Om forhåndsvisninger i After Effects CC 2015 (13.5)

Måten du forhåndsviser komposisjoner, lag og opptak på har endret seg betraktelig i After Effects CC 2015 (13.5). Nå er forhåndsvisningene enklere å starte, interaktive og konfigurerbare.

Merk:

Før du installerer After Effects CC 2015 (13.5), bør du lese denne artikkelen om å beholde tidligere versjoner. Du finner mer informasjon om hva som er nytt og endret i denne artikkelen. Vær klar over kjente problemer med After Effects CC 2015 (13.5).

Denne artikkelen inneholder informasjon om hva som har endret seg med forhåndsvisninger, herunder:

RAM-forhåndsvisning brukes ikke lenger for å forhåndsvise:

After Effects hurtigbufrer fremdeles i RAM for avspilling i sanntid. Det å starte en slik forhåndsvisning er imidlertid ikke lenger en unik kommando i After Effects, så begrepet «RAM-forhåndsvisning» brukes ikke lenger. Nå kalles det «Forhåndsvisning».

Mellomrom for å starte en forhåndsvisning

Nå kan mellomromstasten brukes til å starte en forhåndsvisning som optimerer hurtigbufring av delbilder for avspilling i sanntid, og som også spiller av lyd. (Begge er tidligere unike funksjoner av hva som før ble kalt «RAM-forhåndsvisning».)

Definerbar forhåndsvisning

Du kan konfigurere forhåndsvisningen for hver av hurtigtastene for forhåndsvisning: mellomromstast, Numpad 0 og Shift + Numpad 0. Dersom du vil at mellomromstasten skal starte en forhåndsvisning med lyd som også viser aktive lagkontroller, kan du gjøre det nå.

Uavbrutte forhåndsvisninger

I tidligere versjoner av After Effect kunne man klikke hvor som helst under en forhåndsvisning for å stoppe avspilling. I After Effects CC 2015 (13.5) kan du jobbe i komposisjonen din eller prosjektet ditt samtidig som du forhåndsviser en komposisjon, et lag eller et opptak. Uforstyrrede forhåndsvisninger endrer atferden til starting og stopping av forhåndsvisninger. Finn ut mer om de interaktive ytelsesforbedringene som gjorde uforstyrrede forhåndsvisninger mulige i denne artikkelen.

Mye er forandret når det gjelder forhåndsvisninger, men det følgende har ikke endret seg i After Effects CC 2015 (13.5):

 • Avspilling i sanntid krever fremdeles at gjengitte delbilder kan hurtigbufres til RAM. Selv om det er mulig for enkle komposisjoner å gjengi og hurtigbufre raskere enn i sanntid, så vil forhåndsvisning alltid hurtigbufre delbilder til RAM før avspilling, uavhengig av komposisjonens innhold.

 • Det er ingen ny bruk av GPU under forhåndsvisninger. Alle endringene i After Effects CC 2015 (13.5) er knyttet til optimering av CPU-ressurser.

Modifisere prosjekter og komposisjoner under forhåndsvisninger (uforstyrret forhåndsvisning)

Nå kan du utføre endringer på effekter i det åpne prosjektet mens en forhåndsvisning spilles av i After Effects.

Når du i tidligere versjoner av After Effects startet en forhåndsvisning i en komposisjons-, lags- eller opptaksviser, kunne du klikke hvor som helst i brukergrensesnittet og stoppe avspillingen av den forhåndsvisningen. I After Effects CC 2015 (13.5) fortsetter forhåndsvisningen å spille av helt til du selv stopper dem, med hjelp av eksempelvis en hurtigtast som mellomromstasten. Les «stoppe en forhåndsvisning» nedenfor for spesifikke handlinger som stopper en forhåndsvisning.

Når du forhåndsviser en komposisjon, kan du modifisere lag i panelene Tidslinje, Lag og Effekt. After Effects begynner øyeblikkelig å hurtigbufre de oppdaterte delbildene, som vil føre til at forhåndsvisningens bildefrekvens vil modereres til de nye delbildene er hurtigbufret. Du kan imidlertid ikke utføre modifikasjoner inne i forhåndsvisningspanelet for en komposisjon, fordi du stopper forhåndsvisningen ved å klikke inne i panelet.

Merk:

For å modifisere komposisjonen ved å klikke i komposisjonspanelet under en forhåndsvisning, for eksempel for å modifisere en maskebane, åpner du et andre visningspanel for samme komposisjon og utfører modifikasjonene der. Endringer i ikke-forhåndsvisningsviseren er gjenspeilt i komposisjonspanelet hvor forhåndsvisningen spilles av.

Du kan utføre modifikasjoner i løpet av en forhåndsvisning i ethvert komposisjons-, lags- og opptakspanel som ikke forhåndsviser. Flere eksempler på hva du kan gjøre:

 • Opprette nye lag, herunder underkomposisjoner, og endre dem.
 • Bruke eller fjerne effekter og nøkkeldelbilder, og endre verdiene på enhver egenskap og nøkkeldelbilde.
 • Importere opptak og endre fortolkingsinnstillinger for ethvert opptak.
 • Legge komposisjoner til gjengivelseskøen og modifisere innstillinger eller gjengivelsesrekkefølge. Forhåndsvisninger stopper når du starter gjengivelseskøen.
 • Omorganisere arbeidsplassen, herunder åpne nye komposisjons-, lags- og opptakspanelene.
 • Endre visningsinnstillingene til et komposisjons-, lags- og opptakspanel. Du kan for eksempel vise alfakanalen, zoome inn og ut, bytte fra en enkelt til en 4-up-visning, eller endre 3D-visningen.

Som nevnt ovenfor, når du utfører en endring som påvirker delbildene som forhåndsvises, vil forhåndsvisningens bildefrekvens moderere mens de nye delbildene gjengis og hurtigbufres.

Gjeldende tidspunkt kontra forhåndsvisningstidspunkt

Med evnene til å modifisere en komposisjon under en forhåndsvisning, er det en tydelig forskjell mellom gjeldende tidspunkt og forhåndsvisningstidspunkt.

I After Effects er det gjeldende tidspunktet i en komposisjon delbildet hvor mange handlinger registreres, eksempelvis hvor nøkkeldelbilder legges til. Indikator for gjeldende tidspunkt (CTI) og visningen av gjeldende tidspunkt øverst i høyre hjørne på Tidslinje-panelet angir gjeldende tidspunkt.

Under en forhåndsvisning vil CTI trekke en vertikal blå linje gjennom tidsgraf-området i tidslinjepanelet. Denne linjen gjør det enklere å identifisere hvilke nøkkeldelbilder eller andre interessepunkter som befinner seg på det gjeldende tidspunktet.

Forhåndsvisningstidspunktet av en komposisjon er annerledes enn det gjeldende tidspunktet. Forhåndsvisningstidspunktet samsvarer med delbildet som vises i komposisjonspanelet under en forhåndsvisning. Forhåndsvisningstidspunktet er angitt av indikatoren for forhåndsvisningstidspunkt (PTI). PTI er den vertikale røde linjen gjennom tidsgraf-området i tidslinjepanelet som flytter seg fra venstre til høyre under en forhåndsvisning. Tidspunktsvisningen nederst i komposisjonspanelet indikerer også forhåndsvisningstidspunktet. (I tidligere versjoner av After Effects hadde ikke forhåndsvisningstidspunktet eller indikatoren for forhåndsvisningstidspunkt egne navn).

Når forhåndsvisningen stoppes, er gjeldende tidspunkt og forhåndsvisningstidspunkt samme delbilde.

Endre gjeldende tidspunkt under en forhåndsvisning

CTI-en i tidslinjepanelet flytter seg ikke under en forhåndsvisning, akkurat som i tidligere versjoner av After Effects. Dersom du drar CTI-en under en forhåndsvisning, vil avspillingen stoppe for å vise delbildet ved gjeldende tidspunkt.

For å flytte CTI-en uten å stoppe en forhåndsvisning, holder du ned tasten Option (Mac OS) eller Alt (Windows) mens du enten drar CTI-en eller klikke i samme tidslinjal. Dersom du også holder ned Shift-tasten mens du drar, vil CTI-en hoppe til nøkkeldelbilder og andre interessepunkter, som den gjør når en forhåndsvisning ikke spilles av.

Andre metoder som endrer gjeldende tidspunkt stopper ikke en forhåndsvisning.

Forenklet og konfigurerbar forhåndsvisning

I tillegg til evnen til å modifisere en komposisjon under en forhåndsvisning, endrer After Effects CC 2015 (13.5) måten du starter og stopper en forhåndsvisning på.Forhåndsvisningsatferder for hurtigtastene for forhåndsvisning kan tilpasses med nye kontroller i forhåndsvisningspanelet.Nå vil mellomromstasten som standard starte en forhåndsvisning som hurtigbufrer for avspilling i sanntid, og som også spiller av lyd.

Siden disse endringene har fjernet forskjellene mellom den gamle RAM-forhåndsvisningen og standard forhåndsvisning (mellomromstast), er ikke disse begrepene lenger i bruk i After Effects. Forhåndsvisningen er forent, og har brukerkonfigurerbare atferder.

Oppsummering av de største endringene i forhåndsvisningen:

 • Begrepet «RAM-forhåndsvisning» brukes ikke lenger til å beskrive en separat forhåndsvisningsmodus. Knappen RAM-forhåndsvisning er også fjernet fra forhåndsvisningspanelet.
 • Nå starter mellomromstasten en forhåndsvisning som optimerer delbildehurtigbufring for avspilling i sanntid, og som også spiller av lyd.
 • Forhåndsvisningsatferd for mellomromstasten kan nå konfigureres.
 • Nye kontroller i forhåndsvisningspanelet lar deg konfigurere forhåndsvisningsatferd per hurtigtast: lyd, looping, hurtigbufring, rekkevidde og lagkontroller.
 • Nytt rekkeviddealternativ: Arbeidsområde utvidet med gjeldende tidspunkt.
 • Når en forhåndsvisning hurtigbufres, begynner After Effects avspillingen øyeblikkelig. Lyd spilles av, hvis den er aktivert. Når delbilder kan hurtigbufres raskere enn sanntid, er hastigheten på avspillingen begrenset til bildefrekvensen i sanntid.
 • Nå kan lyd spilles av med alle forhåndsvisninger, uavhengig av hvordan forhåndsinnstillingen ble startet.
 • Når forhåndsvisningens bildefrekvens er langsommere enn sanntid (for eksempel under hurtigbufring), vil lyden dempes som standard. En ny preferanse lar deg velge om du vil dempe lyd eller spille av lyd. Hvis du velger å spille av lyd, vil lyden hakke for å opprettholde synkroniseringen når forhåndsvisningens bildefrekvens er langsommere enn sanntid.
 • En direkte handling er påkrevd for å stoppe en forhåndsvisning, fordi forhåndsvisinger vil ikke avsluttes når du modifiserer et prosjekt eller en komposisjon.

Merk:

Forhåndsvisninger med kun lyd er ikke inkludert i den forente forhåndsvisningsatferden. Trykke på Numpad punktum (.) eller Option + Numpad punktum (.) (Mac OS) eller Alt + Numpad punktum (.) (Windows) vil fremdeles starte forhåndsvisning med kun lyd. Disse snarveiene kan ikke konfigureres, og vil ikke berøres av de nye kontrollene i forhåndsvisningspanelet.

Fjerne terminologi og knapp for RAM-forhåndsvisning

Begrepet «RAM-forhåndsvisning» er ikke lenger brukt i After Effects, og knappen for RAM-forhåndsvisning i forhåndsvisningspanelet er fjernet. De nye forhåndsvisningsatferdene har fjernet forskjellene mellom den gamle RAM-forhåndsvisningen og standard forhåndsvisning (mellomromstast). Begrepet «forhåndsvisning» brukes nå til å beskrive avspilling av komposisjons-, lags- eller opptaksviser i After Effects, uavhengig av atferdene.

Selv om begrepet «RAM-forhåndsvisning» er fjernet, så vil delbilder fremdeles hurtigbufres til RAM er full, selv om den underliggende koden er omskrevet. Hurtigbufring av delbilder til RAM er full vil nå aktiveres ved å angi kontrollen for forhåndsvisning til bildefrekvens. Dette og annen atferd knyttet til RAM-forhåndsvisning og standard forhåndsvisning, slik som om lagkontroller vises under forhåndsvisningen eller ikke, kan nå konfigureres av brukeren.

Standardatferd når man starter en forhåndsvisning med mellomromstasten og Numpad 0

Ved å trykke på mellomromstasten vil du starte en forhåndsvisning med lyd, og delbildene hurtigbufres til tilgjengelig RAM er fullt, slik at avspilling i sanntid kan finne sted. Dette vil gjøre det enklere for både nye og erfarne brukere av After Effects å bli komfortable med å bruke mellomromstasten til å starte forhåndsvisninger.

I tidligere versjoner av After Effects, før nye brukere fant ut om RAM-forhåndsvisning, ville de først strekke seg etter mellomromstasten. Den resulterende forhåndsvisningen var ikke i sanntid og spilte aldri av lyd, og det skapte forvirring og genererte mange forespørsler om hjelp.

Erfarne After Effects-brukere som jobber på en bærbar datamaskin eller bruker et tastatur uten et numerisk tastatur vil sette pris på hvor enkelt det er å starte en hurtigbufret forhåndsvisning med mellomromstasten.

Ved å trykke på Numpad 0 startes en forhåndsvisning som er stort sett identisk med RAM-forhåndsvisning i tidligere versjoner av After Effects.

Forhåndsvisningsinnstillingene for begge snarveier kan konfigureres i det oppdaterte forhåndsvisningspanelet, også tilbakestilling av mellomromstasten slik at den brukes på samme måte som i tidligere versjoner av After Effects.

Nye kontroller i forhåndsvisningspanelet.

Forhåndsvisningspanelet er oppdatert slik at du kan konfigurere atferden for alle hurtigtaster som starter en forhåndsvisning, også mellomromstasten. For å endre funksjonen til en hurtigtast, velger du den første fra kontekstmenyen, deretter endrer du alternativene som du vil.

Her er en beskrivelse av alle kontroller i forhåndsvisningspanelet:

Punkter for panelhøyde:

Når du endrer høyden på forhåndsvisningspanelet, vil det endres til tre forskjellige punkter for å vise:

 • Kun transportkontroller
 • Transportkontroller og kontekstmeny
 • Alle kontroller

Første, Forrige, Neste og Siste delbilde:

Funksjonen til disse knappene er de samme.

Play/Stopp-knapp:

Play-knappen vil starte en forhåndsvisning med innstillingene som vises i forhåndsvisningspanelet.

Dette betyr at Play-knappens funksjon vil endres når du velger en annen snarvei. Eksempel: Hvis snarveien er angitt til mellomromstasten og Spill av fra er angitt til gjeldende tidspunkt, vil du starte en forhåndsvisning fra gjeldende tidspunkt ved å trykke på Play. Hvis du endrer snarvei til Numpad 0 og dette gjør at Spill av fra endres til Start på utvalg, vil du starte en forhåndsvisning fra starten på utvalget ved å trykke på Play.

Når du starter en forhåndsvisning med forhåndsvisningsfunksjoner angitt til bildefrekvens, vil Play-knappen forandres til et «hurtigbufre og spille av»-ikon mens delbilder blir gjengitt og hurtigbufret. Dersom du trykker på Play nå vil det avbryte gjengivelse og hurtigbufring og spille av de hurtigbufrede delbildene, og Play-knappene forandres til Stopp-ikonet.

Klikk på Stopp-ikonet for å stoppe en forhåndsvisning.

Menykommandoen Komposisjonen > Forhåndsvisning > Spill av gjeldende forhåndsvisning er koblet til Play/Stopp-knappen. Hvis du velger denne menykommandoen får du samme resultat som når du trykker på Play/Stopp-knappen.

Loop:

Loop-kontrollen vil nå huskes for hver hurtigtast. Loopmodus Ping-Pong er ikke lenger tilgjengelig.

Demp lyden:

Kontrollen Demp lyd vil nå huskes for hver hurtigtast. Lyd kan dempes eller spilles av under en forhåndsvisning ved å klikke på denne knappen; når du gjør det vil tilstanden til kontrollen Demp lyd brukes for snarveien som ble brukt til å starte forhåndsvisningen, og vil påvirke neste forhåndsvisning du starter med den snarveien.

Snarvei:

Velg mellom de tre forskjellige hurtigtastene som kan starte en forhåndsvisning for å konfigurere funksjonene: mellomromstast, Numpad 0 og Shift + Numpad 0. Play/Stopp-knappen bruker funksjonen til hurtigtasten som vises. Du finner standardkonfigurasjonen for de tre hurtigtastene i denne artikkelen.

Tilbakestilling: Klikk på knappen Tilbakestill for å gjenopprette standardinnstillinger for forhåndsvisning for alle hurtigtaster. Hold Option-tasten på Mac OS eller Alt-tasten på Windows og klikk på knappen Tilbakestill for å endre innstillingene til hurtigtastene slik at de samsvarer best med deres funksjon i tidligere versjoner av After Effects.

Forhåndsvisningsfunksjoner:

Velg optimering av hurtigbufrings- og avspillingsfunksjonen for bedre bildefrekvensytelse eller ubegrenset forhåndsvisningslengde. Denne kontroller likner på å velge mellom RAM-forhåndsvisning og standard forhåndsvisning i tidligere versjoner av After Effects; det er imidlertid flere forskjeller i After Effects CC 2015 (13.5).

Når forhåndsvisningsfunksjoner er angitt til bildefrekvens, vil After Effects gjengi og hurtigbufre delbilder til tilgjengelig RAM er fullt, og deretter spille av hurtigbufrede delbilder i sanntid. I gjengivelses- og hurtigbufringsfasen vil delbilder gjengis og hurtigbufres så raskt som mulig. Avspiling av hurtigbufrede delbilder starter øyeblikkelig, men er ikke raskere enn bildefrekvens i sanntid.Dersom hurtigbufferen fyller tilgjengelig RAM før alle delbilder i utvalget er gjengitt, vil kun delbildene i hurtigbufferen forhåndsvises. Når hurtigbufringsfasen er fullført, vil avspilling i sanntid starte fra tidspunktet definert av kontrollen Spill av fra, eller bare fortsette dersom gjengivelsen var raskere enn sanntid.

Bildefrekvens er standardinnstilling for alle snarveier, og anbefales for generell bruk.

Når forhåndsvisningsfunksjoner er angitt til lengde, vil After Effects starte avspilling ved å gjengi og hurtigbufre delbilder med bare et lite forsprang, og ikke raskere enn bildefrekvens i sanntid.Hele utvalget vil forhåndsvises; dersom hurtigbufferen fyller tilgjengelig RAM før alle delbilder i utvalget er gjengitt, vil de eldste delbildene i hurtigbufferen forhåndsvises. Avspilling i sanntid vil kun skje dersom delbildene gjengis raskere enn sanntid, eller etter første loop av hele utvalget får plass i hurtigbufferen.

Lengde brukes best når man forhåndsviser delbilder som gjengis raskere enn sanntid, noe som ofte er tilfelle i opptakspanelet, eller når man forhåndsviser et utvalg som er for langt til å få plass til alle delbilder i hurtigbufferen.

For både bildefrekvens og lengde:

 • Avspilling starter øyeblikkelig samtidig som delbildegjengivelse og hurtigbufring.
 • Lyd spilles av, hvis den er aktivert. Se også «dempe lyd når forhåndsvisning er langsommere enn sanntid» nedenfor.

Område:

Definerer delbildeutvalget som forhåndsvises:

 • Arbeidsområde: Kun delbildene innenfor arbeidsområdet.
 • Arbeidsområdet utvidet med gjeldende tidspunkt: Dette utvalget utvider arbeidsområdet dynamisk med posisjonen til indikatoren for gjeldende tidspunkt (CTI).
  • Dersom CTI er plassert før arbeidsområdet, er lengden på utvalget fra gjeldende tidspunkt til arbeidsområdets sluttpunkt.
  • Dersom CTI er plassert etter arbeidsområdet, er lengden på utvalget fra arbeidsområdets startpunkt til gjeldende tidspunkt; med mindre Fra gjeldende tidspunkt er aktivert, da vil lengden på utvalget være fra arbeidsområdets startpunkt til siste delbilde i komposisjonen, laget eller opptaket.
  • Dersom CTI er plassert inne i arbeidsområdet, er utvalget arbeidsområdet uten utvidelser.
 • Hele varigheten: Alle delbilder i komposisjonen, laget eller opptaket.

Spill av fra:

Velg om avspilling skal startes fra Utvalget start eller Gjeldende tidspunkt.

Lagkontroller:

Velg om lagkontroller skal vises for valgte lag og andre paneloverlappinger under forhåndsvisningen. Når forhåndsvisningen stoppes, vil lagkontroller og overlappinger gå tilbake til sin tidligere synlighet.

Paneloverlappinger inkluderer guider, trygge marginer, rutenett og 3D-referanseakser.

 • Av viser ingen lagkontroller eller overlappinger under forhåndsvisningen.
 • Bruk gjeldende innstillinger viser lagkontroller og overlappinger under forhåndsvisningen.

For å velge hvilke lagkontroller som skal vises for gjeldende tilskuer, åpner du dialogen Visningsalternativer (Visningsmeny > Visningsalternativer). For å velge hvilke overlappinger som skal vises for gjeldende visningsprogram, åpner du Velg rutenett og guidealternativer nederst i panelet.

Samtidig som en forhåndsvisning spilles av, kan du dynamisk vise eller skjule lagkontroller eller overlappinger ved å velge ønsket alternativ fra Visningsmenyen eller menyen Velg rutenett og guidealternativer nederst i panelet. Lagkontroller kan også vises eller skjules under en forhåndsvisning ved å trykke på hurtigtastene: Command + Shift + H (Mac OS) eller Control + Shift + H (Windows).

Om du viser eller skjuler lagkontroller under en forhåndsvisning, vil ikke det påvirke alternativet Lagkontroller i forhåndsvisningspanelet.

Bildefrekvens, Hopp over, Oppløsning, Fullskjerm:

Funksjonen til disse kontrollene er de samme.

Stoppe en forhåndsvisning

I tidligere versjoner av After Effects ville så godt som enhver handling under en forhåndsvisning stoppe forhåndsvisningen.

Siden du i After Effects CC 2015 (13.5) kan utføre endringer i det åpne prosjektet under en forhåndsvisning, er det færre handlinger som stopper en forhåndsvisning. Som i tidligere versjoner av After Effects vil imidlertid forskjellige innstillinger for forhåndsvisning og måten forhåndsvisningen stoppes på fremdeles påvirker hvor CTI plasseres etter stopp, og om avbrutt delbildegjengivelse og hurtigbufring vil fortsette avspilling av hurtigbufrede delbilder.

Følgende handlinger stopper en forhåndsvisning:

 • Trykk på en av hurtigtastene for forhåndsvisning: mellomromstast, Numpad 0 og Shift + Numpad 0.
 • Klikk på Start/Stopp-knappen i forhåndsvisningspanelet.
 • Velg Komposisjon > Forhåndsvisning > Spill av gjeldende forhåndsvisning.
 • Trykk på en av hurtigtastene for forhåndsvisning av lyd: Numpad punktum (.) eller Option/Alt + Numpad punktum (.)
 • Trykk på Esc.

Enkelte andre handlinger vil også få After Effects til å stoppe en forhåndsvisning. Dette er ingen fullstendig liste, men her er de vanligste handlingene:

 • Klikke i forhåndsvisningspanelet. Å klikke i fanen i visningspanelet vil ikke stoppe forhåndsvisningen.
 • Justere en tidspunkt-egenskap, eksempelvis linjen i arbeidsområdet eller linjen tidsnavigator.
 • Dra indikatoren for gjeldende tidspunkt (CTI) eller klikk i tidslinjalen, uten at du holder tasten Option (Mac OS) eller Alt (Windows). Denne handlingen vil også endre gjeldende tidspunkt.
 • Endre komposisjonsinnstillingene til en komposisjon i forhåndsvisning.
 • Skjule forhåndsvisningspanelet bak et annet panel i arbeidsområdet. Du kan for eksempel klikke på et annet panel i samme gruppe, eller åpne et nytt panel i samme gruppe.
 • Starte gjengivelseskøen.

Når en forhåndsvisning stopper, vurderes to forskjellige atferder:

 • Dersom du avbryter forhåndsvisningen før alle delbilder i utvalget er gjengitt, om avspilling av hurtigbufrede delbilder skal starte før alle delbilder i utvalget er gjengitt. Dette vurderes kun når forhåndsvisningen ble startet med forhåndsvisningsfunksjoner angitt til bildefrekvens.
 • Enten CTI forblir i gjeldende tidspunkt eller endres til avspilingstidspunkt (tidspunktet du stoppet forhåndsvisningen).

De fleste handlingene som nevnes ovenfor stopper en forhåndsvisning umiddelbart og vil ikke starte avspilling av hurtigbufrede delbilder, og CTI forblir på gjeldende tidspunkt.

Trykk på en av hurtigtastene for forhåndsvisning (mellomromstast, Numpad 0 og Shift + Numpad 0) vil resultere i forskjellig stoppeatferd, avhengig av hvilken hurtigtast du trykker på:

 • Mellomromstast: CTI flyttes til avspillingstidspunktet. Dersom delbildegjengivelse avbrytes, vil avspilling av hurtigbufrede delbilder starte.
 • Numpad 0: CTI forblir på gjeldende tidspunkt.Dersom delbildegjengivelse avbrytes, vil avspilling av hurtigbufrede delbilder starte.
 • Shift + Numpad 0: CTI forblir på gjeldende tidspunkt.Dersom delbildegjengivelse avbrytes, vil avspilling av hurtigbufrede delbilder starte.

Viktig: Stoppatferden for hurtigtaster for forhåndsvisning er et resultat av hurtigtasten du trykket på for å stoppe forhåndsvisningen, ikke hurtigtasten du brukte til å starte forhåndsvisningen.

Husk også at Play/Stopp-knappen i forhåndsvisningspanelet og Komposisjon > Forhåndsvisning > Spill av gjeldende forhåndsvisning er knyttet til snarveien som vises i forhåndsvisningspanelet. Bruk av disse handlingene for å stoppe en forhåndsvisning vil ha samme resultat som når du trykker på hurtigtasten som vises.

Dempe lyd når forhåndsvisning er langsommere enn sanntid

Når bildefrekvensen for forhåndsvisningen er langsommere enn sanntid, gjør en ny preferanse det mulig for deg å velge om du vil dempe lyden, eller om du vil spille den av.

Når bildefrekvensen for forhåndsvisningen var langsommere enn sanntid i tidligere versjoner av After Effects, ville lyden fortsette å spille av i sanntid og dermed bli usynkronisert. I After Effects CC 2015 (13.5), opprettholdes lydsynkroniseringen ved å hakke lyden.

Som standard vil ikke lyd spilles av i forhåndsvisninger som er langsommere enn sanntid. For å aktivere lyd under forhåndsvisninger som er langsommere enn sanntid, åpner du Preferanser > Forhåndsvisninger og deaktiverer Demp lyd når forhåndsvisning ikke er i sanntid. Når dette alternativet er deaktivert, vil lyden hakke når bildefrekvensen til forhåndsvisningen er langsommere enn sanntid, slik at lyden holder seg synkronisert med videoen.

Hovedvisningsprogram for forhåndsvisning av lyd og ekstern video

Nå kan du velge et åpent visningspanel eller visning (for eksempel en 3D-visning) i et panel som alltid skal brukes til forhåndsvisning av lyd og ekstern forhåndsvisning. Denne hovedvisningen er uavhengig av hvilket visningsprogram eller visning du forhåndsviser, og er separat fra visningsprogrammet eller visningen med Forhåndsvis alltid denne visningen aktivert. Dette er nyttig når du ønsker at en gitt komposisjon alltid skal vises på din eksterne videomonitor mens du jobber i andre komposisjoner.

Knappen Hovedvisning er plassert ved siden av knappen Forhåndsvis alltid denne visningen nederst i venstre hjørne på panelene Komposisjon, Lag og Opptak.Hovedvisningsfunksjonene er lik Forhåndsvis alltid denne visningen, bortsett fra at Hovedvisning kun definerer hvilket visningsprogram eller hvilken visning som brukes til forhåndsvisning av lyd og ekstern video.

Kun én visning kan angis som hovedvisning; å aktivere den for et visningsprogram eller en visning vil deaktivere den i andre visningsprogrammer eller visninger hvor den tidligere var aktivert.

Når hovedvisning er deaktivert, vil det siste aktive visningsprogrammet eller visningen brukes til forhåndsvisning av lyd og ekstern video. Når du bytter til et annet visningsprogram eller visning, vil dette overta kontrollen for forhåndsvisning av lyd og ekstern video.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet