Brukerveiledning Avbryt

Konfigurere Experience Manager Assets som Cloud Service for Adobe Asset Link

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Kom i gang med Global Admin Console
  1. Ta i bruk global administrering
  2. Velg organisasjonen din
  3. Administrere organisasjonshierarkiet
  4. Administrere produktprofiler
  5. Administrere administratorer
  6. Administrere brukergrupper
  7. Oppdatere organisasjonspolicyene
  8. Administrere policymaler
  9. Tilordne produkter til underordnede organisasjoner
  10. Utføre ventende jobber
  11. Utforske statistikk
  12. Eksportere eller importere organisasjonsstruktur
 8. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 9. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 10. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 11. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Administrere arbeidsgruppen din i Adobe Express
  5. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  6. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  7. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  8. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  9. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  10. VIP Select-hjelp
 12. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 13. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Finn ut hvordan du konfigurerer Adobe Experience Manage Assets som Cloud Service for bruk med Adobe Asset Link-utvidelsen for Creative Cloud-applikasjoner.

Adobe Asset Link effektiviserer samarbeidet mellom kreative mennesker og markedsførere i prosessen med å utvikle innhold. Denne utvidelsen kobler Adobe Experience Manager Assets og Adobe Experience Manager Assets Essentials sammen med Creative Cloud-skrivebordsapplikasjoner. Adobe Asset Link gir kreative fagfolk tilgang til og mulighet til å bruke og endre lagret innhold i Experience Manager Assets uten å måtte forlate de kreative applikasjonene.

Adobe Experience Manager Assets as a Cloud Service fungerer sømløst med Adobe Asset Link. Denne integrasjonen tilbyr forhåndsdefinert konfigurasjon og enkel automatisering for å automatisere selektiv behandling av ressurser etter de spesifikke behovene i organisasjonen. Experience Manager Assets Essentials – en ny SaaS-løsning for lagring, administrering og utforsking av digitale ressurser – integreres sømløst i andre løsninger fra Adobe.

Merk:

Hvis du bruker en tidligere versjon av Experience Manager Assets, kan du se Konfigurere Experience Manager 6.4 eller 6.5.

Hvis du vil at Experience Manager as a Cloud Service skal fungere med Asset Link, implementerer du følgende oppgaver. Bruk administratorkontoen for Experience Manager for å konfigurere.

 1. Gi tilgang til Experience Manager for brukerne i organisasjonen din som har tilgang til Creative Cloud for enterprise. Hvis du vil gi tilgang, legger du til brukere av Asset Link til Experience Manager-miljøproduktprofilen din ved hjelp av Admin Console.

 2. For Asset Link-brukere med tilgang til Experience Manager-miljøet, må du sørge for at de har passende tillatelser til Assets-innhold. For å gjøre dette må du sørge for at brukergruppene som de er tilordnet til i Experience Manager, har de nødvendige tillatelsene i Experience Manager-sikkerhetskonsollen.

 3. Hvis du vil bruke bestemt funksjonalitet, konfigurerer du dette i Experience Manager. For eksempel kan du opprette en arbeidsflyt for etterbehandling, konfigurere FPO-gjengivelser for InDesign, integrere Adobe Stock og så videre.

Når en Creative Cloud-bruker logger på Asset Link-panelet, blir den tilgjengelige Experience Manager-kontoen automatisk tilkoblet. For brukere med tilgang til flere Assets-kontoer blir det vist en liste over kontoene som er tilgjengelige. Brukeren kan deretter koble til ønsket konto.

Administrere brukere og tilgang

Adobe Asset Link-brukere kan sømløst koble seg til Experience Manager når de er logget på Creative Cloud-applikasjonen. Vanlig nettsky-infrastruktur for administrering av brukere og bekrefting på tvers av Experience Manager som en nettsky-tjeneste og Adobe Creative Cloud, muliggjør sømløs administrasjon og kontroll over tjenestene, brukerne og tillatelsene.

Organisasjonsadministratorer bruker funksjonene i Admin Console for å administrere brukere og brukergrupper, og Experience Manager-administratorer bruker dem for å legge til brukere av Asset Link i produktprofiler for Experience Manager-miljøer. Etter at dette er gjort, får Asset Link-brukere et e-postvarsel om at de har fått tilgang til det bestemte miljøet og kan logge på Experience Manager via Adobe Asset Link.

