenskaper for tekstboks eller forklaringskommentarer

Løsning: Slå på verktøylinjen for egenskaper

For å endre en eksisterende tekstboks eller forklaringskommentar, slår du på verktøylinjen for egenskaper. For å endre teksten inne i kommentaren, dobbeltklikker du inne i kommentaren for å velge og endre teksten.

Legge til en tekstboks

 1. Velg Verktøy > Kommentar og merking > Verktøy for tekstboks.
 2. Klikk i PDF-dokumentet.
 3. Velg Vis > Verktøylinjer > Egenskapslinje, og angi farge, justering og skriftattributter for teksten.
 4. Skriv inn teksten. Tekst brytes automatisk når den kommer til den høyre kanten av boksen.
 5. (Valgfritt) Slik gjør du flere endringer i tekstboksen:
  1. Klikk en kant av tekstboksen med markeringsverktøyet eller tekstboksverktøyet for å merke den, og dra deretter i et hjørne for å endre størrelsen på boksen. Bruk egenskapslinjen til å endre alternativer for kantlinje og fyll.
  2. Dobbeltklikk tekstboksen for å redigere teksten eller endre tekstattributtene. Dra over teksten for å merke den, og velg deretter alternativer på Egenskaper-verktøylinjen.

   Vis en Adobe Captivate-demo av denne prosedyren.

 6. Hvis du vil slette tekstboksen, merker du den og trykker deretter Delete-tasten.

Merk: Du kan også lime inn en blokk med tekst ved å merke og kopiere teksten i et hvilket som helst program, velge håndverktøyet i Acrobat og velge Rediger > Lim inn.

Legge til en bildeforklaring

 1. VeVelg Verktøy > Kommentar og merking > Forklaringsverktøy.
 2. Klikk én gang for å angi plasseringen til sluttpunktet, og klikk en gang til for å angi plasseringen til tekstboksen.
 3. Velg Vis > Vis/skjul > Verktøylinjeelementer > Egenskapslinje og angi farge, justering og skriftattributter for teksten.
 4. Skriv inn teksten. Tekst brytes automatisk når den kommer til den høyre kanten av boksen.
 5. (Valgfritt) Slik gjør du flere endringer i tekstboksen:
  1. Hvis du vil endre størrelse på bildeforklaringen, merker du den og dra i et av håndtakene som vises.
  2. Hvis du vil flytte tekstboksen, klikker du i boksen og drar den.
  3. Hvis du vil flytte hele bildeforklaringen, klikker du sluttpunktlinjen eller en kant av tekstboksen og drar den.
  4. Hvis du vil endre farge, tetthet eller linjeegenskaper, bruker du markeringsverktøyet til å høyreklikke bildeforklaringen og velger Egenskaper, og deretter velger du alternativene du ønsker.

Følgende Adobe Captivate-demonstrasjon viser hvordan man endrer egenskapene til en tekstboks eller forklaringskommentar. Hvis du vil ha mer informasjon om å vise denne demoen, kan du se Vis Adobe Captivate-demoer.