Skripting i InDesign

Skripting er et godt hjelpemiddel når du skal utføre ulike oppgaver. Et skript kan være så enkelt som en automatisert vanlig oppgave eller så avansert som en helt ny funksjon. Du kan lage dine egne skript, og du kan kjøre skript som andre har laget. Vil du vite mer om skript, ser du skripthåndboken, skriptkravene og andre utviklerressurser på http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Skripthåndboken inneholder en innføring i skript samt øvelser. Det finnes også en rekke nyttige skript du kan kjøre, for eksempel et skript som tegner hjelpelinjer rundt det merkede objektet. Noen av disse skriptene vises som standard i Skript-panelet.

Oversikt over panelene Skript og Skriptetikett

I InDesign er det to paneler for skript: Skript-panelet og Skriptetikett-panelet.

I Skript-panelet kjører du skript uten å gå ut av InDesign. Skript-panelet viser skriptene som finnes i Skript-mappen i programmappen for InDesign og i Innstillinger-mappen. Hvis du lager eller mottar et skript, kan du arkivere det i mappen for Skript-panelet, slik at det vises i Skript-panelet.

Mac OS

Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Preferences/Adobe InDesign/[versjon]/[språk]/Scripts/Skript-panel

Windows XP

Documents and Settings\[brukernavn]\Application Data\Adobe\InDesign\[versjon]\[språk]\Scripts\Scripts Panel

Windows Vista og Windows 7

Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[versjon]\[språk]\Scripts\Scripts Panel

Merk:

En rask måte å finne mappen for Skript-panelet på er å høyreklikke (Windows) eller Ctrl+klikke (Mac OS) et skript i Skript-panelet og velge Vis i Utforsker (Windows) eller Vis i Finder (Mac OS).

Deretter kan du dobbeltklikke på et skript i Skript-panelet for å kjøre det, eller du kan kjøre skript med Hurtigvalg.

I Skriptetikett-panelet kan du angi en etikett for et sideobjekt, for eksempel en tekstramme eller en form. Det er spesielt nyttig å angi etiketter for sideobjekter når du skal skrive skript der du må identifisere et objekt.

Merk:

Vil du ha detaljert informasjon om hvordan du legger til, kjører og redigerer skript, kan du se skripthåndboken på Adobes nettsted på http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Åpne Skript-panelet

  1. Velg Vindu > Diverse > Skript.

Åpne Skriptetikett-panelet

  1. Velg Vindu > Diverse > Skriptetikett.

Kjøre eksempelskript

Du kan kjøre disse skriptene i InDesign:

AddGuides

Legger til hjelpelinjer rundt markerte objekter.

AddPoints

Legger til punkt på baner for markerte objekter.

AdjustLayout

Flytter objekter en angitt avstand på høyre-/venstresider.

AlignToPage

Justerer objekter i forhold til angitte posisjoner på en side.

AnimationEncyclopedia

Oppretter automatisk knapper med forskjellige animasjonsegenskaper.

BreakFrame

Fjerner en markert tekstramme og rammeinnholdet fra en artikkel.

CornerEffects

Tegner om igjen banen for markerte objekter ved hjelp av forskjellige hjørneeffekter. Hjørneeffekter kan brukes på markerte punkt på banen.

CreateCharacterStyles

Definerer en komplett tegnmal basert på markert tekst.

CropMarks

Legger til skjæremerker og/eller passmerker rundt markerte objekter.

ExportAllStories

Eksporterer alle artikler i et dokument til en serie med tekstfiler.

FindChangeByList

Utfører en serie med vanlige operasjoner for tekstsøk/-endringer ved å lese en tabulatordelt tekstfil.

ImageCatalog

Plasserer all grafikk i en angitt mappe i en "kontaktark"-layout.

MakeGrid

Oppretter et rutenett ved å dele opp eller duplisere markerte objekter.

Neon

Bruker en blandingseffekt på markerte objekter.

PathEffects

Endrer posisjonen til banepunkt på markerte objekter for å legge til en kreativ effekt.

PlaceMultipagePDF

Monterer alle sider i en PDF-fil.

SelectObjects

Markerer objekter i det aktive oppslaget etter objekttype.

SortParagraphs

Sorterer avsnittene i markeringen alfabetisk.

SplitStory

Deler opp tekstrammene i valgt artikkel i separate, ukoblede tekstrammer.

TabUtilities

Bruker tabulatorstopp og innrykk på markert tekst.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer og bruker disse eksempelskriptene, kan du se www.adobe.com/go/learn_id_scripting_readme_cs5_no (PDF).

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet