Dette dokumentet forklarer hvordan du erstatter tekst, retter skrivefeil, endrer skrift og skriftsnitt, justerer og endrer størrelse på tekst i en PDF-fil ved hjelp av Acrobat DC. (Hvis du ønsker informasjon om hvordan du redigerer bilder, objekter eller skannede PDF-filer, klikker du på riktig kobling ovenfor.)

Merk: Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat DC eller 2017. Hvis du bruker Acrobat XI, kan du se Hjelp for Acrobat XI.

 

Redigere tekst i en PDF-fil

Verktøyene Rediger tekst og bilde lar deg erstatte, redigere eller legge til tekst i en PDF-fil. Du kan rette skrivefeil, endre skrifter og skriftstørrelse, justere, legge til hevet skrift eller senket skrift og endre størrelse på tekst eller avsnitt.

Verktøyet Rediger tekst og bilde
Åpne en PDF-fil i Acrobat, og velg deretter Verktøy > Rediger PDF > Rediger.

Du redigerer én side om gangen i en PDF-fil. Hvis du vil utføre mer omfattende redigering eller gjøre globale formateringsendringer på tvers av hele dokumentet, redigerer du originaldokumentet. Hvis originalen ikke er tilgjengelig, kan du lagre PDF-filen som et Microsoft Word-dokument eller en PowerPoint-presentasjon. Deretter kan du redigere og opprette PDF-filen på nytt.

Videoopplæring: Redigere tekst og bilder i en PDF-fil med Acrobat

Finn ut hvordan du redigerer tekst og bilder i PDF-filene med Acrobat på skrivebordet og hvordan du redigerer PDF-filer på mobile enheter med et Acrobat Pro-abonnement.

Video (05:07) | Av Matthew Pizzi (train simple)

Formatere tekst i en PDF-fil

Når du redigerer tekst, tilpasses flyten for avsnittet til tekstboksen i henhold til endringene. Hver tekstboks er uavhengig, og innsetting av tekst i én tekstboks vil ikke skyve ned en tilstøtende tekstboks eller flyte til neste side.  

 1. Velg Verktøy > Rediger PDF > Rediger .

  Velg Verktøy, Rediger PDF, Rediger
  Omriss angir tekst og bilder som du kan redigere.

 2. Merk teksten du vil redigere.
 3. Rediger teksten ved å gjøre ett av følgende:
  • Skriv inn ny tekst for å erstatte den merkede teksten, eller trykk Slett for å fjerne den.
  • Behandle listeelementer ved å bruke listekontrollene (punktmerkede og nummererte) under Format i ruten til høyre. Du kan opprette nye listeelementer, konvertere eksisterende avsnitt til listeelementer, konvertere eksisterende listeelementer til avsnitt, og konvertere fra én listetype til en annen.
  • Velg en skrift, skriftstørrelse eller andre formateringsalternativer, under Format i ruten til høyre. Du kan også bruke de avanserte formateringsalternativene, for eksempel linjeavstand, tegnavstand, horisontal skalering, strøkbredde og farge.
  Formateringsvalg
  Formateringsalternativer i ruten til høyre

  Merk:

  Av juridiske årsaker må du ha kjøpt og installert en skrift på systemet for å kunne revidere tekst med den aktuelle skriften.

  Du kan bare redigere tekst hvis skriften som ble brukt på teksten er installert på systemet. Hvis skriften ikke er installert på systemet, men er bygget inn i PDF-filen, kan du bare endre fargen eller skriftstørrelsen. Hvis skriften ikke er installert eller bygget inn, kan du ikke redigere noe av teksten.

 4. Klikk utenfor det merkede området for å fjerne merkingen og begynne på nytt.

Legge til eller redigere nummerert eller punktmerkede lister

Du kan legge til elementer i en nummerert eller punktmerket liste, opprette nye listeelementer, konvertere et eksisterende avsnitt til et listeelement, konvertere et eksisterende listeelement til et avsnitt, og konvertere fra én listetype til en annen.

 1. Velg Verktøy > Rediger PDF > Rediger .

  Merk:

  Acrobat registrerer avsnitt og lister separat. Både avsnitt og lister kan derfor vises i samme markeringsramme under redigering. Når du har lagret eller lagrer som den endrede filen og åpner den på nytt, vises avsnittet og listeelementene i separate markeringsrammer.

 2. Gjør følgende:

  Slik legger du til eller fjerner elementer i en nummerert eller punktmerket liste:

  • Du kan legge til eller fjerne elementer fra listen på alle nestede nivåer, ved hjelp av de samme kjente kontrollene som du bruker i MS Office. Trykk for eksempel Enter etter et listeelement for å sette inn en ny rad. Trykk på Tilbake for å fjerne den nye raden og plassere markøren bak slutten av forrige listeelement.

  Slik legger til en nummerert eller punktmerket liste:

  1. Plasser markøren i dokumentet på plasseringen der du vil legge til en ny liste.
  2. Velg listetypen du vil bruke (punktmerket eller nummerert) under Format i ruten til høyre.

  Slik konverterer du et eksisterende avsnitt til et listeelement:

  • Plasser markøren i avsnittet, og velg deretter listetypen du vil bruke (punktmerket eller nummerert) under Format i ruten til høyre.

  Slik konverterer du et eksisterende listeelement til et avsnitt:

  1. Merk alle elementene i listen. Den riktige listetypen utheves under Format i ruten til høyre.
  2. Klikk den uthevede listetypen.

  Slik konverterer du fra én listetype til en annen:

  1. Plasser markøren i listeelementet, eller merk alle elementene i listen.
  2. Velg listetypen du vil bruke (punktmerket eller nummerert) under Format i ruten til høyre.
  Formateringsvalg
  Formateringsalternativer i ruten til høyre

  Merk:

  Du kan også bruke tastaturet for å legge til et listeelement. Før et avsnitt kan du for eksempel skrive inn nummerert "a" etterfulgt av sluttparentes ")", og deretter legge til et mellomrom. Det legger til en nummerert liste som starter med "a)".

Legge til ny tekst i en PDF-fil

Du kan legge til eller sette inn ny tekst i en PDF-fil ved å bruke en hvilken som helst skrift som er installert på systemet.

 1. Velg Verktøy > Rediger PDF > Legg til tekst .

  Verktøyet Legg til tekst
  Åpne en PDF-fil, og velg deretter Verktøy > Rediger PDF > Legg til tekst.

 2. Dra for å angi bredden på tekstblokken du vil legge til.
 3. Hvis du vil bruke loddrett tekst, klikker du tekstboksen og merker av for Gjør tekstretning loddrett.

 4. Legg til tekst-verktøyet oppdager intelligent følgende tekstegenskaper for tekst som er nær klikkepunktet:

  • Skriftnavn, størrelse og farge
  • Tegn, avsnitt og linjeavstand
  • Vannrett skalering

  Disse tekstegenskapene brukes automatisk i teksten som du legger til på klikkepunktet.

  Du kan endre disse tekstegenskapene ved hjelp av alternativene under Format i ruten til høyre.

 5. Skriv inn teksten.
 6. Dra et valghåndtak for å endre størrelse på tekstboksen.
 7. Hvis du vil flytte tekstboksen, plasserer du markøren over linjen til markeringsrammen (unngå valghåndtakene). Når markøren endres til flyttemarkør , drar du boksen til den nye plasseringen. Hvis du vil beholde justeringen med de andre listeelementene, holder du SKIFT mens du drar.

Flytte, rotere eller endre størrelsen på en tekstboks

Du kan flytte eller rotere tekstbokser på en side. Verktøyet Rediger tekst og bilde viser et omriss for hver tekstboks, slik at det er tydelig hvilken tekst som påvirkes. Redigering er begrenset til siden. Du kan ikke dra en tekstboks til en annen side, eller flytte eller rotere enkelttegn eller ord i en tekstboks. Du kan imidlertid kopiere tekstbokser og lime dem inn på en annen side.

Endring av størrelsen på en tekstboks fører til tilpassing av flyten for teksten innenfor grensene til den nye tekstboksen. Det endrer ikke størrelsen på teksten. Hvis du vil endre skriftstørrelse, kan du se Redigere eller formatere tekst i en PDF-fil. Endring av størrelse er begrenset til gjeldende side, på samme måte som andre tekstendringer. Tekst flyter ikke til neste side.

 1. Velg Verktøy > Rediger PDF > Rediger .

 2. Klikk tekstboksen du vil flytte, rotere eller endre størrelse på.
  Flytte, rotere eller endre størrelsen på en tekstboks
  En markeringsramme med valghåndtak omgir tekstboksen du klikket.

 3. Gjør ett av følgende:

  Flytt

  Plasserer du markøren over linjen til markeringsrammen (unngå valghåndtakene). Når markøren endres til flyttemarkør , drar du boksen til ønsket plassering. Hvis du vil begrense bevegelsen loddrett eller vannrett, holder du nede Skift-tasten mens du drar.

  Flytte tekstboks

  Roter

  Plasser markøren like utenfor et valghåndtak. Når markøren endres til rotasjonsmarkør , drar du i retningen du vil rotere.

  Rotere tekstboks

  Endre størrelse

  Plasser markøren over et valghåndtak. Når markøren endres til skaleringsmarkør , drar du håndtaket for å endre størrelse på tekstblokken.

  Skalere tekstboks

Legge til, redigere eller flytte tekst på statiske skjemaer eller ved signering

Organisasjoner har av og til PDF-versjoner av papirskjemaene sine uten interaktive skjemafelt (kalles flate skjemaer). Bruk verktøyet Legg til tekstKommentar-verktøylinjen for å fylle ut ikke-interaktive skjemaer eller for å legge til tekst i dokumenter du må signere. Tekst som legges til med dette verktøyet, er faktisk en kommentar og endrer ikke den opprinnelige PDF-filen.

Legge til tekst i en statisk PDF-fil (flatt skjema)

 1. Velg Verktøy > Kommentar > Legg til tekstkommentar .

 2. Klikk der du vil legge til tekst.

 3. Tekstegenskaper-verktøylinjen velger du farge, skrift og skriftstørrelse for teksten du vil legge til.

  Verktøylinjen Tekstegenskaper
  Verktøylinjen Tekstegenskaper

  Merk:

  Hvis du ikke ser Tekstegenskaper-verktøylinjen, klikker du Tekstegenskaper-ikonet på Kommentar-verktøylinjen eller trykker CTRL+E.

 4. Skriv inn teksten. Trykk Enter hvis du vil legge til en ny linje.

Redigere tekst i en statisk PDF-fil (flatt skjema)

Hvis du vil endre tekstegenskaper, merker du teksten du vil redigere. Du kan bruke alle følgende verktøy på Tekstegenskaper-verktøylinjen:

Verktøylinjen Tekstegenskaper
Bruke de forskjellige alternativene på verktøylinjen for å endre egenskaper for tekst

Merk:

Hvis du ikke ser Tekstegenskaper-verktøylinjen, klikker du Tekstegenskaper-ikonet på Kommentar-verktøylinjen eller trykker CTRL+E.

 • Velg skrift på Skrift-menyen.
 • Velg skriftsnittstørrelse på hurtigmenyen.
 • Velg farge på Tekstfarge-menyen.
 • Hvis du vil endre linjeavstanden, klikker du knappen Reduser tegnavstand eller Øk tegnavstand.

Flytte eller skalere tekst i en statisk PDF-fil (flatt skjema)

Hvis du vil flytte eller skalere en tekstblokk, velger du Verktøy > Kommentar > Kommentarliste (i ruten til høyre). I kommentarlisten klikker du kommentaren som inneholder teksten du vil flytte eller endre størrelsen på. Når markeringsrammen vises, drar du tekstblokken eller ett av hjørnene.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet