Klasseromskontoer for Adobe Express

Finn ut mer om klasseromskontoer for Adobe Express og hvordan du administrerer disse kontoene i Adobe Admin Console.

Funksjonen Klasseromskonto som er beskrevet i denne artikkelen, er for øyeblikket tilgjengelig bare for utvalgte lærere i grunnskolen og videregående skole i USA. Følg denne lenken for å sjekke om du er kvalifisert, logge på en eksisterende klasseromskonto eller opprette en ny.

Skole-/distrikts- og klasseromskontoer

Brukere i grunnskoler og videregående skoler kan få tilgang til Adobe Express for utdanningssektoren på to måter: via skole-/distriktskontoer eller klasseromskontoer. IT-administratorer kan opprette skole-/distriktskontoer, og lærere kan opprette klasseromskontoer.

Begge kontotypene gir brukerne tilgang til gratis premium-funksjoner og inkluderer personvernbeskyttelse for utdanningssektoren, slik som sikker søking.

Les retningslinjene for personvern for utdanningssektoren.

Skole-/distriktskontoer

Med en skole-/distriktskonto kan IT-administratoren distribuere navngitte brukerlisenser for Adobe Express, Alle applikasjoner eller andre Adobe-produkter til studenter, lærere og ansatte på skolen eller i distriktet. For mer informasjon kan du se distribusjonsveiledningen for utdanningssektoren eller gå til denne siden for å distribuere lisenser i distriktet ditt.

Kontoene administreres gjennom Adobe Admin Console.

Klasseromskontoer

Klasseromskontoer gjør at lærere og elever kan få tilgang til Adobe Express uten hjelp fra en IT-administrator. Lærere kan opprette klasseromskontoer for seg selv og invitere elevene til å opprette sine egne klasseromskontoer. For å være kvalifisert for en klasseromskonto må en lærer

 • bruke Google Workspace for Education som identitetsleverandør (IdP)
 • være verifisert som lærer i grunnskole eller videregående skole i USA

Hvis skolen eller distriktet ditt har både distriktskontoer og klasseromskontoer, vil alle disse være plassert i distriktet eller skoleorganisasjonen din. Skole-/distrikts- og klasseromskontoer er separate kontotyper som kan finnes i de samme domenene og organisasjonene. På organisasjonsnivå kan en administrator se begge kontotypene. På brukernivå kan en lærer eller elev ha begge kontotypene. De må logge på hver konto separat. Prosjekter på den ene kontoen er ikke tilgjengelig på den andre kontoen. Elever og studenter og lærere/forelesere som har bare én kontotype, vil bruke den ene kontoen.

 • Både skole-/distriktskontoer og klasseromskontoer gir lærere og studenter tilgang til Adobe Express for utdanningssektoren.
 • Begge kontotypene følger Adobes retningslinjer for personvern for utdanning, og de inkluderer beskyttelse for studenter, for eksempel funksjonaliteten sikker søking.
 • Administratorer kan kontrollere tilgang til begge typer kontoer. I Adobe Admin Console kan administratorer slå av alternativet for klasseromskontoer for lærere.

Kontostyring og -distribusjon

 • Klasseromskontoer er designet for å settes opp og administreres av lærere.
 • Skole-/distriktskontoer administreres og distribueres av administratorer. Lærere kan ikke opprette og administrere skole-/distriktskontoer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se distribusjonsveiledningen for utdanningssektoren.

Tilgang til Classroom Manager

 • Klasseromskontoer gir lærere tilgang til Classroom Manager for å invitere studenter til å bli med i Adobe Express og administrere studentarbeid. 
 • Skole-/distriktskontoer gir ikke lærere tilgang til Classroom Manager, lar ikke lærere legge studenter til Adobe Express, og lærere kan i tillegg ikke vise alt studentarbeid i ett grensesnitt. Skole-/distriktskontoer gir brukere tilgang til Adobe Express for prosjektoppretting, men de gir ikke lærere muligheten til å administrere klasseromskontoer.

Fordeler med klasseromskontoer

Klasseromskontoer er et flott alternativ for lærere, skoler og distrikter som ønsker å komme raskt i gang på klasseromsnivå.

Klasseromskontoer kan være bra for klasserommet, skolen/distriktet ditt hvis du ønsker å

 • La lærere eie og administrere sin egen klasseromsopplevelse med Adobe Express.
 • Konfigurer klasserom raskt uten at det krever IT-administrasjonstid og teknisk støtte
 • Start klasseromspiloter før du distribuerer Adobe Express til en hel skole / et helt distrikt

Med klasseromskontoer kan lærere gjøre følgende:

 • Konfigurere klasserom for alle klassene sine.
 • Invitere studenter til å delta i hvert klasserom med en klassekode, og å opprette sine egne studentklasseromskontoer.
 • Administrere klasserom og studentarbeid fra Classroom Manager.

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av klasseromskontoer, kan du se veiledningen Komme i gang for lærere.

Administrere klasseromskontoer

Klasseromskontoer for Adobe Express er bare tilgjengelige for utdanningsbrukere, spesielt lærere og elever i utdanningsinstitusjoner. Lærere kan sette opp klasseromskontoer selv, og sette opp et klasserom og be elevene om å bli med i det ved hjelp av en klassekode. Ved hjelp av klassekoden kan en student opprette en studentklasseromskonto for å få tilgang til Adobe Express ved hjelp av Google Workspace for Education-kontoen. Hvis det er nødvendig, klargjør Adobe automatisk en Adobe-organisasjon for å gi lærer- og studentkontoer en organisasjonsstruktur.

Som administrator for skole- eller distriktskontoen din, må du følge denne fremgangsmåten for å administrere klasseromskontoene dine:

 1. Åpne Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet.

 2. Klikk på katalogen du vil administrere, og klikk deretter på Innstillinger.

  Du kommer til skjermbildet Innstillinger for kataloger.

  Innstillinger for kataloger

  Merk:

  De ovennevnte alternativene (for Retningslinjer for lærertilgang og Brukerklargjøring der og da) vises bare i vinduet Innstillinger for kataloger hvis markedssegmentet er satt til EDU.

 3. Hvis du ikke vil at lærere skal opprette klasserom i distriktet ditt, må du deaktivere alternativet Retningslinjer for lærertilgang. Deaktivering av denne innstillingen hindrer at lærere kan opprette nye klasserom for brukere i denne katalogen, eller brukere som har e-postadresser på domener det er gjort krav på i denne katalogen.

  Merk:

  Selv om du deaktiverer Retningslinjer for lærertilgang, fjernes ikke eksisterende klasserom som lærere allerede har opprettet. Hvis du har deaktivert oppretting av nye klasseromskontoer og har behov for å slette eksisterende klasseromskontoer, kan du kontakte Adobes kundestøtte ved å gå til fanen Kundestøtte i Admin Console. Finn ut mer om alternativene dine for støtte.

Etter å ha deaktivert Retningslinjer for lærertilgang, vil du motta følgende varsling:

Retningslinjer for lærertilgang for [katalognavnet ditt] er deaktivert.

Hvis skolen/distriktet ikke har brukt Adobe før, og noen lærere har opprettet klasseromskontoer, kan du velge å beholde disse kontoene mens du gjør krav på Admin Console for å administrere hele skolen/distriktet. Hvis lærere i skolen/distriktet oppretter kontoer du ikke vil ha i skolen/distriktet, kan du kreve en Adobe-konsoll, deaktivere funksjonaliteten for klasseromskonto for lærere og deretter be Adobes kundestøtte om å fjerne disse kontoene.

Hvis du vil komme i gang med å gjøre krav på Admin Console og domenet ditt, kan du lese utrulleringsveiledningen for utdanningssektoren.

Distriktsadministratorer har nå mulighet til å tillate lærer- og elevdeling fra Adobe Express for Education-klasseromskontoer fra Adobe Admin Console. Hvis du ønsker å kunne dele fra klasseromskontoen din, men ikke har denne muligheten nå, kan du be administratoren din om å få aktivert deling fra Adobe Admin Console. Finn ut mer om hvordan du deler og publiserer Adobe Express-prosjekter når deling er aktivert.

Se og korrigere studentarbeid

Classroom Manager gir deg mulighet til å se og korrigere studentenes Adobe Express- og Premiere Rush-prosjekter. På den måten kan du følge med på studentenes fremgang, se sluttprosjektene deres og gjøre rettelser. 

For Adobe Express vises prosjektene i sin helhet. For Adobe Premiere Rush kan du se komponentressursene, det vil si filene som utgjør Premiere Rush-videoprosjektene. Husk at hvis du velger å slette en komponentressurs i prosjektet, kan det påvirke resten av prosjektet ved at kildefilen fjernes. Studentene vil fortsatt kunne redigere prosjektet, men den spesifikke ressursen fjernes fra den lagrede versjonen i Creative Cloud. Ressursen kan beholdes som en lokal kopi på studentens mobile eller stasjonære enhet.

Administrere elever i en klasse

Lærere og elever med Adobe Express-klasseromskontoer i distrikter der e-postdomenet til skolen/distriktet ikke er registrert hos Adobe, vil ikke kunne dele Adobe Express-prosjekter.

Merk:

Hvis elevene har kontoer levert av IT-administratorer (distriktskontoer) i tillegg til klasseromskontoen de får ved å bli med i klasserommet ditt, vil ikke prosjektene de oppretter i den ene kontoen, finnes i den andre.

Legge til elever i en klasse

Du kan legge til elever i klassen din på tre måter:

Du kan importere studenter direkte fra Google Classroom-klassene dine i Classroom Manager.

 1. I Classroom Manager velger du en klasse og finner Importer-knappen for Google Classroom oppe til høyre i nettleseren.

  Importere en innrulleringsliste

 2. Etter at du har autentisert deg via Google og gitt Adobe tilgang til Google-kontoen din, kan du velge en klasse og plukke ut de av studentene på Google Classroom-innrulleringslisten som skal legges til i klasserommet i Classroom Manager. 

  Disse elevene får en e-post og et varsel i Google Classroom-kontoene sine om å bli med i klasserommet ditt, og de må godta invitasjonen til å bli med i klasserommet.

 3. Hvis studentene på Google Classroom-innrulleringslisten endres, kan du enkelt importere den oppdaterte innrulleringslisten på nytt for å gjenspeile endringene i Classroom Manager.

  Du trenger ikke å invitere aktive studenter på nytt. Studenter som allerede har aktivert Adobe Express-kontoene sine, vil fortsatt kunne bli med gjennom invitasjonen de fikk fra deg tidligere.

 4. Hvis du importerer en ny innrulleringsliste gjennom Google Classroom, og enkelte av studentene i Classroom Manager ikke lenger er del av klassen din i Google Classroom, kan du velge å fjerne dem fra Classroom Manager.

  Hvis studenten ikke er med i et annet klasserom på skolen din og du fjerner ham/henne fra Classroom Manager, vil vedkommende få prosjektene sine permanent slettet. Hvis eleven har en distriktskonto som er konfigurert av IT-administratoren, forblir denne kontoen aktiv.

  Hvis du vil slette den, kontakter du administratoren din på Adobe Admin Console. I denne artikkelen beskriver vi hvordan du fjerner individuelle brukere som medlem av en organisasjon, og i denne artikkelen beskriver vi hvordan du fjerner katalogbrukere.

Oppe til høyre i Classroom Manager ser du en egendefinert lenke til det valgte klasserommet, som du kan dele med studentene dine. Studenter kan logge på med Google og få tilgang til Adobe Express ved å følge klasseromslenken direkte. 

Oppe til høyre i Classroom Manager finner du en klassekode som er unik for hver av klassene dine. Når studentene legger inn denne koden på https://new.express.adobe.com/classroom/join, blir de bedt om å logge på med Google-kontoene sine for å få tilgang til den nye Adobe Express-kontoen.

Du kan også dele den unike nettadressen som står øverst til høyre i Classroom Manager. Klassekoden fylles da ut automatisk, slik at elevene ikke trenger å legge den inn.

Fjerne elever

Hvis du ikke lenger vil at en invitert elev skal være med i klasserommet ditt, gjør du følgende:

 1. Gå til listen over inviterte elever, klikk   til høyre for navnet på eleven og velg Fjern.

 2. Klikk på Fortsett. Klikk deretter på Fjern.

Hvis du vil invitere de fjernede elevene tilbake til klasserommet, må du importere dem på nytt fra Google Classroom-innrulleringslisten.


Sende en invitasjon på nytt

Hvis en elev ikke har godtatt invitasjonen ennå, kan du sende den på nytt til den aktuelle eleven.

 1. Gå til listen over inviterte elever, klikk på   til høyre for navnet på eleven og velg Send invitasjon på nytt.

 2. Velg hvordan du vil varsle brukeren og klikk deretter på Ja, send på nytt.


Oppdatere klassekoden

Du kan oppdatere klassekoden for å sikre at bare bestemte elever kan komme inn i klasserommet ditt. Hvis du oppdaterer klassekoden, må du sørge for å dele den nye koblingen med alle elever som har ventende invitasjoner. 

Oppdater kode

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?