Tilpasse menyer

Ved å bruke menykommandoer for skjuling og fargelegging unngår du uoversiktlige menyer og kan betone kommandoer du bruker ofte. Vær oppmerksom på at når du skjuler menykommandoer, fjernes menykommandoen fra visningen uten at noen av funksjonene blir deaktivert. Du kan når som helst vise skjulte kommandoer ved å velge kommandoen "Vis alle menyelementer" nederst på en meny, eller du kan velge Vindu > Arbeidsområde > Vis fullstendige menyer for å vise alle menyer for det valgte arbeidsområdet. Du kan ta med tilpassede menyer i arbeidsområder du lagrer.

Du kan tilpasse hovedmenyen, hurtigmenyene og panelmenyene. Hurtigmenyer vises når du høyreklikker (Windows) eller holder nede Ctrl og klikker (Mac OS) i et område. Panelmenyer vises når du klikker på ikonet øverst til høyre i et panel.

Merk:

Hvis du velger et annet arbeidsområde, for eksempel Typografi, blir noen menykommandoer skjult. Hvis du vil se menykommandoer, velger du "Vis alle menyelementer" nederst på menyen, eller velger et annet arbeidsområde, for eksempel Avansert.

Lage et egendefinert menysett

 1. Velg Rediger > Menyer.

  Du kan ikke redigere standard menysett.

 2. Velg Lagre som, skriv inn navnet på menysettet, og velg OK.
 3. På Kategori-menyen velger du Programmenyer eller Hurtig- og panelmenyer for å angi hvilke menyer som skal tilpasses.
 4. Klikk på pilene til venstre for menykategoriene for å vise underkategoriene eller menykommandoene. For hver kommando du vil tilpasse, klikker du på øyeikonet under Synlighet for å vise eller skjule kommandoen, og deretter velger du Ingen under Farge for å velge en farge på menyen.
 5. Klikk på Lagre og deretter OK.

Velge et egendefinert menysett

 1. Velg Rediger > Menyer.

 2. Velg menysett under Sett, og velg OK.

Redigere eller slette et egendefinert menysett

 1. Velg Rediger > Menyer.

 2. Velg menysett under Sett, og gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil redigere et menysett, endrer du synlighet eller farge på menykommandoene. Velg deretter Lagre og OK.

  • Hvis du vil slette et menysett, velger du Slett og deretter Ja. Hvis du har endret menysettet uten å lagre det, får du beskjed om å lagre det gjeldende menysettet. Velg Ja for å lagre menysettet, eller Nei for å forkaste endringene.

Vise skjulte menyobjekter

 • Velg Vindu > Arbeidsområde > Vis fullstendige menyer. Denne kommandoen aktiverer alle menyer for det valgte arbeidsområdet. Du kan skjule menyene igjen ved å tilbakestille arbeidsområdet.
 • Velg Vis alle menyelementer nederst på menyen som inneholder skjulte kommandoer.

Merk:

Du kan holde nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du klikker på et menynavn for å midlertidig vise menykommandoer du har skjult ved å tilpasse menyene.

Menykommandoer som mangler

Hvis du ikke finner en menykommando, kan den være skjult. Hvis du velger et annet arbeidsområde enn Avansert, blir kanskje noen menykommandoer skjult. Det er også mulig at du eller noen andre har brukt Menyer-kommandoen til å skjule menyobjekter.

Hvis du ikke finner en kommando du leter etter, kan du prøve følgende:

 • Velg Vis alle menyelementer nederst på menyen.

 • Velg Vindu > Arbeidsområde > Vis fullstendige menyer.

 • Velg Vindu > Arbeidsområde, og velg et annet arbeidsområde (alle menyelementene vises under Avansert).

 • Velg Rediger > Menyer, finn menykommandoen og kontroller at den ikke er skjult.

Hvis det fortsatt mangler menykommandoer, kan du prøve å gjenopprette innstillingene.

Bruke tastatursnarveisett

Verktøyinfo gir deg en øyeblikkelig henvisning til snarveier. I InDesign er det også et redigeringsprogram for tastatursnarveier, der du kan vise og generere en liste over alle snarveier og redigere eller opprette egne snarveier. Redigeringsprogrammet for tastatursnarveier inneholder alle kommandoene som støtter snarveier, men noen av disse kommandoene er ikke definert i standardsettet med snarveier.

Du kan også knytte tastatursnarveier til avsnitts- eller tegnmaler (se Legge til avsnitts- og tegnmaler) eller skript.

Endre det aktive snarveisettet

 1. Hvis du vil at snarveisettet skal være aktivt for alle dokumenter, må du først lukke alle åpne dokumenter.
 2. Velg Rediger > Tastatursnarveier.

 3. Velg et snarveisett under Sett. Du kan for eksempel velge snarveiene for QuarkXPress® 4.0.
 4. Velg OK.

Vise snarveier

 1. Velg Rediger > Tastatursnarveier.

 2. Velg et snarveisett under Sett.
 3. Velg området som inneholder kommandoene du vil vise, under Produktområde.
 4. Velg en kommando under Kommandoer. Snarveien vises under Gjeldende snarveier.

Lage en liste over snarveier for utskrift

 1. Velg Rediger > Tastatursnarveier.

 2. Velg et snarveisett under Sett.
 3. Klikk på Vis sett.

Det vises en tekstfil som inneholder alle gjeldende og udefinerte snarveier for settet.

Opprette et nytt snarveisett

 1. Velg Rediger > Tastatursnarveier.

 2. Klikk på Nytt sett.

 3. Skriv inn et navn på det nye settet, velg et snarveisett på menyen Basert på sett, og velg OK.

Opprette eller omdefinere en snarvei

 1. Velg Rediger > Tastatursnarveier.

 2. Velg et snarveisett under Sett, eller klikk på Nytt sett hvis du vil opprette et nytt sett.

  Merk:

  Du kan ikke redigere standardsnarveisettet eller QuarkXPress-snarveisettet. Opprett i stedet et nytt sett som er basert på ett av disse settene, og rediger deretter det nye settet.

 3. Velg området som inneholder kommandoen du vil definere eller endre, under Produktområde.
 4. Velg kommandoen du vil definere eller endre, fra listen Kommandoer.
 5. Trykk på tastene for den nye tastatursnarveien i boksen Ny snarvei. Hvis tastatursnarveien brukes av en annen kommando, vises denne kommandoen under Gjeldende snarveier. Du kan velge om du vil endre den opprinnelige snarveien eller prøve en annen snarvei.

  Merk:

  Ikke tilordne snarveier på bare én tast til menykommandoer siden dette påvirker innskriving av tekst. Hvis et innsettingspunkt er aktivt når du angir en snarvei på bare én tast, aktiverer InDesign tastatursnarveien i stedet for å sette inn tegnet i teksten.

 6. Velg konteksten du vil at tastatursnarveien skal brukes i, fra listen Kontekst. Konteksten sørger for at snarveien virker riktig. Du kan for eksempel tilordne Ctrl+G for å slå sammen tabellceller (tabellkontekst) og Ctrl+G for å sette inn spesialtegn (tekstkontekst).

  Merk:

  Tilordne snarveier i standardkonteksten når du vil at de skal fungere uavhengig av gjeldende status for dokumentet. Snarveier du tilordner i andre kontekster, for eksempel Tabell eller Tekst, overstyrer snarveier tilordnet i standardkonteksten.

 7. Gjør ett av følgende:
  • Velg Tildel hvis du vil opprette en ny snarvei der det ikke finnes en fra før.

  • Velg Tildel hvis du vil legge til flere snarveier for en kommando. Menykommandoer kan ha flere tastatursnarveier.

 8. Velg OK hvis du vil lukke dialogboksen, eller velg Lagre hvis du vil angi flere snarveier.

Kopiere tastatursnarveisett

Tastatursnarveisett (*.indk) lagres på to steder. De forhåndsdefinerte snarveiene i programmet vises i Forvalg-mappen i hovedprogrammappen. Snarveisettene du oppretter, vises i snarveisettmappene på følgende steder:

Windows XP

Documents and Settings\[brukernavn]\Programdata\Adobe\InDesign\[versjon]\[språk]InDesign-snarveisettene

Windows Vista, Windows 7 og Windows 10

Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[Versjon]\[Språk]\InDesign-snarveisett

Mac OS

Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Preferences/Adobe InDesign/[versjon]/[språk]/InDesign-snarveisettene

Hvis du har opprettet et tastatursnarveisett på en datamaskin og vil bruke det på en annen, kopierer du INDK-filen til samme sted på den andre datamaskinen.

Du kan flytte et tastatursett fra et egendefinert sted til programmappen. Hvis du gjør dette, blir de egendefinerte snarveiene tilgjengelige for alle brukere som deler en datamaskin. Du må imidlertid forsikre deg om at du ikke har to sett med samme navn på ett sted. Kontroller at det egendefinerte tastatursettet har et annet navn enn programtastatursettet.