Opprette brukergruppe for Adobe Asset Link

Finn ut hvordan du oppretter brukergrupper for Adobe Asset Link.

Du må opprette en unik brukergruppe med de aktuelle brukerne i Adobe Admin Console før du kan bruke Adobe Asset Link. Brukerne som legges til i gruppen, må ha Enterprise ID-er eller Federated ID-er.

Sørg for at alle aktuelle brukere har rettigheter til en støttet Creative Cloud for enterprise-plan med lagring og tjenester aktivert. Du kan utføre denne oppgaven hvis du er tildelt en av følgende administratorroller i Adobe Admin Console.

 • Systemadministrator
 • Produktadministrator
 • Administrator for produktprofil

Gjør følgende for å konfigurere brukergrupper i Adobe Admin Console:

 1. Adobe Admin Console går du til Brukere Brukere.

 2. Legg til de aktuelle brukerne i organisasjonen din i Adobe Admin Console, hvis de ikke allerede er lagt til. Alle brukerne må ha Enterprise ID- eller Federated ID-kontoer.

  Merk:

  Hvis det finnes flere organisasjons-ID-er, må du kontrollere at du bruker organisasjons-ID-en for Creative Cloud.

 3. Opprett en brukergruppe, og legg til de aktuelle brukerne i gruppen.

  Merk deg navnet på brukergruppen. Du trenger det for å tilordne grupper med Adobe Experience Manager.

  Merk:

  Navnene på gruppene du oppretter, kan ikke være identiske med eksisterende grupper i Experience Manager fordi de replikeres i Experience Manager som synkroniserte grupper.

 4. Når du arbeider i Adobe Admin Console, viser nettadressen organisasjons-ID-en din (for eksempel https://adminconsole.adobe.com1234567890ABCDEF1234567891@AdobeOrg).

  Merk deg denne ID-en. Du trenger den for å koble Experience Manager til riktig Adobe Identity Management System (IMS).

Adobe-logoen

Logg på kontoen din