Denne artikkelen forklarer hvordan du redigerer skannede PDF-filer i Acrobat DC. (Hvis du ønsker informasjon om hvordan du redigerer tekst, bilder eller objekter i en PDF-fil, klikker du på riktig kobling ovenfor.)
 

Acrobat kan enkelt gjøre om skannede dokumenter til redigerbare PDF-filer. Når du åpner et skannet dokument for redigering, kjører Acrobat automatisk optisk tegngjenkjenning (OCR=Optical Character Recognition) i bakgrunnen, og konverterer dokumentet til redigerbare bilder og tekst med riktig gjenkjente skrifter i dokumentet. En melding øverst til høyre viser det gjenkjente OCR-språket. Den angir også knappen for innstillinger hvis du vil endre OCR-språket.

Som standard konverteres bare gjeldende side til redigerbar tekst i stedet for hele dokumentet på én gang. Når du går fra én side til en annen, gjøres siden med fokus redigerbar.

Merk: Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat DC eller 2017. Hvis du bruker Acrobat XI, kan du se Hjelp for Acrobat XI.
 

Opplæringsvideo: redigere skannede dokumenter

Finn ut hvordan du konverterer et skannet dokument til en redigerbar PDF-fil med ett enkelt trinn, med Acrobat.

Video (02:32) | Av Matthew Pizzi (train simple)

Redigere tekst i et skannet dokument

 1. Åpne den skannede PDF-filen i Acrobat.

 2. Velg Verktøy > Rediger PDF. Acrobat utfører automatisk OCR på dokumentet, og konverterer det til en fullstendig redigerbar kopi av PDF-filen.

  Merk:

  En melding øverst til høyre viser det gjenkjente OCR-språket. Hvis du vil endre språket, klikker du Innstillinger i meldingen eller i ruten til venstre. Se Alternativer for redigering av skannede dokumenter nedenfor for å få mer informasjon om de ulike alternativene.

 3. Klikk tekstelementet du vil redigere, og begynn å skrive. Ny tekst samsvarer med utseendet på den opprinnelige skriften i det skannede bildet.

 4. Velg Fil > Lagre som, og skriv inn et nytt navn for det redigerbare dokumentet.

Alternativer for redigering av skannede dokumenter

Når du åpner et skannet dokument for redigering, vises de to skannespesifikke alternativene i ruten til høyre under Skannede dokumenter:

Alternativer for redigering av skannede dokumenter
Alternativer for redigering av skannede dokumenter

●   Innstillinger: Dette viser alternativer for å velge OCR-språk, bruke systemskrifter og gjøre alle sidene redigerbare på én gang. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innstillinger – OCR-språk, systemskrifter og alle sidene redigerbare.

●   Gjenkjenn tekst: Dette lar deg bytte fra redigeringsmodus for tekst til bilde eller fra bilde til tekst. Se Aktivere eller deaktivere automatisk OCR for skannede dokumenter for å få mer informasjon.

Innstillinger – OCR-språk, systemskrifter og alle sidene redigerbare

Bruk innstillingene for å endre OCR-språk, bruke systemskrifter og gjøre alle sidene redigerbare på én gang. Klikk Innstillinger under Skannede dokumenter i ruten til høyre. Dialogboksen viser følgende tre innstillinger:

Innstillinger for redigering av skannede dokumenter
Innstillinger for redigering av skannede dokumenter

 • Gjenkjenn tekst på (OCR-språk): OCR-språket velges som standard fra standard lokale innstillinger.
 • Bruk tilgjengelig systemskrift: Hvis det er merket av for dette alternativet under konverteringen av skannet tekst til redigerbar tekst, vises den konverterte teksten i en skrift som er installert på systemet og er den som ligner mest på den opprinnelige skriften på den skannede siden.
 • Marker alle sider som redigerbare: Hvis det er merket av for dette alternativet, konverteres alle sidene av gjeldende dokument til redigerbar tekst på én gang. Dette er et relativt langsomt alternativ. Bruk dette alternativet bare hvis du vil redigere alle sidene eller konvertere alle sidene til redigerbar tekst.

Til å begynne med settes språket til standard lokale innstillinger, og de andre alternativene er deaktiverte. Alle endringer av disse innstillingene beholdes og brukes når du aktiverer redigeringsmodus (Verktøy > Rediger PDF).

Slå av eller deaktivere OCR for skannede dokumenter

OCR er aktivert som standard. Når du åpner et skannet dokument for redigering, blir gjeldende side derfor konvertert til redigerbar tekst. Du kan slå av/på alternativet for automatisk OCR, avhengig av om du vil konvertere skannede dokumenter til redigerbar tekst eller ikke.

Slik slår du av automatisk OCR:

 • I den høyre ruten fjerner du merket i avmerkingsboksen Gjenkjenn tekst. Acrobat vil ikke automatisk kjøre OCR og konvertere et skannet dokument til redigerbar tekst neste gang programmet startes.
Slå av automatisk OCR
Alternativ for å slå av automatisk OCR

Slik slår du på automatisk OCR:

 • I den høyre ruten merker du av for Gjenkjenn tekst. Acrobat vil automatisk kjøre OCR og konvertere et skannet dokument til redigerbar tekst neste gang programmet startes.
Slå på automatisk OCR
Alternativ for å slå på automatisk OCR

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet