Skript

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legge til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Objektmaler
   3. Initialer og kjedede maler
   4. Arbeide med maler
   5. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
   11. Skjemaer
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling med andre
  1. Dele og samarbeide        
  2. Dele for gjennomgang
  3. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  4. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publisere
  1. Eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Eksportere innhold for EPUB
   3. Adobe PDF-valg
   4. Eksportere innhold til HTML
   5. Eksportere til Adobe PDF
   6. Eksportere til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversikt over DPS og AEM Mobile
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Skript

Finn ut hvordan du kan automatisere vanlige oppgaver ved hjelp av Skript-panelet og Skriptetikett-panelet i InDesign.

Skripting i InDesign

Skripting er et godt hjelpemiddel når du skal utføre ulike oppgaver. Et skript kan være så enkelt som en automatisert vanlig oppgave eller så avansert som en helt ny funksjon. Du kan lage dine egne skript, og du kan kjøre skript som andre har laget. Hvis du vil vite mer om skript, kan du se skripthåndbok, skriptkrav og andre utviklerressurser

Skripthåndboken inneholder en innføring i skript samt øvelser. Det finnes også en rekke nyttige skript du kan kjøre, for eksempel et skript som tegner hjelpelinjer rundt det merkede objektet. Noen av disse skriptene vises som standard i Skript-panelet.

Oversikt over panelene Skript og Skriptetikett

I InDesign er det to paneler for skripting; Skript-panelet og Skriptetikett-panelet.

I Skript-panelet kjører du skript uten å gå ut av InDesign. Skript-panelet viser skriptene som finnes i Skript-mappen i programmappen for InDesign og i Innstillinger-mappen. Hvis du lager eller mottar et skript, kan du arkivere det i mappen for Skript-panelet, slik at det vises i Skript-panelet.

Mac OS

Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Preferences/Adobe InDesign/[versjon]/[språk]/Scripts/Skript-panel

Windows XP

Documents and Settings\[brukernavn]\Programdata\Adobe\InDesign\[versjon]\[språk]\Scripts\Skript-panel

Windows Vista og Windows 7

Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[versjon]\[språk]\Scripts\Skript-panel

Merk:

En rask måte å finne mappen for Skript-panelet på, er å høyreklikke (Windows) eller Ctrl+klikke (Mac OS) et skript i Skript-panelet og velge Vis i Utforsker (Windows) eller Vis i Finder (Mac OS).

Deretter kan du dobbeltklikke på et skript i Skript-panelet for å kjøre det, eller du kan kjøre skript med Hurtigvalg.

I Skriptetikett-panelet kan du angi en etikett for et sideobjekt, for eksempel en tekstramme eller en form. Det er spesielt nyttig å angi etiketter for sideobjekter når du skal skrive skript der du må identifisere et objekt.

Merk:

Vil du ha detaljert informasjon om hvordan du legger til, kjører og redigerer skript, kan du se i skripthåndboken på Adobes nettsted på http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Åpne Skript-panelet

 1. Velg Vindu > Diverse > Skript.

Åpne Skriptetikett-panelet

 1. Velg Vindu > Diverse > Skriptetikett.

Eksempelskript

AddGuides

Legger til hjelpelinjer rundt markerte objekter.

AddPoints

Legger til punkt på baner for markerte objekter.

AdjustLayout

Flytter objekter en angitt avstand på høyre-/venstresider.

AlignToPage

Justerer objekter etter angitte posisjoner på en side.

AnimationEncyclopedia

Oppretter automatisk knapper med forskjellige animasjonsegenskaper.

BreakFrame

Fjerner en markert tekstramme og rammeinnholdet fra en artikkel.

CornerEffects

Tegner om igjen banen for markerte objekter ved hjelp av forskjellige hjørneeffekter. Hjørneeffekter kan brukes på markerte punkt på banen.

CreateCharacterStyles

Definerer en komplett tegnstil basert på markert tekst.

CropMarks

Legger til skjæremerker og/eller passmerker rundt markerte objekter.

ExportAllStories

Eksporterer alle artikler i et dokument til en serie med tekstfiler.

FindChangeByList

Utfører en serie med vanlige operasjoner for tekstsøk/-endringer ved å lese en tabulatordelt tekstfil.

ImageCatalog

Plasserer all grafikk i en angitt mappe i en "kontaktark"-layout.

MakeGrid

Oppretter et rutenett ved å dele opp eller duplisere markerte objekter.

Neon

Bruker en blandingseffekt på markerte objekter.

PathEffects

Endrer posisjonen til banepunkt på markerte objekter for å legge til en kreativ effekt.

PlaceMultipagePDF

Monterer alle sider i en PDF-fil.

SelectObjects

Markerer objekter i det aktive oppslaget etter objekttype.

SortParagraphs

Sorterer avsnittene i markeringen alfabetisk.

SplitStory

Deler opp tekstrammene i valgt artikkel i separate, ukoblede tekstrammer.

TabUtilities

Bruker tabulatorstopp og innrykk på markert tekst.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer og bruker disse eksempelskriptene, kan du se www.adobe.com/go/learn_id_scripting_readme_cs5_no (PDF).

Skript laget av fellesskapet

InDesign tilbyr også flere skript som er laget av InDesign-fellesskapet. 

 • Unicode Injector av Kris Coppieters – Bruk hurtigtaster for å sette inn ett eller flere Unicode-tegn raskt i en InDesign-tekst. Du finner mer informasjon under Instruksjoner
 • Insert Typographer Quote av Stefan Rakete – Bruk hurtigtaster for å legge til definerte typografiske anførselstegn før og etter den valgte teksten. Du finner mer informasjon under Instruksjoner
 • Layer Cloner av Paolo Agostinetto – Dette skriptet lar deg kopiere ett lag og lagets elementer fra ett dokument til et annet. Du finner mer informasjon under Instruksjoner
 • Get x-Height av Roland Dreger – Bestem x-høyden til en tekstpassasje. Du finner mer informasjon under Instruksjoner.
 • Snap Margins to Text Frame av Ariel Walden – Et skript for å endre dokumentets marginer slik at de stemmer med den valgte tekstrammen. Du finner mer informasjon under Instruksjoner.
 • Break Text Thread av Ariel Walden – Et InDesign-skript som gjør det enkelt å bryte tråden mellom tekstrammer. Du finner mer informasjon under Instruksjoner.
 • InCopy Note Alert av Kris Coppieters – Et oppstartsskript for Adobe® InDesign® og Adobe InCopy® som varsler om tilstedeværelsen av notater. Du finner mer informasjon under Instruksjoner.
 • Copy Paste Coordinates av Kris Coppieters – Skript for å kopiere og lime inn koordinater på sideelementer. Du finner mer informasjon under Instruksjoner.
 • Chain Grep av Gregor Fellenz – Koble InDesign GREP-spørringer til nye skript. Du finner mer informasjon under Instruksjoner.
 • Clear Overrides av Gregor Fellenz – Fjern stiloverstyringer fra InDesign-tekst, -tabeller eller -objekter. Du finner mer informasjon under Instruksjoner.
 • Invert Selection av Luis Felipe Corullón – Skript som inverterer utvalget i InDesign-dokumenter. Du finner mer informasjon under Instruksjoner.
 • Layer Cloner av Paolo Agostinetto – Dette skriptet lar deg kopiere et lag og lagets elementer fra ett dokument til et annet. Du finner mer informasjon under Instruksjoner
 • End Notes to End of Book Notes av Peter Kahrel – Konverter sluttnoter på slutten av dokumentet til sluttnoter for bøker. Du finner mer informasjon under Instruksjoner
 • Renumbering Endnote References av Peter Kahrel – Skript som oppretter sluttnoter med referanser som ikke oppdateres automatisk når du legger til eller fjerner sluttnoter. Du finner mer informasjon under Instruksjoner
 • Size Thing to Page av Olav Kvern – Endrer størrelsen av gjeldende utvalg, for eksempel et bilde, til størrelsen på siden. Du finner mer informasjon under Instruksjoner
 • Size Page to Thing av Olav Kvern – Endrer størrelsen på siden til størrelsen av gjeldende utvalg, for eksempel et bilde. Du finner mer informasjon under Instruksjoner.

Adobe har en samling med skript med åpen kildekode fra fellesskapet på GitHub. For mer informasjon om skriptene fra InDesign-fellesskapet, kan du se ReadMe-filen. ReadMe-filen inneholder detaljer om hvordan du bidrar med et skript, og koblinger til skriptutviklerne. 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din