Ved å bruke Adobe Admin Console kan organisasjoner definere et fleksibelt administrativt hierarki, som tillater detaljert administrasjon av tilgang og bruk av Adobe-produkter. Én eller flere systemadministratorer som har blitt angitt under enterprise-oppstartsprosessen, sitter på toppen av hierarkiet. Disse systemadministratorene kan delegere ansvar til andre administratorer, mens de fortsatt har overordnet kontroll.

Administrative roller gir følgende nøkkelfordeler til bedrifter:

 • Kontrollert desentralisering av administrative oppgaver
 • Rask visning av produkttildelinger – etter bruker og produkt
 • Funksjonalitet for å tildele kvoter til produktadministratorer

Administrative roller i hierarkiet

Det administrative hierarkiet kan tilpasses til de unike kravene til bedriften din. En bedrift kan for eksempel oppnevne forskjellige administratorer for å administrere rettigheter til Adobe Creative Cloud og Adobe Marketing Cloud-tilbud. En annen bedrift vil kanskje ha forskjellige administratorer som administrerer rettigheter til brukere som tilhører ulike forretningsenheter.

Administrative roller i hierarkiet
Hierarki for administratorroller

Merk:

Arbeidsgruppe-kunder har bare én administratorrolle: Systemadministrator. De andre rollene gir mer detaljert kontroll over administrative rettigheter, men dette gjelder bare for enterprise-kontoer.

Rolle Beskrivelse
Systemadministrator

Superbruker for organisasjonen; har tillatelse til å utføre alle administrative oppgaver i Admin Console.

I tillegg har personen tillatelse til å delegere følgende administrative roller til andre brukere: Produktadministrator, produktprofiladministrator, brukergruppeadministrator, distribusjonsadministrator og støtteadministrator.

Produktadministrator

Administrerer produkter som er tilordnet til den administratoren, og alle tilknyttede administrative funksjoner. Disse inkluderer:

 • Opprette produktprofiler
 • Legge til brukere og brukergrupper i organisasjonen, men ikke fjerne disse
 • Legge til eller fjerne brukere og brukergrupper fra produktprofiler
 • Legge til eller fjerne produktprofiladministratorer fra produktprofiler
 • Legge til eller fjerne andre produktadministratorer fra produktet
 • Legge til eller fjerne gruppeadministratorer fra grupper
Administrator for produktprofil

Administrerer beskrivelsene av produktprofilene som er tilordnet til den administratoren, og alle tilknyttede administrative funksjoner. Disse inkluderer:

 • Legge til brukere og brukergrupper i organisasjonen, men ikke fjerne disse
 • Legge til eller fjerne brukere og brukergrupper fra produktprofiler
 • Tilordne eller tilbakekalle produkttillatelser til brukere og brukergrupper fra produktprofiler
 • Administrere produktrollene til brukere og brukergruppene for produktprofiler
Administrator for brukergruppe

Administrerer beskrivelsen av brukergruppen som er tilordnet til den administratoren, og alle tilknyttede administrative funksjoner. Disse inkluderer:

 • Legge til eller fjerne brukere fra grupper
 • Legge til eller fjerne gruppeadministratorer for brukere fra grupper
Distribusjonsadministrator Oppretter, administrerer og distribuerer programpakker og oppdateringer til sluttbrukere.
Støtteadministrator Ikke-administrativ rolle som har tilgang til støtterelatert informasjon, som for eksempel feilrapporter fra kunder.
Lagringsadministrator Administrerer organisasjonens lagringsbruk. Administratoren kan se lagringsforbruket for både aktive og inaktive brukere, slette inaktive brukermapper og overføre innholdet til andre mottakere.

For en detaljert liste over tillatelser og rettigheter for hver administratorrolle, kan du se Tillatelser.

Legg til en administrator

Som administrator kan du tilordne en administratorrolle til andre brukere og gi dem de samme rettighetene som du har selv, eller rettigheter for en rolle under din administratorrolle i hierarkiet. Som produktadministrator kan du for eksempel gi produktadministrator-rettigheter eller produktprofiladministrator-rettigheter til en bruker, men ikke distribusjonsadministrator-rettigheter.

Hvis du vil legge til eller invitere en administrator, gjør du følgende:

 1. I Admin Console velger du Brukere > Administratorer. En liste over eksisterende administratorer vises.

  Merk:

  Alternativt kan du gå til detaljer-siden for produkter, produktprofiler eller brukergrupper og klikke på Administratorer-fanen. Klikk deretter på Legg til administrator.

 2. Klikk på Legg til administrator. Veiviseren Legg til en administrator vises.

 3. Fra skjermen Grunnleggende informasjon skriver du inn et navn eller en e-postadresse. Du kan søke etter eksisterende brukere eller legge til nye brukere ved å angi en gyldig e-postadresse, og fylle ut informasjonen på skjermen.

  Skjermbilde med grunnleggende informasjon
  Skjermbilde med grunnleggende informasjon
 4. Klikk på Neste. Skjermen Administratortyper vises.

  Administratortyper vises som systemadministrator for en bedrift
  Administratortyper vises som systemadministrator for en bedrift

  Merk:

  • Alternativene på denne skjermen avhenger av kontoen og administratorrollen din. Du kan enten gi de samme rettighetene som du selv har, eller rettigheter for en rolle som er under din i hierarkiet.
  • Du kan som systemadministrator for en arbeidsgruppe tilordne bare én administratorrolle: systemadministrator.

  Administratortyper vises som systemadministrator for en arbeidsgruppe
  Administratortyper vises som systemadministrator for en arbeidsgruppe
 5. Velg en eller flere administratorroller.

  For administratortyper som produktadministrator, administrator for produktprofiler og brukergruppeadministrator, velger du henholdsvis de aktuelle produktene, profilene og gruppene.

  Merk:

  For administratorer for produktprofiler kan du inkludere profiler for mer enn ett produkt.

  Administrator for produktprofil
 6. Klikk på Neste. Skjermen Sammendrag vises. Gå gjennom administratorrollene som er tilordnet til brukeren, og klikk på Lagre.

  Administratoren mottar en e-post med varsel om de nye tillatelsene.

Redigere eller fjerne en administrator

Hvis du vil fjerne eller legge til en administrator, gjør du følgende:

 1. I Admin Console velger du Brukere > Administratorer. En liste over eksisterende administratorer vises.

  Merk:

  Alternativt kan du gå til detaljer-siden for produkter, produktprofiler eller brukergrupper og klikke på Administratorer-fanen.

  Hvis du vil åpne visningen av detaljene, klikker du på brukernavnet eller hvor som helst ellers i raden.

 2. Hvis du vil tilbakekalle administratorrettigheter, velger du den aktuelle brukeren og klikker på Fjern administratoren.

  Tilbakekalle administratortillatelser

  Merk:

  Selv om du fjerner en administrator, blir ikke brukeren slettet fra Admin Console. Vedkommende mister bare rettighetene som er forbundet med administratorrollen.

Tillatelser

Tabellen nedenfor viser alle rettighetene til de forskjellige administratortypene.

Område Tillatelser Systemadministrator Produktadministrator Administrator for produktprofil Administrator for brukergruppe Distribusjonsadministrator Støtteadministrator Lagringsadministrator
Identitetsbehandling Legge til domene (gjøre en forespørsel / gjøre krav på et domene)            
  Vise domenet og domenelisten            
  Administrere krypteringsnøkler for domenet            
  Administrere standard passordpolicy for organisasjonen            
  Vise standard passordpolicy for organisasjonen            
Brukeradministrasjon Legge til brukere i organisasjonen        
  Fjerne brukere fra organisasjonen            
  Vise brukerdetaljer og brukerliste    
  Rediger brukerprofilen            
  Legge til produktprofil til bruker eller gruppe ✔² ✔²        
  Fjerne produktprofil fra bruker ✔² ✔²        
  Legge til produktprofil for mange brukere ✔² ✔²        
  Vise produktprofiler for en bruker ✔² ✔²        
  Vise brukerlisten for produkt ✔²          
  Legge til flere brukere samtidig            
Administrere administratorer Tildele organisasjonsadministrator til en bruker/brukergruppe            
  Tilbakekalle organisasjonsadministrator fra en bruker/brukergruppe            
  Tildele administrator for produktlisensiering til en bruker/brukergruppe ✔² ✔²        
  Tilbakekalle administrator for produktlisensiering fra en bruker/brukergruppe ✔² ✔²        
  Gjøre en bruker/brukergruppe til distribusjonsadministrator          
  Tilbakekalle distribusjonsadministrator fra en bruker/brukergruppe          
  Gi gruppeadministrasjon for brukere til en bruker/brukergruppe          
  Tilbakekalle gruppeadministrasjon for brukere fra en bruker/brukergruppe          
  Gi produktets eier administratorrettigheter til en bruker ✔²          
  Tilbakekalle administratorrettigheter for produkteier fra en bruker ✔²          
Administrasjon av konfigurering av produktlisenser Gi produktrettigheter til organisasjonen              
  Fjerne produktrettigheter fra organisasjonen              
  Vise tilgjengelige produkter og produktfamilier ✔² ✔²        
  Redigere beskrivelsene/dataen for produktlisensen ✔² ✔²        
  Tildele produktlisens til en bruker ✔² ✔²        
  Frata produktlisens fra en bruker ✔² ✔²        
  Legge til ny konfigurasjon for produktlisenser ✔²          
  Redigere konfigurasjon for produktlisenser ✔² ✔²        
  Slette konfigurasjon for produktlisens-tjenester ✔²          
  Fjerne produkttilgang for en bruker (fjern fra alle konfigurasjoner) ✔²          
Administrere lagringsplass Vise aktive og inaktive brukermapper          
  Slette inaktive brukermapper og overføre innholdet          
  Opprette delte mapper (kun for Adobe Campaign)          
  Fjerne delte mapper (kun for Adobe Campaign)          
Utrullering Vise/bruke utrulleringsfanen          
Kundestøtte Vise kundestøttefanen      
  Administrere kundestøttesaker          
Administrasjon av brukergrupper Opprette brukergruppe ✔¹ ✔¹        
  Fjerne en brukergruppe     ✔²      
  Legge til en bruker i en brukergruppe     ✔²      
  Fjerne en bruker fra en brukergruppe     ✔²      
  Tilordne en brukergruppe til en produktlisens ✔² ✔²        
  Fjerne en brukergruppe fra produktlisens ✔² ✔²        
  Vise medlemmer av brukergrupper ✔²    
  Vise lister over brukergrupper  

¹ blir automatisk brukergruppeadministrator i den opprettede brukergruppen

² kun for eide produkter, produktprofiler eller brukergrupper

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet