Brukerveiledning Avbryt

Administrative roller

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   3. Integrasjon med Canvas LMS
   4. Integrasjon med Blackboard Learn
   5. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   6. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   7. Vanlige spørsmål om Kivuto
   8. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere brukere
   1. Oversikt
   2. Administrative roller
   3. User Management-teknologier
    1. Administrere brukere enkeltvis   
    2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
    3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Endre identitetstype for bruker
   5. Administrere brukergrupper
   6. Administrere katalogbrukere
   7. Administrere utviklere
   8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
   9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
  2. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  3. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Overføre fra enhetslisensiering
   6. Administrere profiler
   7. Licensing Toolkit
   8. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 6. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 7. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
   2. Komme i gang
 8. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 9. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 10. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 11. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Ved å bruke Adobe Admin Console kan organisasjoner definere et fleksibelt administrativt hierarki, som tillater detaljert administrasjon av tilgang og bruk av Adobe-produkter. Én eller flere systemadministratorer som har blitt angitt under enterprise-oppstartsprosessen, sitter på toppen av hierarkiet. Disse systemadministratorene kan delegere ansvar til andre administratorer, mens de fortsatt har overordnet kontroll.

Administrative roller gir følgende nøkkelfordeler til bedrifter:

 • Kontrollert desentralisering av administrative oppgaver
 • Rask visning av produkttildelinger – etter bruker og produkt
 • Funksjonalitet for å tildele kvoter til produktadministratorer

Administrativt hierarki

Gjelder: Adobe-bedriftskunder.

Det administrative hierarkiet kan tilpasses til de unike kravene til bedriften din. En bedrift kan for eksempel oppnevne forskjellige administratorer for å administrere rettigheter til Adobe Creative Cloud og Adobe Marketing Cloud-tilbud. En annen bedrift vil kanskje ha forskjellige administratorer som administrerer rettigheter til brukere som tilhører ulike forretningsenheter.

Merk:

Det administrative hierarkiet gjelder ikke for teams-kunder. Teams-kunder har én enkelt Systemadministrator-rolle. Kontrakteieren (tidligere kalt Primær administrator) er systemadministratoren som har tilgang til kontraktinformasjonen og faktureringshistorikken. Hvis du er den gjeldende kontrakteieren, kan du utnevne en eksisterende systemadministrator (tidligere kalt sekundær administrator) som kontrakteier.

Administrative roller i hierarkiet
Hierarki for administratorroller

Rolle

Beskrivelse

Systemadministrator

Superbruker for organisasjonen; har tillatelse til å utføre alle administrative oppgaver i Admin Console.

I tillegg har personen tillatelse til å delegere følgende administrative roller til andre brukere: Produktadministrator, produktprofiladministrator, brukergruppeadministrator, distribusjonsadministrator og støtteadministrator.

Produktadministrator

Administrerer produktene som er tilordnet til den administratoren, og alle tilknyttede administrative funksjoner, inkludert:

 • Opprette produktprofiler
 • Legge til brukere og brukergrupper i organisasjonen, men ikke fjerne disse
 • Legge til eller fjerne brukere og brukergrupper fra produktprofiler
 • Legge til eller fjerne produktprofiladministratorer fra produktprofiler
 • Legge til eller fjerne andre produktadministratorer fra produktet
 • Legge til eller fjerne gruppeadministratorer fra grupper

Administrator for produktprofil

Administrerer beskrivelsene av produktprofilene som er tilordnet til den administratoren, og alle tilknyttede administrative funksjoner, inkludert:

 • Legge til brukere og brukergrupper i organisasjonen, men ikke fjerne disse
 • Legge til eller fjerne brukere og brukergrupper fra produktprofiler
 • Tilordne eller tilbakekalle produkttillatelser til brukere og brukergrupper fra produktprofiler
 • Administrere produktrollene til brukere og brukergruppene for produktprofiler

Administrator for brukergruppe

Administrerer beskrivelsen av brukergruppen som er tilordnet til den administratoren, og alle tilknyttede administrative funksjoner, inkludert:

 • Legge til eller fjerne brukere fra grupper
 • Legge til eller fjerne gruppeadministratorer for brukere fra grupper

Distribusjonsadministrator

Oppretter, administrerer og utrullerer programpakker og oppdateringer til sluttbrukere.

Støtteadministrator

Ikke-administrativ rolle som har tilgang til støtterelatert informasjon, som for eksempel feilrapporter fra kunder.

Lagringsadministrator

Administrerer organisasjonens lagringsbruk. Administratoren kan se lagringsforbruket for både aktive og inaktive brukere, og overføre innhold til andre mottakere.

For en detaljert liste over tillatelser og rettigheter for hver administratorrolle, kan du se Tillatelser.

Legg til en enterprise-administrator

Gjelder: Adobe-bedriftskunder.

Som administrator kan du tilordne en administratorrolle til andre brukere og gi dem de samme rettighetene som du har selv, eller rettigheter for en rolle under din administratorrolle i hierarkiet som beskrevet ovenfor. Som produktadministrator kan du for eksempel gi produktadministrator-rettigheter eller produktprofiladministrator-rettigheter til en bruker, men ikke administratorrettigheter for utrullering. For tillatelser på Admin Console, se Tillatelsesmatrise.

 1. I Admin Console velger du Brukere > Administratorer.

  Alternativt kan du gå til det relevante produktet, produktprofilen eller brukergruppen og navigere til Administratorer-fanen.

 2. Klikk på Legg til administrator.

 3. Skriv inn et navn eller en e-postadresse. Du kan søke etter eksisterende brukere eller legge til en ny ved å angi en gyldig e-postadresse og fylle ut informasjonen på skjermen.

  Merk:

  Som brukergruppe-, distribusjons-, støtte- eller lagringsadministrator kan du ikke legge til nye brukere i organisasjonen. Du må angi et gyldig navn eller en e-postadresse til en eksisterende bruker.

 4. Klikk på Neste. En liste over administratorroller vises.

  • Alternativene på denne skjermen avhenger av kontoen og administratorrollen din. Du kan enten gi de samme rettighetene som du selv har, eller rettigheter for en rolle som er under din i hierarkiet.
  • Du kan som systemadministrator for en arbeidsgruppe tilordne bare én administratorrolle: systemadministrator.
 5. Velg en eller flere administratorroller.

  For administratortyper som produktadministrator, administrator for produktprofiler og brukergruppeadministrator, velger du henholdsvis de aktuelle produktene, profilene og gruppene.

  Merk:

  For administratorer for produktprofiler kan du inkludere profiler for mer enn ett produkt.

  Legg til en administrator

 6. Gå gjennom administratorrollene som er tilordnet til brukeren, og klikk på Lagre.

Brukeren mottar en e-postinvitasjon angående de nye administratorrettighetene fra message@adobe.com.

Brukeren må klikke på Kom i gang i e-posten for å bli med i organisasjonen. Hvis nye administratorer ikke bruker Kom i gang-koblingen i e-postinvitasjonen, vil de ikke kunne logge på Admin Console. 

Hvis brukerne ikke allerede har en Adobe-profil, kan de bli bedt om å opprette en når de logger på. Hvis de har flere profiler knyttet til samme e-postadresse, må de velge "Bli med i arbeidsgruppen" (hvis de blir bedt om det), og deretter velge profilen som er knyttet til den nye organisasjonen.

"Kom i gang"-e-post for administratorer

Legg til en teams-administrator

Gjelder: Adobe teams-kunder.

Som administrator kan du tildele systemadministrator-rollen til andre brukere og gi dem de samme rettighetene som du har. Hvis du er primæradministratoren (kontrakteieren) og ønsker å gjøre en annen bruker til primæradministrator, følger du disse trinnene: Endre kontrakteier.

 1. I Admin Console velger du Brukere > Administratorer.

  En liste over eksisterende administratorer vises.

 2. Klikk på Legg til administrator.

  Skjermbildet Legg til en administrator vises.

 3. Skriv inn et navn eller en e-postadresse. Du kan søke etter eksisterende brukere eller legge til en ny ved å angi en gyldig e-postadresse og fylle ut informasjonen på skjermen.

 4. Systemadministrator er valgt som standard. Klikk på Lagre.

  Legg til en administrator

Siden alle brukere i en organisasjon med arbeidsgrupper er Business ID-brukere, mottar de en e-postinvitasjon angående de nye administratorrettighetene fra message@adobe.com.

Brukerne må klikke på Kom i gang i e-posten for å bli med i organisasjonen.

Hvis brukerne ikke allerede har en Adobe-profil, kan de bli bedt om å opprette en når de logger på. Hvis de har flere profiler knyttet til samme e-postadresse, må de velge Bli med i arbeidsgruppen (hvis de blir bedt om det), og deretter velge profilen som er knyttet til den nye organisasjonen.

"Kom i gang"-e-post for administratorer

Rediger administratorrolle for enterprise

Gjelder: Adobe-bedriftskunder.

Som administrator kan du redigere administratorrollen til annen administrator som er under deg i det administrative hierarkiet. Du kan for eksempel fjerne administratorrettighetene til andre administratorer. Du kan også endre administratorrollene for et produkt til en produktprofiladministrator.

 1. I Admin Console velger du Brukere > Administratorer. Listen over eksisterende administratorer vises.

  Alternativt kan du gå til det relevante produktet, produktprofilen eller brukergruppen og navigere til Administratorer-fanen.

 2. Klikk på navnet til administratoren du vil redigere.

 3. Under Brukerinformasjon klikker du på  for delen Administrative rettigheter og velger Rediger administratorrettigheter.

  Seksjonen Administrative rettigheter

 4. Rediger de administrative rettighetene og lagre endringene.

Rediger administratorrolle for teams

Gjelder: Adobe teams-kunder.

Som systemadministrator for en arbeidsgruppe kan du fjerne systemadministrator-rettighetene til andre administratorer.

 1. I Admin Console velger du Brukere > Administratorer.

  Listen over eksisterende administratorer vises.

 2. Under Brukerinformasjon klikker du på  til høyre for seksjonen Administrative rettigheter og velger Rediger administratorrettigheter.

  Administrative rettigheter

 3. Rediger de administrative rettighetene og lagre endringene.

Fjerne en administrator

Gjelder: Adobe teams- og enterprise-kunder.

Hvis du vil tilbakekalle administratorrettigheter, velger du den aktuelle brukeren og klikker på Fjern administratoren.

Tilbakekalle administratortillatelser

Merk:

Selv om du fjerner en administrator, blir ikke brukeren slettet fra Admin Console. Vedkommende mister bare rettighetene som er forbundet med administratorrollen.

Tillatelsesmatrise for enterprise-administratorer

Gjelder: Adobe-bedriftskunder.

Tabellen nedenfor viser alle rettighetene til de forskjellige administratortypene, kategorisert etter følgende funksjonsområder:

Identitetsbehandling

Tillatelse

Systemadministrator

Produktadministrator

Administrator for produktprofil

Administrator for brukergruppe

Distribusjonsadministrator

Støtteadministrator

Lagringsadministrator

Legge til domene (sende en forespørsel / gjøre krav på et domene)


Vise domenet og domenelisten


Administrere krypteringsnøkler for domenet


Administrere standard passordpolicy for organisasjonen


Vise standard passordpolicy for organisasjonen


Brukeradministrasjon

Tillatelse

Systemadministrator

Produktadministrator

Administrator for produktprofil

Administrator for brukergruppe

Distribusjonsadministrator

Støtteadministrator

Lagringsadministrator

Legge til brukere i organisasjonen
Fjerne brukere fra organisasjonen


Vise brukerdetaljer og liste

Redigere brukerprofilen


Legge til produktprofil til bruker eller gruppe


2

2

Fjerne produktprofil fra bruker


2

2

Legge til produktprofil til flere brukere


2

2

Vise produktprofiler for en bruker


2

2

Vise brukerlisten for produkt


2

Legge til flere brukere samtidig i organisasjonen


²kun for eide produkter, produktprofiler eller brukergrupper

Administrere administratorer

Tillatelse

Systemadministrator

Produktadministrator

Administrator for produktprofil

Administrator for brukergruppe

Distribusjonsadministrator

Støtteadministrator

Lagringsadministrator

Tildele en bruker rettigheter som organisasjonsadministrator


Tilbakekalle rettigheter som organisasjonsadministrator for en bruker


Gi en bruker rettigheter som produktlisensadministrator


2

2

Tilbakekalle brukerens rettigheter som produktlisensadministrator


2

2

Gjøre en bruker til distribusjonsadministratorTilbakekalle brukerens rettigheter som distribusjonsadministratorTildele en bruker rettigheter som administrator for brukergruppeTilbakekalle brukerens rettigheter som administrator for brukergruppeGi administratorrettigheter som produkteier til en bruker


2

Tilbakekalle administratorrettigheter som produkteier fra en bruker


2

²kun for eide produkter, produktprofiler eller brukergrupper

Administrere konfigurering av produktlisenser

² kun for eide produkter, produktprofiler eller brukergrupper

Tillatelse

Systemadministrator

Produktadministrator

Administrator for produktprofil

Administrator for brukergruppe

Distribusjonsadministrator

Støtteadministrator

Lagringsadministrator

Gi produktrettigheter til organisasjonen

Fjerne produktrettigheter fra organisasjonen

Vise det samlede antallet lisenser organisasjonen eier


2

2

Vise tilgjengelige produkter og produktfamilier


2

2

Redigere beskrivelsene/data for produktlisensen


2

2

Tildele produktlisens til en bruker


2

2

Frata produktlisens fra en bruker


2

2

Legge til ny konfigurasjon for produktlisenser


2

Redigere konfigurasjon for produktlisenser


2

2

Slette konfigurasjon for produktlisens-tjenester


2

Fjerne produkttilgang for en bruker (fjern fra alle konfigurasjoner)


2

²kun for eide produkter, produktprofiler eller brukergrupper

Administrere lagringsplass

Tillatelse

Systemadministrator

Produktadministrator

Administrator for produktprofil

Administrator for brukergruppe

Distribusjonsadministrator

Støtteadministrator

Lagringsadministrator

Vise aktive og inaktive brukermapperSlette inaktive brukermapper og overføre innholdetUtrullering

Tillatelse

Systemadministrator

Produktadministrator

Administrator for produktprofil

Administrator for brukergruppe

Distribusjonsadministrator

Støtteadministrator

Lagringsadministrator

Vise/bruke Pakker-fanenKundestøtte

Tillatelse

Systemadministrator

Produktadministrator

Administrator for produktprofil

Administrator for brukergruppe

Distribusjonsadministrator

Støtteadministrator

Lagringsadministrator

Vise kundestøttefanen
Administrere kundestøttesaker

Administrere brukergrupper

Tillatelse

Systemadministrator

Produktadministrator

Administrator for produktprofil

Administrator for brukergruppe

Distribusjonsadministrator

Støtteadministrator

Lagringsadministrator

Opprette en brukergruppe


1

1

Fjerne en brukergruppe


Legge til en bruker i en brukergruppe


2

Fjerne en bruker fra en brukergruppe


2

Tilordne en brukergruppe til en produktlisens


2

2

Fjerne en brukergruppe fra produktlisens


2

2

Vise medlemmer av brukergrupper
2


Vise lister over brukergrupper
2


Adobe-logoen

Logg på kontoen din