Oppgraderingsfeil: «Dette serienummeret gjelder ikke for et kvalifisert produkt»

Feilen «Dette serienummeret er ikke for et kvalifiserende produkt» skjer typisk når du prøver å installere oppgraderingen av et Adobe-produktet på en datamaskin eller ny harddisk.

Hva er et kvalifiserende produkt?Installering av en oppgradering av et Adobe-produkt krever et kvalifiserende tidligere produkt en tidligere full versjon av produktet som du kjøpte og installerte på datamaskinen. Hvis den tidligere versjonen av produktet finnes på datamaskinen din, starter oppgraderingen automatisk. Hvis installasjonsprogrammet for oppgraderingen ikke finner en tidligere versjon av produktet på datamaskinen, ber det om serienummeret for et kvalifisert produkt.

Problem: Dette serienummeret gjelder ikke for et kvalifisert produkt

Hvis du mottar feilen, «Dette serienummeret tilhører ikke et gyldig produkt. Prøv et annet» når du angir et serienummer på Serie nummer oppgradering-skjermen, prøv følgende løsninger.

Løsninger

  1. Velg din gamle (forrige) versjon av produktet fra menyen Produkt.

  2. Angi serienummeret til den forrige versjonen av produktet. Ikke angi serienummeret til oppgraderingen.

    Merk:

    Finner du ikke serienummeret ditt? Se Finn serienummeret ditt.

    Angi kun numeriske serienumre, uten bindestreker. Ikke oppgi bokstaver.

Installasjonsprogrammet for oppgraderingen godtar kun et gyldig serienummer for en eldre versjon av samme produkt.

Er du ikke kvalifisert for oppgraderingen?

Dersom du ikke kvalifiserer for oppgraderingen, har du kanskje mulighet til å returnere kjøpet. Se Returnere, avbryte, eller endre en Adobe-bestilling.

Velg et annet produkt eller en annen versjon på Produkt-menyen på Serie nummer oppgradering-skjermen, og angi serienummeret.

Disse applikasjonene benytter ikke samme godkjenningsmetode som nyere Adobe-applikasjoner.Søk på Adobe støtte-nettstedet for å finne dokumentasjon om disse produktene.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din