Oppgraderingsfeil: "Dette serienummeret tilhører ikke et gyldig produkt"

Feilen "Dette serienummeret tilhører ikke et gyldig produkt" oppstår vanligvis når du forsøker å installere en Adobe-produktoppgradering på en ny datamaskin eller ny harddisk.

Hva menes med gyldig produkt? For å kunne installere en oppgradering av et Adobe-produkt må du ha et gyldig eldre produkt  en eldre fullversjon av produktet som du har kjøpt og installert på datamaskinen din. Hvis det finnes en eldre versjon av produktet på datamaskinen, startes oppgraderingen automatisk. Hvis installasjonsprogrammet for oppgraderingen ikke finner en eldre versjon av produktet på datamaskinen, blir du bedt om å legge inn serienummeret til det eldre produktet.

Problem: Dette serienummeret tilhører ikke et gyldig produkt

Hvis du får en feilmelding om at "Dette serienummeret tilhører ikke et gyldig produkt. Prøv et annet" når du legger inn serienummeret på skjermen Serienummer for oppgradering, forsøker du løsningene under.

Løsninger

  1. Velg den gamle (tidligere) versjonen din av produktet på Produkt-menyen.

  2. Angi serienummeret for den eldre versjonen din av produktet. Ikke legg inn serienummeret for oppgraderingen.

    Merk:

    Finner du ikke serienummeret? Se Finn serienummeret ditt.

    Legg kun inn numeriske serienumre uten bindestrek. Ikke legg inn bokstavtegn.

Installasjonsprogrammet for oppgraderingen godtar kun et gyldig serienummer for en eldre versjon av samme produkt.

Innfrir du ikke forutsetningene for oppgradering?

Hvis du ikke innfrir forutsetningene for å kunne oppgradere, kan det hende du har mulighet til å returnere oppgraderingen du har kjøpt. Se Returnere, avbryte, eller endre en Adobe-bestilling.

Velg et annet produkt eller en annen versjon på menyen Produkt på skjermen Serienummer for oppgradering og legg inn serienummeret.

Disse applikasjonene benytter ikke de samme bekreftelsesmetodene som Adobe-applikasjoner av nyere dato. Søk på nettstedet Adobe-kundestøtte for mer dokumentasjon om disse applikasjonene.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?