Oppdater og korriger Acrobat 10.x og Reader 10.x på Windows eller Mac

Denne siden er ment for Enterprise IT. Den enkleste måten brukerne kan oppdatere på, er å velge Hjelp > Se etter oppdateringer.

For IT-sentrisk informasjon om 9.x og eldre produkter, se Oppdatering, retting | Acrobat, Reader 7.x–9.x | Windows.

Nedlastingssteder for Enterprise

Forskjell mellom Reader- og Acrobat-oppdateringer

10.x-produkter introduserer akkumulerte oppdateringer, så det er aldri nødvendig å installere mer enn to oppdateringer for å få nyeste versjon.

 • Windows
  • Acrobat-oppdateringer er alltid MSP-er. Spørringer er akkumulerte til grunnutgivelsen.
  • Reader-oppdateringer er vanligvis MSP-filer, men kan også være en MSI- eller EXE-fil avhengig av nedlastingskilden og utgivelsestype. Kvartalsskrifter er kumulative til siste frigitte MSI-fil (for eksempel 10.1). MSI-filer er fullstendige installasjonsfiler.
 • Mac OS
  • Mac OS-oppdateringer er en .PKG-installasjonsfil i en .DMG-fil. Acrobat- og Reader-oppdateringer er en .PKG-installasjonsfil i en .DMG-fil. En fullstendig installasjonsfil er også tilgjengelig for den engelske versjonen av Reader.

Merk: For detaljer om forskjellige anvendelser (ARD, AIP, GPO, SCCM osv.), kan du se Administrasjonsguide for Enterprise som er tilgjengelig fra Enterprise-portalen.

Informasjon om Windows oppdateringsfil

Vers. Type Acrobat-fil Språk Reader-fil Språk. ID for sikkerhetsmelding
10.0 Basis AcroPro1000_lang_ID.zip Lang_IDs AdbeRdrUpd1000_MUI.zip AdbeRdrUpd1000_<lang_id>.msi Lang_IDs Ikke relevant
10.0.1 Quar. AcrobatUpd1001_<Tier_#>.msp Lag 1–4 AdbeRdrUpd1001_<Tier_#>.msp Lag 1–4 APSB11-03
10.0.2 Oppdatering AcrobatSecUpd1002.msp Lag 1–4 Ikke relevant   APSB11-06
10.0.3 Oppdatering AcrobatSecUpd1003.msp Lag 1–4 Ikke relevant   APSALL-02
10.1 Quar. AcrobatUpd1010.msp Lag 1–4 AdbeRdrUpd1010_MUI.msp AdbeRdrUpd1010_<lang_id>.msi Lag 1–4 APSB11-16
10.1.1 Quar. AcrobatUpd1011.msp Lag 1–4 AdbeRdrUpd1011.msp AdbeRdrUpd1011_MUI.msp Lag 1–4 APSB11-24
10.1.2 Quar. AcrobatUpd1012.msp Lag 1–4 AdbeRdrUpd1012.msp AdbeRdrUpd1012_MUI.msp Lag 1–4 APSB12-01
10.1.3 Quar.
AcrobatUpd1013.msp Lag 1–4 AdbeRdrUpd1013.msp Lag 1–4 APSB12-08
10.1.3 Quar. AcrobatUpd1013_me.msp Lag 5 Ikke relevant Ikke relevant APSB12-08
10.1.4 Quar. AcrobatUpd1014.msp Lag 1–4
AdbeRdrUpd1014.msp
AdbeRdrUpd1014_MUI.msp
Lag 1–4 APSB12-16
10.1.4 Quar. AcrobatUpd1014_me.msp Lag 5 Ikke relevant Ikke relevant APSB12-16
10.1.5 Quar. AcrobatUpd1015.msp Lag 1–4 AdbeRdrUpd1015.msp
AdbeRdrUpd1015_MUI.msp
Lag 1–4 APSB13-02
10.1.5 Quar. AcrobatUpd1015_me.msp Lag 5 Ikke relevant Ikke relevant APSB13-02
10.1.6 Oppdatering AcrobatSecUpd1016.msp Lag 1–4 AdbeRdrSecUpd1016.msp Lag 1–4 APSB13-07
10.1.7 Quar. AcrobatUpd1017.msp Lag 1–4 AdbeRdrUpd1017.msp
AdbeRdrUpd1017_MUI.msp
Lag 1–4 APSB13-15
10.1.8 Quar. AcrobatUpd1018.msp Lag 1–4

AdbeRdrUpd1018.msp

AdbeRdrUpd1018_MUI.msp

Lag 1–4 APSB13-22
10.1.9 Quar. AcrobatUpd1019.msp Lag 1–4

AdbeRdrUpd1019.msp

AdbeRdrUpd1019_MUI.msp

Lag 1–4 APSB14-01
10.1.10 Quar. AcrobatUpd10110.msp Lag 1–4

AdbeRdrUpd10110.msp

AdbeRdrUpd10110_MUI.msp

Lag 1–4 APSB14-15
10.1.11 Oppdatering AcrobatSecUpd10111.msp Lag 1–4 AdbeRdrSecUpd10111.msp Lag 1–4 APSB14-19
10.1.12 Quar. AcrobatUpd10112.msp Lag 1–4

AdbeRdrUpd10112.msp

AdbeRdrUpd10112_MUI.msp

Lag 1–4 APSB14-20
10.1.13 Quar. AcrobatUpd10113.msp Lag 1–4

AdbeRdrUpd10113.msp

AdbeRdrUpd10113_MUI.msp

Lag 1–4 APSB14-28
10.1.14 Quar. AcrobatUpd10114.msp Lag 1–4

AdbeRdrUpd10114.msp

AdbeRdrUpd10114_MUI.msp

Lag 1–4 APSB15-10
10.1.15 Quar. AcrobatUpd10115.msp Lag 1–4

AdbeRdrUpd10115.msp

AdbeRdrUpd10115_MUI.msp

Lag 1–4 APSB15-15
10.1.16   Quar. AcrobatUpd10116.msp Lag 1–4

AdbeRdrUpd10116.msp

AdbeRdrUpd10116_MUI.msp

Lag 1–4 APSB15-24

Akseptable AIP-rettingmønstre for Windows-anvendelser

 • Acrobat (Formel = Grunnutgivelse + siste kvartalsskrift + siste retting utenfor syklus)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.16 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.15 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.14 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.13 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.12 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.10 (Q) > 10.1.11 (OOC)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.10 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.9 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.8 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.7 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.5 (Q) > 10.1.6 (OOC)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.5 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.4 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.3 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.2 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.0.3 (OOC)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.1.0 (Q) > 10.1.9 (OOC)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.1.0 (Q) > 10.1.10 (OOC)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.1.11 (Q)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.1.0 (Q) > 10.1.12 (OOC)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.1.0 (Q) > 10.1.13 (OOC)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.1.0 (Q) > 10.1.14 (OOC)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.1.0 (Q) > 10.1.15 (OOC)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.1.0 (Q) > 10.1.16 (OOC)
 • Reader (Formel = siste MSI-fil + siste kvartalsskrift + siste retting utenfor syklus)
  • Akseptabel: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.16 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.15 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.14 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.13 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.12 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.10 (Q) > 10.1.11 (OOC)
  • Akseptabel: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.10 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.9 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.8 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.7 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.5 (Q) > 10.1.6 (OOC)
  • Akseptabel: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.5 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.4 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.3 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.2 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.0.1 (Q)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.1.9 (OOC)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.1.10 (OOC)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.1.11 (Q)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.1.12 (OOC)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.1.13 (OOC)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.1.14 (OOC)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.1.15 (OOC)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.1.16 (OOC)

Windows EXE-installasjonsfiler

EXE-filer er Reader-installasjonsfiler i kjede. Disse installasjonsfilene brukes hovedsakelig av hjemmebrukere. Enterprise-administratorer installerer vanligvis MSP- og MSI-filer fra Enterprise-nedlastingssiden på ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/.

Informasjon om Mac OS oppdateringsfil

Vers. Type Acrobat-fil Språk Reader-fil Språk. ID for sikkerhetsmelding
10.0 Basis AcroPro1000_lang_ID.dmg Lang_IDs AdbeRdr1000_lang_ID.dmg Lang_IDs  Ikke relevant
10.0.1 Quar. AcrobatUpd1001.dmg Lag 1–4 AdbeRdrUpd1001.dmg Lag 1–4 APSB11-03
10.0.2 Oppdatering AcrobatSecUpd1002.dmg Lag 1–4 AdbeRdrSecUpd1002.dmg Lag 1–4 APSB11-06
10.0.3 Oppdatering AcrobatSecUpd1003.dmg Lag 1–4 AdbeRdrSecUpd1003.dmg Lag 1–4 APSALL-02
10.1 Quar. AcrobatUpd1010.dmg Lag 1–4 AdbeRdrUpd1010.dmg Lag 1–4 APSB11-16
10.1.1 Quar. AcrobatUpd1011.dmg Lag 1–4 AdbeRdrUpd1011.dmg Lag 1–4 APSB11-24
10.1.2 Quar. AcrobatUpd1012.dmg Lag 1–4 AdbeRdrUpd1012.dmg Lag 1–4 APSB12-01
10.1.3 Quar. AcrobatUpd1013.dmg Lag 1–4 AdbeRdrUpd1013.dmg Lag 1–4 APSB12-08
10.1.4
Quar.
AcrobatUpd1014.dmg
Lag 1–4
AdbeRdrUpd1014.dmg
Lag 1–4
APSB12-16
10.1.5 Quar. AcrobatUpd1015.dmg Lag 1–4 AdbeRdrUpd1015.dmg Lag 1–4 APSB13-02
10.1.6 Oppdatering AcrobatSecUpd1016.dmg Lag 1–4 AdbeRdrSecUpd1016.dmg Lag 1–4 APSB13-07
10.1.7 Quar. AcrobatUpd1017.dmg Lag 1–4 AdbeRdrUpd1017.dmg Lag 1–4 APSB13-15
10.1.8 Quar. AcrobatUpd1018.dmg Lag 1–4 AdbeRdrUpd1018.dmg Lag 1–4 APSB13-22
10.1.9 Quar. AcrobatUpd1019.dmg Lag 1–4 AdbeRdrUpd1019.dmg Lag 1–4 APSB14-01
10.1.10 Quar. AcrobatUpd10110.dmg Lag 1–4 AdbeRdrUpd10110.dmg Lag 1–4 APSB14-15
10.1.12 Quar. AcrobatUpd10112.dmg Lag 1–4 AdbeRdrUpd10112.dmg Lag 1–4 APSB14-20
10.1.13 Quar. AcrobatUpd10113.dmg Lag 1–4 AdbeRdrUpd10113.dmg Lag 1–4 APSB14-28
10.1.14 Quar. AcrobatUpd10114.dmg Lag 1–4 AdbeRdrUpd10114.dmg Lag 1–4 APSB15-10
10.1.15 Quar. AcrobatUpd10115.dmg Lag 1–4 AdbeRdrUpd10115.dmg Lag 1–4 APSB15-15
10.1.16 Quar. AcrobatUpd10116.dmg Lag 1–4 AdbeRdrUpd10116.dmg Lag 1–4 APSB15-24

Akseptable mønstre for Macintosh-anvendelser

 • Acrobat (Formel = Grunnutgivelse + siste kvartalsskrift (fortrinnsvis ingen) + siste retting utenfor syklus)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.16 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.15 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.14 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.13 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.12 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.10 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.9 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.8 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.7 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.5 (Q) > 10.1.6 (OOC)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.5 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.4 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.3 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.1.2 (Q)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.0.3 (OOC)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.0.3 (Q)
 • Reader (Formel = Grunnutgivelse + siste kvartalsskrift (fortrinnsvis ingen) + siste retting utenfor syklus)
  • Akseptabel: 10.1.0 > 10.1.16 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 > 10.1.15 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 > 10.1.14 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 > 10.1.13 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 > 10.1.12 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 > 10.1.10 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 > 10.1.9 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 > 10.1.8 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 > 10.1.7 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 > 10.1.5 (Q) > 10.1.6 (OOC)
  • Akseptabel: 10.1.0 > 10.1.5 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 > 10.1.4 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 > 10.1.3 (Q)
  • Akseptabel: 10.1.0 > 10.1.2 (Q)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.1.2 (OOC)
  • Akseptabel: 10.0.0 > 10.0.1 > 10.0.3 (OOC) > 10.1.0 (Q)
  • Uakseptabel: 10.0.0 > 10.0.2 (Q) > 10.0.3 (OOC)

Språkstøtte

Lag

«Tier_<some number>» identifiserer installasjonsfilens språk i filnavnet som følger:

 • Lag 1: engelsk, fransk, tysk og japansk (kun Reader: MUI Reader)
 • Lag 2: italiensk, spansk, nederlandsk, brasiliansk, portugisisk, svensk, dansk, finsk og norsk
 • Lag 3: tradisjonell kinesisk, forenklet kinesisk og koreansk
 • Lag 4: russisk, ukrainsk, rumensk, tyrkisk, tsjekkisk, ungarsk og polsk (kun Windows: slovakisk, kroatisk, slovensk, [kun Reader: katalansk, baskisk])

Språkidentifikatorer

Noen installasjonsfiler angir sin språkstøtte med språk-ID. For eksempel så er en_US en engelsk installasjonsfil. Du finner en fullstendig liste over språk-ID-er i Administrasjonsguide for EnterrpiseEnterprise-portalen.


Adobe-logoen

Logg på kontoen din