Med Admin Console kan du opprette, søke etter, oppdatere og fjerne brukerkontoer. Disse brukerkontoene gir sluttbrukerne i organisasjonen din tilgang til Adobe-produkter og -tjenester.

Legge til brukere

For å konfigurere organisasjonen din kan du begynne med å legge til brukere. For Creative Cloud for enterprise finnes det tre tilgjengelige identitetstyper du kan velge mellom: Adobe ID, Enterprise ID eller Federated ID. Adobe anbefaler enten Enterprise ID eller Federated ID for å kunne kontrollere konto- og dataeierskap. Creative Cloud for teams støtter bare Adobe ID.

Enkeltbruker

 1. Admin Console går du til Brukere > Brukere.

 2. Klikk på Legg til bruker.

 3. Skriv inn e-postadressen til brukeren og velg en identitetstype fra rullegardinlisten.

  Se tabellen under for å finne ut mer om hver identitetstype.

  Identitetstype

  Kontoeierskap

  Dataeierskap

  Bedriftsfunksjoner og lagring

  Enterprise ID

  Bedrifter

  Bedrifter

  Ja

  Federated ID

  Bedrifter

  Bedrifter

  Ja

  Adobe ID Enkeltbruker Enkeltbruker Nei

  Merk:

  Adobe anbefaler bedrifter på det sterkeste å minimere antall Adobe ID-er i organisasjonen. Bedriftsorganisasjoner skal tildele Creative Cloud-lisensplasser til Enterprise ID- og Federated ID-kontoer. Adobe oppdaterer organisasjonens lagringsplass for tildeling på organisasjonsnivå i stedet for på individnivå. I dette tilfellet kan du ikke tilordne Creative Cloud-lisensplasser til Adobe ID-kontoer.

  Men hvis organisasjonen din har produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien, for eksempel Acrobat DC, kan du legge til alle typer brukere for disse produktene.

 4. For en Enterprise ID velger du Land for brukeren. For Federated ID angir du SSO-brukernavn, og velger Land for brukeren.

  Du kan eventuelt skrive inn brukerens Fornavn og Etternavn.

  Merk:

  SSO-brukernavn varierer avhengig av SSO-konfigurasjonen og kan enten være organisasjonens LDAP eller e-postadresse for denne brukeren.

 5. Hvis du vil tilordne produktprofiler til denne brukeren, går du til Tilordne produkter-fanen.

  Listen over produkter som vises, er basert på organisasjonens kjøpsplan.

 6. For Enterprise-kontoer klikker du på et produkt og velger profil for produktet. For arbeidsgruppe-kontoer velger du produktet du vil tilordne brukeren.

  Hvis du vil ha informasjon om produkter og profiler, kan du se Administrere produkter og profiler.

 7. Hvis du vil legge til brukeren i en brukergruppe, går du til Tilordne brukergrupper-fanen og velger brukergruppene. Produktene som er knyttet til de valgte brukergrupper, blir tilordnet til brukeren.

 8. Klikk på Lagre.

  Brukeren er lagt til og vises i listen Brukere.

Hvis du tilordner administratorroller eller produktprofiler til brukere, får de aktuelle brukerne en e-post. Brukerne må klikke på koblingen for å fullføre profilen, hvis de blir bedt om det.

Flere brukere

Du kan legge til flere brukere i organisasjonen og klargjøre dem til produktprofiler samtidig ved å laste opp en kommaseparert liste. Du kan laste ned en CSV-eksempelfil fra dialogboksen Importer brukere og så fylle ut detaljer og laste opp filen. Du kan importere opptil 5000 brukere samtidig.

Merk:

Denne funksjonen støtter ikke brukernavn med spesialtegn, som for eksempel komma (,) og semikolon (;).

Slik legger du til flere brukere samtidig:

 1. Klikk på  øverst til høyre på Brukere-siden mens du arbeider med brukere i Admin Console.

  Merk:

  Du kan ikke bruke denne masseopplastingsprosedyren for å laste opp flere brukere fra Brukere-fanen på Produkter-siden i Admin Console. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere produkter og produktprofiler.

 2. Velg Legg til brukere med en CSV-fil i rullegardinlisten.

 3. I dialogboksen Legg til brukere med en CSV-fil klikker du på Last ned CSV-mal og velger enten Gjeldende brukerliste (anbefalt) eller Standardmal.

  Legg til brukere med en CSV-fil

  Du ser en beskrivelse av feltene i den nedlastede filen i CSV-filformat.

 4. Oppdater den nedlastede CSV-filen med data for brukere som du vil legge til i profilen.

 5. Dra og slipp den oppdaterte CSV-filen i dialogboksen Legg til brukere med en CSV-fil, og klikk på Last opp.

  Merk:

  Du kan laste opp en CSV-fil på opptil 10 MB.

  Når massehandlingen er fullført, får du en e-post. Du kan også se en detaljert rapport for operasjonen via Resultater for massehandlinger.

For tips om feilsøking for masseopplasting til Admin Console, kan du se Feilsøke masseopplasting av brukere.

CSV-filformat

Malfilen du laster ned, inneholder et utvalg data som du kan bruke som veiledning.

Feltnavn Description

Gjelder for

(Enterprise eller Teams-kontoer)

Påkrevd/valgfritt for identitetstyper 
Identity Type

Angi hvilken type bruker du skal legge til.

Disse verdiene styrer ID-typen som tilordnes brukeren. Skiller ikke mellom store og små bokstaver. ID-typen må være gyldig for domenet.

Gyldige verdier:

 • Federated ID
 • Enterprise ID
 • Adobe ID
Kun Enterprise  
Username

Begrenset til ASCII.

Brukernavn som tilsvarer den respektive bruker-ID-en.

For Adobe ID-brukere, dette er brukernavnet som er definert for brukerens Adobe ID.

Brukes bare i Enterprise-administrerte domener. Kontonavn som skal brukes for denne brukeren. Begrensninger for en e-postadresse, og samme e-postadresse kan pålegges av domeneeier. 

Maksimal lengde er 255 tegn.

Kun Enterprise Obligatorisk for Federated ID.
Domain

Domenet som tilsvarer Enterprise eller Federated ID-en.

 

Kun Enterprise Påkrevd hvis identitetstypen er Federated ID.
Email

Gyldig e-postadresse.

Maksimalt 60 tegn.

Navn og domene. Hvis identitetstypen er Enterprise ID eller Federated ID, må domenet være krevd og aktivert av organisasjonen. Innstillingen user name bestemmer kontonavnet. 

For andre kontotyper er det e-postadressen som brukes til bruker- og kontonavnet. 

Se RFC 2822 del 3.4.1

Alle Kreves for alle identitetstyper – Enterprise ID, Federated ID og Adobe ID.
First Name

Brukerens fornavn.

Begrenset til ASCII 

For brukere med Adobe ID er dette fornavnet som er definert for brukerens Adobe ID.

Maksimal lengde er 255 tegn.

 

Alle Påkrevd hvis identitetstypen er Enterprise ID eller Federated ID.
Last Name

Brukerens etternavn.

Begrenset til ASCII 

For brukere med Adobe ID er dette etternavnet som er definert for brukerens Adobe ID.

Maksimal lengde er 255 tegn.

 

Alle Påkrevd hvis identitetstypen er Enterprise ID eller Federated ID.
Landskode

En landskode med to bokstaver (for eksempel USA = "US").

For brukere med Adobe ID skriver du inn landskoden som er definert for brukerens Adobe ID.

Hvis dette finnes, må du kontrollere at brukeren er fra et land der Adobe har virksomhet. Det finnes også for Enterprise-administrerte kontoer.

Du finner landskoden her: https://www.iso.org/obp/ui/#home.

Hvis du vil ha mer informasjon, se ISO 3166-1 alpha-2-landskoder.

Alle Påkrevd for Federated ID.
Product Configurations

Navnene på produktprofilene du vil tilordne til brukeren.

Navnene på produktprofilene du vil tilordne brukeren til. Du kan tilordne brukeren til flere produktprofiler ved å skrive inn alle produktprofilene i anførselstegn, atskilt med komma.

For eksempel slik: “Målgruppeadministrasjon: Målgruppesjef – Standard tilgang, Kun egendefinert plan – Egendefinert plan – Design”

Kun Enterprise Påkrevd for Enterprise ID og Federated ID.
Team Products

Navnene på arbeidsgruppeproduktene du vil tilordne til brukeren.

Du kan tilordne brukeren til flere arbeidsgruppeprodukter ved å skrive inn produktnavnene i anførselstegn, skilt med komma.

For eksempel slik: “Målgruppeadministrasjon: Målgruppesjef – Standard tilgang, Kun egendefinert plan – Egendefinert plan – Design”

Obs! Skriv inn arbeidsgruppeproduktene i feltet Product Configurations, og endre navnet på feltet til Team Products.

Kun arbeidsgrupper  
Admin Roles

Administratorroller du kan tilordne brukeren.

Gyldige verdier:

 • System
 • Utrullering
 • Kundestøtte
Alle  
Product
Configurations Administered

Navnene på produktprofilene du vil gi brukeren administratorrettigheter til.

Du kan tilordne brukeren administratorrettigheter for flere produktprofiler ved å skrive inn profilnavnene i anførselstegn, skilt med komma.

Kun Enterprise Valgfritt
User Groups

Navnene på brukergruppene du vil legge til brukeren i.

Du kan legge til brukeren i flere grupper ved å skrive inn gruppenavnene i anførselstegn, skilt med komma.

Alle Valgfritt
User Groups Administered

Navnene på brukergruppene du vil gi brukeren administratorrettigheter til.

Du kan tilordne brukeren administratorrettigheter for flere grupper ved å skrive inn gruppenavnene i anførselstegn, skilt med komma.

Alle Valgfritt
Products Administered

Navnene på produktene du vil gi brukeren administratorrettigheter til.

Du kan tilordne brukeren administratorrettigheter for flere produkter ved å skrive inn produktnavnene i anførselstegn, skilt med komma.

Kun Enterprise

Valgfritt
Developer Access

(Bare for utviklere)

Navnene på produktprofilene for produkter som inkluderer API-tilgang som utviklerne legges til i.

Hvis du vil ha mer informasjon om utviklere, kan du se avsnittet Legge til flere utviklere (samtidig) i dette dokumentet.

Kun Enterprise
Valgfritt

Forsiktig!

CSV-filen kan kun ha én rad per e-post+identitetstypekombinasjon.

Redigere brukerdetaljene

Som administrator har du bare tilgang til oppdateringsinformasjon for brukere som tilhører organisasjonen til et domene du eier. Du kan ikke oppdatere informasjon for brukere som tilhører et domene organisasjonen har klarert, men ikke eier. Du kan endre følgende detaljer for en bruker:

 • Brukerens navn
 • Brukergrupper og produkter som er knyttet til brukeren
 • Administratorrettigheter

Merk:

 • For brukere med Federated ID eller Enterprise ID kan brukerdetaljer endres ved hjelp av Admin Console, Verktøy for brukersynkronisering eller Brukeradministrasjons-API-et. Endringene trer i kraft umiddelbart, men brukeren blir ikke varslet. Hvis du endrer e-postadressene for en bruker, må du informere brukeren om å bruke den nye e-postadressen for å logge på Adobe enterprise-kontoen.
 • For brukere med Federated ID vil endringer av e-postadressen bare påvirke brukerpåloggingen hvis e-postadressen har blitt brukt som identifikator i SAML-leveringen mellom Adobe og organisasjonens identitetsleverandør. Hvis organisasjonen bruker e-postadresser i leveringen, må endringer av e-postadresser gjøres samtidig på begge sider, ellers vil ikke brukerne kunne logge seg på enterprise-kontoene sine.

Enkeltbrukere

 1. Admin Console går du til Brukere > Brukere.

 2. Klikk på navnet på en bruker fra listen over brukere.

 3. Du endrer navnet til brukeren ved å klikke på øverst i høyre hjørnet i Brukerdetaljer-delen og velge Rediger brukerprofil.

  Rediger brukerprofilen

  På siden Rediger brukerprofil, redigerer du brukerdetaljene og klikker på Lagre.

 4. På samme måte kan du redigere produkter, brukergrupper og administratorrettigheter knyttet til brukeren ved å klikke på øverst til høyre i det aktuelle området.

  Merk:

  Tilordning av en brukergruppe tilordner også tilknyttede produktprofiler til brukeren.

Flere brukere

Du kan redigere brukerinformasjon slik som produkter, roller og attributter for et sett med brukere. IT-administratoren importerer for eksempel mange nye brukere. Som systemadministrator kan du oppdatere klargjøring av produktet for brukerne i én enkelt oppdatering. Du kan delegere lisenser, støtte eller gi administratorrettigheter til flere medlemmer av organisasjonen samtidig. Du kan også endre brukergruppene tilordnet brukerne.

For tips om feilsøking for masseopplasting til Admin Console, kan du se Feilsøke masseopplasting av brukere.

 1. Klikk på  øverst til høyre på Brukere-siden mens du arbeider med brukere i Admin Console.

 2. Velg Rediger brukerdetaljer med en CSV-fil fra rullegardinlisten.

 3. I dialogboksen Rediger brukere med en CSV-fil klikker du på Last ned CSV-mal og velger enten Gjeldende brukerliste (anbefalt) eller Standardmal.

  Rediger brukere med en CSV-fil

  Du ser en beskrivelse av feltene i den nedlastede filen i CSV-filformat.

 4. Oppdater brukerdataene i den nedlastede CSV-filen.

  Med funksjonen Rediger informasjon for flere brukere samtidig kan du redigere følgende brukerdetaljer:

  • Product Profiles
  • Product Profiles Administered
  • Admin Roles
  • User Groups
  • User Groups Administered
  • Products Administered
 5. Dra og slipp den oppdaterte CSV-filen i dialogboksen Rediger brukere med en CSV-fil, og klikk på Last opp.

  Når massehandlingen er fullført, får du en e-post. Du kan også se en detaljert rapport for operasjonen via Resultater for massehandlinger.

Katalogbrukere

Hvis du har konfigurert 

Fjerne brukere

Når du fjerner en bruker, tilbakekalles alle tillatelser og tilgang til tjenester som er gitt av organisasjonen. Lisenser for produkter blir for eksempel tilbakekalt, og brukerne kan ikke bruke produktet.

Brukere med Adobe ID eier og administrerer sine egne ID-er, så når en bruker med Adobe ID fjernes, blir vedkommende bare fjernet fra organisasjonen. Brukeren har fortsatt tilgang til Creative Cloud og andre Adobe-tjenester som gratismedlem. Alle filer eller mapper som er lagret på Creative Cloud, forblir tilgjengelige for brukeren.

Til forskjell er Federated ID-er og Enterprise ID-er både eid og forvaltet av organisasjonen. Når en administrator sletter en bruker, slettes ID-en permanent. Brukeren mister da tilgangen til alle tilknyttede data, og selv ikke administratorer har tilgang til brukerens konto eller data etter slettingen. For eksempel er ikke URL-adressen til et dokument som er publisert på nettet ved hjelp av InDesign tilgjengelig hvis brukeren som publiserte dokumentet, blir slettet. Av denne enkle årsaken anbefaler Adobe at administratorer bare legger til brukere med Federated ID og Enterprise ID.

Hvis du bare vil oppheve tilgangen til produkter og tjenester, uten å slette tilknyttede data, bør du ikke slette brukeren. I stedet kan du fjerne brukeren fra hvilken som helst produktprofil som gir rettigheter.

Enkeltbrukere

Hvis du vil fjerne brukere som er del av en organisasjon du eier som domeneeier eller forvalter, gjør du følgende:

 1. Admin Console går du til Brukere > Brukere.

 2. I listen over brukere som vises, velger du brukerne ved å klikke i avmerkingsboksen til venstre for navnene deres.

 3. Klikk på Fjern brukere.

 4. Hvis organisasjonen din bruker Adobe-lagring for bedrifter, kan du gjøre ett av følgende:

  • Overfør innholdet nå: Mappeinnholdet sendes på e-post til en utpekt bruker. Hvis du velger dette alternativet, må du angi e-postadressen til brukeren som skal motta innholdet.
  • Overfør innholdet senere: Mappeinnholdet blir liggende under Inaktive brukere til det slettes permanent.
  • Slett innholdet permanent: Mappen slettes permanent uten mulighet til å gjenopprette innholdet.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hente ut ressurser fra den slettede brukeren.

  Forsiktig!

  Hvis du fjerner Katalogbrukere (Brukere > Katalogbrukere) av sikkerhetsmessige grunner, fjernes alle referanser til brukerens navn og e-postadresse. Bare en unik alfanumerisk ID beholdes i Admin Console. Når du henter ut slike ressurser senere, kan det være vanskelig å identifisere slettede brukere i Inaktive brukere-fanen. Det anbefales at du bruker Overfør innhold nå-alternativet. 

 5. I dialogboksen Fjern brukere som åpnes, klikker du på Fjern brukere.

  Brukerne fjernes fra Admin Console, og alle tillatelser og tilgang til tjenester som er gitt av organisasjonen, tilbakekalles.

Flere brukere

Du kan fjerne flere brukere og grupper fra Admin Console. Et eksempel er hvis organisasjonen din leier inn andre firmaer på oppdragsbasis og gir dem tilgang til produkter og tjenester i Admin Console. Du må fjerne alle disse brukerne ved kontraktslutt.

Slik fjerner du flere brukere samtidig:

 1. Klikk på  øverst til høyre på Brukere-siden mens du arbeider med brukere i Admin Console.

 2. Velg Fjern brukere med en CSV-fil i rullegardinlisten.

 3. I dialogboksen Fjern brukere med en CSV-fil klikker du på Last ned CSV-mal og velger enten Gjeldende brukerliste (anbefalt) eller Standardmal.

  Fjern brukere med en CSV-fil

  Du finner en beskrivelse av feltene i den nedlastede filen i CSV-filformat.

 4. Åpne CSV-filen i Excel, og rediger filen slik at den kun inneholder radene til brukerne du vil fjerne.

  Merk:

  Hvis organisasjonen din bruker Adobe-lagring for bedrifter, spesifiserer du overføringsalternativene i CSV-filen for hver bruker. Hvis disse alternativene ikke er angitt, brukes standardalternativet Overfør innholdet senere.

 5. Dra og slipp den oppdaterte CSV-filen i dialogboksen Fjern brukere med en CSV-fil, og klikk på Last opp.

  Når massehandlingen er fullført, får du en e-post. Du kan også se en detaljert rapport for operasjonen via Resultater for massehandlinger.

Eksportere data

Brukerdata

Som systemadministrator kan du laste ned data for brukere som er registrert i Admin Console, til en CSV-fil. Deretter kan du gjøre de nødvendige oppdateringene for brukerdataene i CSV-filen, og laste opp CSV-filen til Admin Console igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rediger flere brukere.

CSV-filen du laster ned, inneholder dataene definert i avsnittet CSV-filformat ovenfor.

Hvis du vil laste ned brukerdata, kan du gå til Brukere > Brukere i Admin Console. Klikk på øverst i høyre hjørne på Bruker-siden, og velg Eksporter brukerliste til en CSV-fil.

Filnedlastingsprosedyren avhenger av nettleseren du bruker, og innstillingene i nettleseren. Når nedlastingen er fullført, får du et visuelt varsel.

Rapport for manglende lisenser

Hvis du har kjøpt Enterprise-produkter i VIP, kan du laste ned en rapport for manglende lisenser (i CSV-format). Denne rapporten viser antallet manglende lisenser for hvert produkt du har kjøpt, hvis du har tildelt flere brukere til produktet enn antallet tilgjengelige lisenser.

Hvis du vil laste ned brukerdata, kan du gå til Brukere > Brukere i Admin Console. Klikk på  øverst til høyre på Brukere-siden, og velg Rapport for manglende lisenser.

Filnedlastingsprosedyren avhenger av nettleseren du bruker, og innstillingene i nettleseren. Når nedlastingen er fullført, får du et visuelt varsel.

Merk:

Hvis du er en ETLA-kunde, inneholder ikke denne rapporten noen data. Hvis organisasjonen din har kjøpt Experience Cloud-produkter via Admin Console, blir det heller ikke rapportert om manglende lisenser.

Statusrapport for lisenser

Hvis du har kjøpt Enterprise-produkter i VIP, kan du laste ned en statusrapport for lisensene (i CSV-format). Denne rapporten viser om den enkelte bruker har fått tilordnet produkter, og om brukeren har fått tildelt en lisens.

Merk:

Produkt delegert: Et produkt er delegert dersom en bruker har blitt tilordnet til produktet.

Produkt klargjort: Et produkt er klargjort for en bruker hvis brukeren har rett til å bruke produktet. Med andre ord finnes det en lisens tilgjengelig for produktet.

Hvis du er en ETLA-kunde, viser denne rapporten Ja for både Produkt delegert- og Produkt klargjort-feltene. Dette er uavhengig av lisensene du har tildelt brukerne for et produkt.

Se Oversikt-fanen i Admin Console for å sammenligne statusene til delegerte lisenser og klargjorte lisenser for hvert produkt organisasjonen din har kjøpt.

Hvis du vil laste ned brukerdata, kan du gå til Brukere > Brukere i Admin Console. Klikk på  øverst til høyre på Brukere-siden, og velg Statusrapport for lisenser.

Filnedlastingsprosedyren avhenger av nettleseren du bruker, og innstillingene i nettleseren. Når nedlastingen er fullført, får du et visuelt varsel.

Resultater for massehandlinger

Når du har utført en massehandling, som for eksempel å legge til eller redigere flere brukere samtidig, får du en e-post med detaljene i handlingen. I tillegg kan du se detaljene for massehandlingen på siden Resultater for massehandlinger.

Merk:

Hvis en massehandling ikke vises på resultatsiden, oppdaterer du nettsiden slik at den viser de nyeste resultatene.

 1. Gå til Brukere > Brukere i Admin Console og klikk på øverst i høyre hjørne på Brukere-siden.

 2. I rullegardinlisten velger du Resultater for massehandlinger.

  Siden Resultater for massehandlinger vises.

 3. Hvis du vil se detaljene for en bestemt handling, klikker du på navnet til handlingen.

  Merk:

  Hvis noen av produktene som er angitt i opplastingsfilen, ble kjøpt som en del av VIP-programmet, og lisensene for disse produktene har blitt brukt, kan ikke disse produktlisensene tilordnes til brukerne. Hvis du vil se detaljer om de manglende produktlisensene, klikker du på Vis rapport over manglende lisenser.

 4. Hvis du vil laste ned resultatet som en CSV-fil, klikker du på Last ned resultater.

 5. Hvis du vil fjerne et resultat, klikker du i avmerkingsboksen til venstre for handlingsnavnet og klikker på Fjern resultat.

  Du kan også fjerne alle resultatene for massehandlinger ved å klikke på Fjern alle resultater.

Merk:

Siden Resultater for massehandlinger viser rapporter som er opptil 90 dager gamle. Rapporter som er eldre enn 90 dager, fjernes automatisk.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet