Arbeide med fargeprøver

Oversikt over Fargeprøver-panelet

I Fargeprøver-panelet (Vindu > Fargeprøver) kan du opprette og gi navn til farger, forløpninger eller nyanser og raskt bruke dem i dokumentet. Fargeprøver ligner på avsnitts- og tegnmaler. Når du endrer en fargeprøve, påvirkes alle objekter den er brukt på. Fargeprøver gjør det enkelt å endre fargesammensetninger uten at du må finne og justere hvert eneste objekt.

Når fyllet eller streken for markert tekst eller et objekt inneholder en farge eller forløpning fra Fargeprøve-panelet, utheves den brukte fargeprøven i Fargeprøver-panelet. Fargeprøver du lager, knyttes bare til det aktuelle dokumentet. Hvert dokument kan ha et eget sett med fargeprøver arkivert i Fargeprøver-panelet.

Merk:

Når du arbeider med et trykkeri, kan du tydelig identifisere spotfarger med fargeprøver. Du kan også angi fargeinnstillinger i en forhåndskontrollert profil for å angi hvilke fargeinnstillinger som fungerer med skriveren.

Seks CMYK-definerte farger vises som standard i Fargeprøver-panelet: Cyan, magenta, gult, rødt, grønt og blått.

Fargeprøvetyper

I Fargeprøver-panelet arkiveres følgende fargeprøvetyper:

Farger

Ikoner i Fargeprøver-panelet angir spot-  og prosessfargetypene  samt fargemodiene Lab , RGB , CMYK  og Blandet trykkfarge .

Nyanser

En prosentverdi ved siden av en fargeprøve i Fargeprøver-panelet angir en nyanse av en spot- eller prosessfarge.

Forløpninger

Et ikon i Fargeprøver-panelet angir om en forløpning er radiær  eller lineær .

Ingen

Hvis du bruker fargeprøven Ingen, fjernes streken eller fyllet fra et objekt. Du kan ikke redigere eller fjerne denne fargeprøven.

Papir

Papir er en innebygd fargeprøve som simulerer papirfargen du skriver ut på. Objekter bak et papirfarget objekt skrives ikke ut der de overlappes av det papirfargede objektet. I stedet vises fargen på papiret du skriver ut på. Du kan tilpasse fargen Papir til papiret ved å dobbeltklikke på Papir i Fargeprøver-panelet. Bruk fargen Papir bare til forhåndsvisning. Den skrives ikke ut på ikke-separerte utskrifter eller i fargeseparasjoner. Du kan ikke fjerne denne fargeprøven. Ikke bruk fargen Papir for å fjerne farge fra et objekt. Bruk heller fargeprøven Ingen.

Merk:

Hvis fargen Papir ikke virker som beskrevet, og du skriver ut på en skriver som ikke støtter Postscript, kan du prøve å konfigurere skriverdriveren til rastergrafikkmodus.

Svart

Svart er en innebygd 100 % svart prosessfarge som er definert ved hjelp av CMYK-fargemodellen. Du kan ikke redigere eller fjerne denne fargeprøven. Som standard skrives alle forekomster av Svart alltid ut over underliggende trykkfarger, inkludert teksttegn i alle størrelser. Du kan deaktivere denne virkemåten.

Register

Register  er en innebygd fargeprøve som gjør at objekter skrives ut på alle separasjoner fra en PostScript-skriver. Passmerker bruker for eksempel fargen Register, slik at trykkplater kan justeres nøyaktig i en presse. Du kan ikke redigere eller fjerne denne fargeprøven.

Du kan også legge til farger fra et fargebibliotek i Fargeprøver-panelet, slik at de arkiveres sammen med dokumentet.

Tilpasse visning av fargeprøve

Du kan bestemme størrelsen på fargeprøver og om navnet skal vises sammen med fargeprøven.

 1. Velg ett av følgende på menyen i Fargeprøver-panelet:
  • Hvis du velger Navn, vises en liten fargeprøve ved siden av navnet på fargeprøven. Ikonene til høyre for navnet angir fargemodellen (CMYK, RGB osv.) og om fargen er en spotfarge, prosessfarge, registerfarge eller ingen.

  • Hvis du velger Lite navn, vises komprimerte rader i Fargeprøver-panelet.

  • Hvis du velger Liten fargeprøve eller Stor fargeprøve, vises bare fargeprøven. En trekant med en prikk i hjørnet av fargeprøven angir at fargen er en spotfarge. En trekant uten en prikk angir en prosessfarge.

 2. Klikk på én av følgende knapper nederst i Fargeprøver-panelet for å angi hvilken type fargeprøver som skal vises:
  • Vis alle farger viser alle farger, nyansefarger og forløpningsprøver.

  • Vis fargeprøver viser bare fargeprøver av prosessfarger, spotfarger, blandede trykkfarger og nyanser.

  • Vis forløpningsprøver viser bare forløpningsprøver.

Merk:

Fargeprøven Ingen vises alltid, uansett hvilken knapp du klikker på.

Lage fargeprøver

Fargeprøver kan inkludere spot- eller prosessfarger, blandede trykkfarger (prosessfarger blandet med én eller flere spotfarger), RGB- eller Lab-farger, forløpninger eller nyanser.

Når du setter inn et bilde som inneholder spotfarger, legges fargene automatisk til som fargeprøver i Fargeprøver-panelet. Du kan bruke disse fargeprøvene på objekter i dokumentet, men du kan ikke omdefinere eller slette fargeprøvene.

Merk:

Før du oppretter fargeprøver, må du finne ut hvilke innstillinger som gjelder for leverandøren av skrivertjenester. Du kan angi fargeinnstillinger i en forhåndskontrollert profil for å utheve fargeinnstillingene som ikke fungerer med skriveren din.

Lage en ny fargeprøve

 1. Velg Ny fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.
 2. Velg metoden du vil bruke til å trykke dokumentfarger i en trykkpresse, under Fargetype.
 3. Gjør ett av følgende for Navn på fargeprøve:
  • Hvis du velger Prosess som fargetypen og vil at navnet alltid skal beskrive fargeverdiene, kontrollerer du at Navn med fargeverdi er aktivert.

  • Hvis du velger Prosess som fargetypen og vil gi fargen et navn selv, kontrollerer du at Navn med fargeverdi er deaktivert og skriver inn et navn på fargeprøven.

  • Hvis du valgte Spot, skriver du inn et navn på fargeprøven.

 4. Velg modusen du vil bruke når du definerer fargen, under Fargemodus. Unngå å endre modusen etter at du har definert en farge.
 5. Gjør ett av følgende:
  • Dra glidebryterne for å endre fargeverdiene. Du kan også angi numeriske verdier i tekstboksene ved siden av glidebryterne for farge.

  • For spotfarger velger du fra fargebiblioteker i menyen Fargemodus.

 6. Hvis et ikon for advarsel om ikke-trykkbar farge  vises, og du vil bruke fargen i fargespektret som er nærmest fargen du opprinnelig angav, klikker du på den lille fargeboksen ved siden av advarselsikonet.
 7. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på Legg til for å legge til fargeprøven og definere en ny. Velg Ferdig når du er ferdig.

  • Velg OK for å legge til fargeprøven og gå ut av dialogboksen.

Merk:

Hvis du vil definere en spotfarge direkte med Ny fargeprøve i Fargeprøver-panelet, kontrollerer du at ingen fargeprøver er markert. Deretter trykker du på Alt+Ctrl (Windows) eller Tilvalg+Kommando (Mac OS) mens du klikker på Ny fargeprøve .

Lage en fargeprøve basert på fargen i et objekt

 1. Marker objektet.
 2. Velg Fyll- eller Strek-boksen i verktøykassen eller Fargeprøver-panelet.
 3. Gjør ett av følgende i Fargeprøver-panelet:
  • Klikk på Ny fargeprøve, og dobbeltklikk på den nye fargeprøven.

  • Velg Ny fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.

Den valgte fargen eller forløpningen vises i Fargeprøver-panelet og i Fyll- og Strek-boksen i verktøykassen og brukes på fyllet eller streken for alle markerte objekter.

Legge til farger uten navn i Fargeprøver-panelet

Selv om du kan lage farger med Farge-panelet eller Fargevelger, er det vanskeligere å redigere farger uten navn senere og bruke dem konsekvent. Bruk valget Legg til farger uten navn til å søke etter navnløse farger som er brukt på objekter i dokumentet, og legge dem til i Fargeprøver-panelet. Farger får automatisk navn i henhold til CMYK-, RGB- eller Lab-komponentene.

 1. Velg Legg til farger uten navn i Fargeprøver-panelet.

Administrere fargeprøver

Du kan redigere, duplisere, sortere og slette fargeprøver i Fargeprøver-panelet.

Redigere standardfargene i Fargeprøver-panelet

Du kan endre fargeprøvene som vises som standard i nye dokumenter.

 1. Lukk alle åpne dokumenter.
 2. Rediger fargeprøvene du vil endre, i Fargeprøver-panelet.

Duplisere en fargeprøve

Duplisering av fargeprøver kan være nyttig når du vil lage en varmere eller kjøligere variant av en eksisterende farge. Merk at når du dupliserer en spotfarge, får du en ekstra trykkplate for spotfarge.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Marker en fargeprøve, og velg Dupliser fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.

  • Marker en fargeprøve, og klikk på Ny fargeprøve nederst i panelet.

  • Dra en fargeprøve til knappen Ny fargeprøve nederst i panelet.

Redigere en fargeprøve

Du kan endre de enkelte attributtene til en fargeprøve i dialogboksen Fargeprøvevalg. Flere valg er tilgjengelige når du redigerer blandede trykkfargeprøver og blandede trykkfargegrupper.

 1. Velg en fargeprøve i Fargeprøver-panelet, og gjør ett av følgende:
  • Dobbeltklikk på fargeprøven.

  • Velg Fargeprøvevalg på menyen i Fargeprøver-panelet.

 2. Juster innstillingene etter ønske, og velg OK.

Angi navn på fargeprøver

Som standard baseres navnet på en prosessfargeprøve på verdiene til fargens komponenter. Hvis du for eksempel oppretter en rød prosessfarge ved å bruke 10 % cyan, 75 % magenta, 100 % gul og 0 % svart, får fargeprøven navnet C=10 M=75 Y=100 K=0 som standard. Dette gjør det enklere å se sammensetningen av prosessfarger.

Som standard oppdateres navnet på en prosessfargeprøve automatisk når du endrer CMYK-verdiene. Du kan slå dette valget av eller på for hver enkelt fargeprøve etter behov. Du kan når som helst endre navnet på en prosessfargeprøve på samme måte som for andre fargeprøver du definerer.

 1. Dobbeltklikk på en prosessfarge i Fargeprøver-panelet.
 2. Gjør ett av følgende, og velg OK:
  • Hvis du vil at navnet på fargeprøven skal endres automatisk når du justerer CMYK-verdiene for den, kontrollerer du at Navn med fargeverdi er valgt.

  • Hvis du vil gi en fargeprøve nytt navn når du justerer CMYK-verdiene for den, kontrollerer du at Navn med fargeverdi er deaktivert.

Merk:

Den nye fargeprøven får automatisk navnet Ny fargeprøve (etterfulgt av et tall hvis det finnes flere forekomster av Ny fargeprøve) når dette valget er deaktivert. Du kan endre dette navnet manuelt.

Sortere fargeprøver

Du kan sortere fargeprøver etter navn og fargeverdi. Du kan velge å sortere alle fargeprøvene eller utvalgte fargeprøver.

Sorter etter navn

Fargeprøver sorteres alfabetisk (A til Å).

Hvis du vil sortere alle fargeprøvene etter navn, gjør du ett av følgende:

 • Velg Sorter i Fargeprøver-panelet og velg Alle fargekart etter navn. 
 • Høyreklikk på en fargeprøve og velg Sorter > Alle fargekart etter navn.

Hvis du vil sortere valgte fargeprøver etter navn, velger du fargeprøvene og gjør ett av følgende:

 • Velg Sorter i Fargeprøver-panelet og velg Valgte fargekart etter navn. 
 • Høyreklikk på de valgte fargeprøvene og velg Sorter > Valgte fargekart etter navn.

Sorter etter fargeverdier

Fargeprøver sorteres på basis av fargeverdien. Først sorteres fargeprøver i følgende rekkefølge: CMYK > Lab-farger > Blandet trykkfarge > RGB. Deretter sorteres
alle fargeprøvene i en bestemt fargemodus ut fra fargeverdien.
Alle CMYK-fargeprøver sorteres basert på verdiene for C, M, Y og K.

Hvis du vil sortere alle fargeprøvene etter fargeverdier, gjør du ett av følgende:

 • Velg Sorter i Fargeprøver-panelet og velg Alle fargekart etter fargeverdier. 
 • Høyreklikk på en fargeprøve og velg Sorter > Alle fargekart etter fargeverdier.

Hvis du vil sortere valgte fargeprøver etter fargeverdier, velger du fargeprøvene og gjør ett av følgende:

 • Velg Sorter i Fargeprøver-panelet og velg Valgte fargekart etter fargeverdier. 
 • Høyreklikk på de valgte fargeprøvene og velg Sorter > Valgte fargekart etter fargeverdier.
Merk:

Fargeprøver i en fargegruppe sorteres også ut fra den valgte sorteringen.

Slette individuelle fargeprøver

Når du sletter en fargeprøve som er brukt på et objekt i dokumentet, blir du bedt om å velge en erstatning. Du kan angi en eksisterende fargeprøve eller en fargeprøve uten navn. Hvis du sletter en fargeprøve som er brukt som grunnlag for en nyanse eller blandet trykkfarge, blir du bedt om å velge en erstatning.

 1. Marker én eller flere fargeprøver.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Slett fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.

  • Klikk på Slett-ikonet nederst i Fargeprøver-panelet.

  Merk:

  Du kan ikke slette spotfarger som brukes av montert grafikk i dokumentet. Hvis du vil slette disse fargene, må du først slette grafikken.

 3. InCopy spør deg om hvordan du vil erstatte fargeprøven du sletter. Gjør ett av følgende, og velg OK:

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster av fargeprøven med en annen fargeprøve, klikker du på Definert fargeprøve og velger en fargeprøve på menyen.

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster av fargeprøven med en tilsvarende farge uten navn, klikker du på Fargeprøve uten navn.

Slette alle ubrukte fargeprøver

 1. Velg Marker alle ubrukte på menyen i Fargeprøver-panelet. Bare fargeprøver som for øyeblikket ikke brukes i den aktive filen, markeres.
 2. Klikk på slett-ikonet.

Slå sammen fargeprøver

Når du importerer fargeprøver eller kopierer objekter fra andre dokumenter, kan du ende opp med dupliserte fargeprøver som kan være brukt på forskjellige objekter. Bruk kommandoen Slå sammen fargeprøver for å slå sammen de dupliserte fargeprøvene.

 1. Velg to eller flere dupliserte fargeprøver i Fargeprøver-panelet.

  Den første fargeprøven du velger, er den som blir igjen (slås sammen til).

 2. Velg Slå sammen fargeprøver på Fargeprøver-panelmenyen.

Kopiere fargeprøver mellom InCopy-dokumenter

Du kan kopiere eller dra en fargeprøve (eller objekter det er brukt fargeprøver på) fra ett dokument til et annet. Når du gjør det, legges fargeprøven til i Fargeprøver-panelet i måldokumentet. Hvis du også vil kopiere nyansene og forløpningene i fargeprøven, må du kopiere det opprinnelige objektet, ikke bare fargeprøven.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Kopier et objekt til det aktuelle dokumentet ved å dra og slippe eller kopiere og lime inn.

  • Marker fargeprøvene du vil kopiere, og dra dem fra Fargeprøver-panelet til dokumentvinduet i et annet InCopy-dokument.

  Merk:

  Hvis du drar en fargeprøve med samme navn som en eksisterende fargeprøve (inkludert bokstavtype), men med andre fargeverdier, endrer InCopy navnet på fargeprøven til “[navn på opprinnelig fargeprøve] 2”.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet