Brukerveiledning Avbryt

Adobe Admin Console-brukere

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 9. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 10. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 11. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 12. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Opplever du ett av disse problemene? Klikk på problemet for å finne en løsning.

Hvorfor må du legge til brukere i Adobe Admin Console?

Etter at du som administrator i Adobe Admin Console har valgt identitetstype og konfigurert identitet, er den neste oppgaven din å legge til brukere i Admin Console.

Adobe enterprise og teams kan generelt deles inn i to typer brukere:

Administratorer

Enterprise- eller teams-administratorer utfører administrative oppgaver i Admin Console. Du legger til administratorer for å definere et fleksibelt administrativt hierarki, som tillater detaljert administrasjon, tilgang til og bruk av Adobe-produkter og andre administrative oppgaver.

Alle administratorer må legges til i Admin Console. Når de legges til, er administrasjonsrettighetene basert på de administrative rollene deres.

Sluttbrukere

Sluttbrukere er brukerne i organisasjonen eller institusjonen din som bruker Adobe-produktene og -tjenestene som organisasjonen eller institusjonen din har anskaffet som en del av avtalen med Adobe.

Velge strategi for brukeradministrasjon

Avhengig av kravene dine, kan du legge til, fjerne eller oppdatere brukere enkeltvis, eller du kan bruke en av de tilgjengelige metodene for masseopplasting. Bruk følgende matrise som veiledning for å planlegge brukeradministrasjonen din.

Hvis du er ny som Adobe Enterprise- eller Teams-kunde, anbefaler vi at du går gjennom denne tabellen før du begynner å administrere brukerne dine i Admin Console. Eksisterende kunder kan bruke dette, spesielt hvis de planlegger å overføre fra én identitetstype til en annen (se Rediger identitetstype).

 

 

Individuelt

(Admin Console)

CSV-masseopplasting (Admin Console) Azure-/Google-kontakter Verktøy for brukersynkronisering REST-API for brukeradministrasjon
Gjelder for Adobe Teams- og Enterprise-kunder Adobe Enterprise-kunder
 

Administrer brukere enkeltvis i Admin Console.

Administrer brukere med CSV-filopplasting i Admin Console.

 

Administrer brukere (og grupper) basert på din eksisterende Azure AD-portal eller Google-sammenslutning Administrer brukere (og grupper) basert på organisasjonens LDAP. 
Legge til brukere Brukere-fanenAdmin ConsoleLes mer.

Bruk Legg til brukere med en CSV-fil Admin ConsoleLes mer.

(Bruk standard CSV-mal.)

Legg til brukere i Azure eller Google. Eller via Admin Console.
Brukere bør legges til i organisasjonens LDAP. 

Fjerne brukere Velg og fjern brukere i Admin ConsoleLes mer

Velg 
Fjern brukere med en CSV-fil i fanen Brukere i Admin ConsoleLes mer.

(Bruk standard CSV-mal.)

Brukere må fjernes i Azure eller Google.

Forsikre deg om at brukerinformasjonen er synkronisert.

Forsiktig: Brukere som ikke er i organisasjonens LDAP, blir fjernet fra Admin Console.

 

Redigere brukerdetaljene Velg brukeren og deretter Rediger brukerinformasjon i Admin Console. Les mer.

Velg Rediger brukerdetaljer med en CSV-fil i fanen Brukere i Admin ConsoleLes mer.

(Bruk standard CSV-mal.)

All brukerinformasjon må endres i Azure eller Google. Forsikre deg om at brukerinformasjonen er synkronisert.
Støttede identitetstyper Alle Federated ID
Federated ID og Enterprise ID
Maks. oppdateringer per operasjon 10

25 000

(5000 for optimal ytelse)

Ubegrenset
(tilordning til organisasjonens LDAP)
Ubegrenset
(tilordning til organisasjonens LDAP)
Påkrevd Adobe Admin Console Oppretting og oppdatering av CSV-filformater, helst ved hjelp av Microsoft Excel Du må konfigurere Azure AD eller Google-sammenslutning
 • macOS Terminal eller Windows Command Prompt
 • Forståelse av LDAP
Praktisk kunnskap om et programmeringsspråk (for eksempel Python) for å bruke REST-API-er
Les mer

Administrere individuelle brukere

Om UMAPI

Neste trinn

Opprette pakker

Når brukerne dine er lagt til, er de klare til å få tildelt sine angitte applikasjoner og tjenester.

Tildel lisenser til sluttbrukere basert på lisensieringsmetoden din:

Lisensiering for navngitte brukere: Legg til disse brukerne i produkter (for arbeidsgrupper) eller produktprofiler (for bedrifter) for å gi dem rettigheter til Adobe-produkter og -tjenester. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hvordan du oppretter lisenspakker for navngitte brukere og produktprofiler.

Delt enhetslisensiering: Brukere som er lagt til, kan bruke de konfigurerte delte enhetene som kun er tilgjengelige for organisasjonsbrukere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette SDL-pakker.

Utrullere pakker

Etter at du har opprettet pakken, må du utrullere den på klientmaskinene ved å bruke én av disse metodene:

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?