Experience Manager-administratorer kan gi tillatelser for bestemte ressurser eller mapper innad i Experience Manager Assets til Asset Link-brukere som er lagt til i Experience Manager-miljøet i de forrige trinnene. Asset Link-brukere i Admin Console og gruppene de er tilordnet til der, er tilgjengelige i Experience Manager som profiler. Som administrator må du sørge for at grupper som Asset Link-brukerprofilene er tilordnet til, har den nødvendige tilgangen til innhold i Assets (under /content/dam-banen i depotet). Vanligvis kan du legge til brukergruppen i den standard brukergruppen Experience Manager DAM-brukere med standardtillatelser for Assets-brukere. Administratorer står fritt til å konfigurere et mer bestemt oppsett for tillatelser i Experience Manager, avhengig av behovene for bedriften.

Med passende tillatelser på plass, kan Creative Cloud-brukerne få tilgang til steder og ressurser i Experience Manager.

Se utrullere Essentials og legge til brukere hvis du vil vite mer om hvordan du administrerer Assets Essentials via Admin Console.

Generere gjengivelser for Adobe InDesign kun for plassering

Når kreative fagfolk setter inn store ressurser fra Experience Manager i Adobe InDesign-dokumenter, må de vente en god stund etter at de har plassert en ressurs. I mellomtiden blokkeres brukeren fra å bruke InDesign. Dette forstyrrer den kreative flyten og påvirker brukeropplevelsen på en negativ måte. Adobe gjør det mulig å plassere midlertidige gjengivelser med liten størrelse i InDesign-dokumenter til å begynne med. Når de endelige utdataene trengs, for eksempel til arbeidsflyter for utskrift og publisering, erstattes den midlertidige utgaven med originalressursen i full oppløsning i bakgrunnen. Denne asynkrone oppdateringen i bakgrunnen fremskynder designprosessen for å forbedre produktiviteten, og den hindrer ikke den kreative prosessen.

Assets tilbyr gjengivelser som bare kan brukes til plassering (FPO). Disse FPO-utgavene har en liten filstørrelse, men har det samme formatet. Hvis en FPO-gjengivelse ikke er tilgjengelig for en ressurs, bruker Adobe InDesign den opprinnelige ressursen i stedet. Denne sikkerhetsmekanismen sikrer at den kreative arbeidsflyten kan fortsette uten avbrudd.

Experience Manager som en nettsky-tjeneste tilbyr ressursbehandlingsmuligheter direkte i nettskyen for å generere FPO-gjengivelsene. Bruk ressurs-mikrotjenester for generering av gjengivelser. Du kan konfigurere gjengivelsesgenerering av nylig opplastede ressurser og ressurser som finnes i Experience Manager. Se generere FPO-gjengivelser.

Konfigurere Adobe Stock

Organisasjoner kan integrere Adobe Stock enterprise-planen med Assets for å sikre at lisensierte ressurser er generelt tilgjengelige for de kreative prosjektene og markedsføringsprosjektene i bedriften, med de kraftige funksjonene for ressursadministrering i Experience Manager. Dette hjelper markedsførere ved å gjøre lisensierte og royaltyfrie ressurser, bilder, vektorer, illustrasjoner, videoer, maler og 3D-ressurser i høy kvalitet tilgjengelige for kreative prosjekter og markedsføringsprosjekter. Kreative fagpersoner kan deretter bruke disse ressursene ved hjelp av Asset Link-panelet.

Hvis du vil integrere med Adobe Stock, kan du se Adobe Stock-ressurser i Assets.

Bruke visuelt søk eller likhetssøk

Den visuelle søkefunksjonaliteten lar deg søke etter visuelt lignende ressurser i Experience Manager Assets-depotet ved hjelp av Adobe Asset Link-panelet. Se hvordan du søker etter og bruker lignende ressurser ved hjelp av Asset Link.

Tips og feilsøkingsinformasjon for Experience Manager-relaterte problemer

Følg disse tipsene eller de beste fremgangsmåtene for å sikre en bedre opplevelse:

 • Hvis du vil generere FPO-utgaver av mange ressurser eller av hele depotet, må du planlegge og utføre arbeidsflytene når det er liten trafikk. Generering av FPO-gjengivelser for et stort antall ressurser er en ressurskrevende aktivitet, og Experience Manager-serverne må ha tilstrekkelig prosessorkraft og minne tilgjengelig.

Hvis du opplever problemer når du konfigurerer eller bruker Experience Manager, kan du prøve følgende:

 • Hvis Creative Cloud-brukerne ikke kan sjekke inn utsjekkede ressurser, kan du se etter tillatelser som er tilordnet brukere eller brukergrupper. Forsikre deg om at brukerne har fått tilgang til de nødvendige depotmappene eller -ressursene i Experience Manager.
 • Kontakt partneren eller systemintegratoren for organisasjonen.
 • For mer informasjon kan du se feilsøke Asset Link.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet