Sammendrag av funksjoner | Bridge CC 2017 og tidligere utgivelser

Bridge CC 2017 og tidligere utgivelser

Merk:

Oktober 2017-versjonen av Bridge CC er nå tilgjengelig! Se Sammendrag av nye funksjoner.

2017-versjonen av Bridge CC

Publisere Raw-bilder til Adobe Stock

Nytt i denne utgaven av Adobe Bridge CC 

Dra et utvalg av bilder til det nye Publiser-panelet.

I Adobe Bridge CC 2015 versjon 6.3.1 ble en ny funksjon innført som gjør det enkelt å laste opp JPEG-bilder til Adobe Stock ved hjelp av det nye Publiser-panelet. I Bridge CC 2017 har denne funksjonen blitt utvidet til å støtte opplasting av Raw-bilder til Adobe Stock fra Bridge.

Når du nå drar et Raw-bilde fra Innhold-panelet til Publiser-panelet, viser Bridge en dialogboks der du kan bekrefte konverteringen av Raw-bildet til JPEG for opplasting. Når du har bekreftet, konverterer Bridge RAW-bildet til JPEG ved hjelp av Camera Raw-plugin-modulen. Det opplastede JPEG-bildet (konvertert fra Raw-bildet) vises på Opplastinger-siden i Adobe Stock Contributor-portalen. 

Merk:

Bridge konverterer bare Raw-bildeformater til JPEG hvis de støttes av Adobe Camera Raw. Du kan finne ut om Adobe Camera Raw støtter kameramodellen ved å se Kameraer som støttes av Camera Raw.

Du finner mer informasjon i Publisere bilder til Adobe Stock.

Søk i Adobe Stock

Nytt i denne utgaven av Adobe Bridge CC

I tillegg til å søke etter innholdselementer i Bridge eller på datamaskinen kan hurtigsøkboksen (på høyre side av programlinjen) også brukes til å søke i Adobe Stock etter illustrasjoner, vektorer og bilder av høy kvalitet. Når du søker, vises resultatet på Adobe Stocks webområde i standardnettleseren din. 

Bruk rullegardinlisten i hurtigsøkboksen for å bytte mellom søk i Adobe Stock og søkealternativer i Windows (Win) / Spotlight (Mac).

Finn ut mer om Adobe Stock på Opplæring og støtte for Adobe Stock.

Feilrettinger og forbedringer

Forbedret i denne utgaven av Adobe Bridge CC

Følgende viktige kundeproblemer relatert til å finne enheter, har blitt løst.

 • I Mac OS 10.11 gjenkjenner Bridge CC 2017 nå følgende typer enheter:
  • Enheter (som kameraer eller Android-baserte enheter) tilkoblet i PTP (Picture Transfer Protocol)- eller MTP (Media Transfer Protokol)-modus.
  • iEnheter som iPad eller iPhone
 • Bridge CC 2017 oppdager nå datakort som er større enn 64 GB minne.

Følgende feil har blitt rettet opp i denne utgivelsen:

 • Bridge krasjer i Mac OS X 10.11.6 når du blar gjennom mapper og medier mens du bruker to skjermer. Bridge CC 2017 krasjer ikke i slike tilfeller.
 • Manglende mål for BMP- og GIF-filer i Metadata-panelet. Bridge CC 2017 viser målene for disse filtypene i Metadata-panelet.

2015-versjonene av Bridge CC

Versjon 6.3.1

Publisere bilder til Adobe Stock

Nytt i denne utgaven av Adobe Bridge CC 

Dra et utvalg av bilder til det nye Publiser-panelet.

Bridge CC gjør det nå mulig å enkelt publisere bilder til Adobe Stock. Før du kan begynne, må du sette opp profilen din som bidragsyter i Adobe Stock Contributor-portalen (https://contributor.stock.adobe.com/no). Når du har fullført registreringen, er du klar til å bidra med Adobe-ID-en din.

Nå kan du enkelt dra et utvalg av bilder fra Innhold-panelet til det nye Publiser-panelet i Bridge for å laste opp bilder direkte til Adobe Stock.

Deretter kan du gå til Adobe Stock Contributor-portalen for å merke de opplastede bildene og sende dem til Adobe Stock for moderering.

Du finner mer informasjon i Publisere bilder til Adobe Stock.

Versjon 6.3

HiDPI-støtte og innstilling for skalering av brukergrensesnitt for Windows

Nytt i denne utgaven av Adobe Bridge CC 

Den innebygde støtten for HiDPI-skjermvisninger er nå tilgjengelig for Windows – i tillegg til den eksisterende støtten for Apples Retina-skjerm. Når du arbeider på en HiDPI Windows-skjerm angitt til en DPI på 150 % eller høyere, skaleres brukergrensesnittet automatisk til 200 %, slik at du fortsetter å se skarpe og tydelige brukergrensesnittelementer, en leselig skriftstørrelse og skarpe ikoner ved en rekke ulike DPI-skjerminnstillinger.

Den nye innstillingen for skalering av brukergrensesnittet gir deg valget mellom skaleringsalternativene Auto, 100 % og 200 %.  

Du finner mer informasjon i Støtte for HiDPI- og Retina-skjerm.

Tidligere versjoner av Bridge CC

Versjon 6.2

Fjerner bufferelementer

Nytt i denne utgaven av Adobe Bridge CC 

Adobe Bridge optimaliserer nå bufferen ved å fjerne foreldede bufferelementer automatisk når appen ikke er i bruk. Som standard er tidsrommet for tømming satt til 30 dager. Dette betyr at alle bufferelementer som er eldre enn 30 dager, blir klassifisert som foreldede og slettet av Bridge. Du kan konfigurere tidsrommet for tømming og angi en verdi mellom 1 og 180 dager.

Du finner mer informasjon i Tømme bufferen.

Komprimer buffer når programmet lukkes

Nytt i denne utgaven av Adobe Bridge CC

Komprimer buffer når programmet lukkes er et nytt alternativ i innstillingene for bufferen. Alternativet gjør det mulig å sette opp en automatisk opprydding av bufferen når du avslutter Bridge for å unngå at bufferen blir større enn 100 MB.

Den sentrale bufferen i Bridge lagrer miniatyrbilder, forhåndsvisninger og metadata i en database for å forbedre ytelsen når du blar gjennom eller søker etter filer. Jo større bufferen er, jo mer diskplass bruker den. Dette nye alternativet hjelper deg med å administrere bufferstørrelsen og oppnå optimal ytelse.

Du finner mer informasjon i Komprimer buffer når programmet lukkes.

 

Importere filer fra enheter på Mac

Forbedret i denne utgaven av Adobe Bridge CC

Når du importerer filer fra en enhet på Mac OS 10.11.x i eldre versjoner av Bridge CC, kjente ikke programmet igjen følgende enhetstyper:

 • Mobile iOS-enheter
 • Mobile Android-enheter og digitale kameraer koblet til i PTP- (Picture Transfer Protocol) eller MTP-modus (Media Transfer Protocol)

I denne utgaven av Bridge CC er det mulig å importere mediefiler fra disse enhetene. Når du klikker Fil > Importer fra enheter begynner Apple Image Capture å overføre filer fra disse enhetene inn i Bridge.

Merk: Denne funksjonen finnes bare på Mac.

Du finner mer informasjon på Importere fra enhet på Mac OS 10.11.x.

Generering av miniatyrbilde

Forbedret i denne utgaven av Adobe Bridge CC

I denne utgaven av Bridge CC har genereringen/utpakkingen av miniatyrbilder, forhåndsvisninger og metadata blitt optimalisert for å forbedre responsen når du blar gjennom et stort sett med ressurser.  

Når du nå velger en mappe, blir miniatyrbildene, forhåndsvisningene og metadataene pakket ut etter prioritet bare for ressursene på skjermen. Miniatyrbildene for resten av filene genereres etter etterspørsel (når du blar oppover eller nedover) eller når programmet ikke er i bruk.

Denne forbedringen gjør det mulig å:

 • arbeide med store mapper uten å oppleve at programmet henger seg opp eller ikke svarer
 • ha et fullt oppdatert Filter-panel selv før alle miniatyrbildene/forhåndsvisningene er generert
 • søke etter filer selv før alle miniatyrbildene/forhåndsvisningene er generert

Funksjoner som ikke finnes i Bridge CC (6.2)

Ikke tilgjengelig i Adobe Bridge CC

Følgende funksjoner støttes ikke som en del av Bridge CC.

 • Adobe Output Module
 • Eksporter-panelet
 • Kompakt modus
 • Miniatyrbilder og forhåndsvisninger i 3D-filformat
 • Synkronisert vindu

Adobe Output Module

Adobe Output Module er nå tilgjengelig som en egen modul som kan installeres etter at du har installert Bridge CC. Du finner detaljerte instruksjoner i Installere Adobe Output Module for Bridge CC.

Funksjonen for å opprette kontaktark, PDF-filer og webgallerier er også tilgjengelig i Adobe Photoshop og Adobe Lightroom, som fulgte med Creative Cloud-abonnementet ditt.

Eksporter-panelet

Alle funksjonene i Eksporter-panelet, som eksport av bilder til en tjeneste på Internett, for eksempel Flickr.com eller Facebook.com, er tilgjengelige i Adobe Lightroom. Du finner mer informasjon i Eksportere bilder ved hjelp av Adobe Lightroom.

Kompakt modus

Kompakt modus er ikke lenger tilgjengelig i denne versjonen av Bridge CC. Hvis du imidlertid gjør programvinduet mindre, gjør programmet om på rekkefølgen til panelene slik at de ligner på den tidligere kompakte modusen. Hvis du imidlertid maksimerer programvinduet igjen, går ikke panelene tilbake til den forrige visningen.

Miniatyrbilder i 3D-filformat

Denne versjonen av Bridge CC genererer ikke miniatyrbilder og forhåndsvisninger for 3D-filformater.

Funksjonen Synkronisert vindu er ikke tilgjengelig i denne versjonen av Bridge CC.

Du kan fortsatt bruke Nytt vindu-kommandoen (Fil > Nytt vindu) og åpne en annen forekomst av Bridge-vinduet.

Synkronisert vindu

Funksjonen Synkronisert vindu er ikke tilgjengelig i denne versjonen av Bridge CC.

Du kan fortsatt bruke Nytt vindu-kommandoen (Fil > Nytt vindu) og åpne en annen forekomst av Bridge-vinduet.

Versjon 6.1.1

Installering

Nytt i denne utgaven av Adobe Bridge CC

Bruke installasjonsprogrammet

Adobe Bridge har nå et eget installasjonsprogram og blir ikke installert sammen med andre programmer. Hvis du vil installere Adobe Bridge, må du laste det ned og installere det separat. Ved å splitte programmet fra andre Adobe-programmer kan Adobe Bridge tilbys som et selvstendig program uten at du trenger andre programmer for distribusjon.

Last ned og installer Bridge fra nedlastingssenteret.

 1. Logg på Creative Cloud på http://creative.adobe.com.
 2. Klikk Nedlastingssenter i feltet øverst.
 3. Klikk Last ned ved siden av Bridge-ikonet.
 4. På produktsiden for Bridge klikker du Last ned.

Bruke skrivebordsprogrammet Creative Cloud

Du kan også installere Adobe Bridge CC via skrivebordsprogrammet Creative Cloud. Du finner mer informasjon i Laste ned og installere programmer.

HiDPI-støtte

Nytt i denne utgaven av Adobe Bridge CC

Adobe Bridge leveres med støtte for skjermer med høy oppløsning slik at du kan dra nytte av skjermteknologier med høy oppløsning. Denne funksjonen er tilgjengelig for Mac OS X (for eksempel MacBook Pro med Retina-skjerm). Du kan arbeide med et skarpere og tydeligere grensesnitt på enheter med skjermer med høy oppløsning. Miniatyrbilder i paneler er også mye tydeligere. Tekst og sammensatte bilder vises også tydeligere. Farger og fargetoner er livligere enn tidligere.

Funksjoner som ikke finnes i Bridge CC

Ikke tilgjengelig i Adobe Bridge CC

De følgende funksjonene er ikke lenger tilgjengelige i denne versjonen av Adobe Bridge.

 • Adobe Output Module
 • Eksporter-panelet
 • Kompakt modus
 • Miniatyrbilder og forhåndsvisninger i 3D-filformat
 • Synkronisert vindu

Adobe Output Module

Adobe Output Module er nå tilgjengelig som en egen modul som kan installeres etter at du har installert Adobe Bridge. Du finner detaljerte instruksjoner i Installere Adobe Output Module for Bridge CC.

Funksjonen for å opprette kontaktark, PDF-filer og webgallerier er også tilgjengelig i Adobe Photoshop og Adobe Lightroom, som fulgte med Creative Cloud-abonnementet ditt.

Eksporter-panelet

Alle funksjonene i Eksporter-panelet, som eksport av bilder til en tjeneste på Internett, for eksempel Flickr.com eller Facebook.com, er tilgjengelige i Adobe Lightroom. Du finner mer informasjon i Eksportere bilder ved hjelp av Adobe Lightroom.

Kompakt modus

Kompakt modus er ikke lenger tilgjengelig i denne versjonen av Adobe Bridge. Hvis du imidlertid gjør programvinduet mindre, gjør programmet om på rekkefølgen til panelene slik at de ligner på den tidligere kompakte modusen. Hvis du imidlertid maksimerer programvinduet igjen, går ikke panelene tilbake til den forrige visningen.

Miniatyrbilder i 3D-filformat

Denne versjonen av Adobe Bridge genererer ikke miniatyrbilder og forhåndsvisninger for 3D-filformater.

Synkronisert vindu

Funksjonen Synkronisert vindu er ikke tilgjengelig i denne versjonen av Adobe Bridge.

Du kan fortsatt bruke Nytt vindu-kommandoen (Fil > Nytt vindu) og åpne en annen forekomst av Bridge-vinduet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?