Brukerveiledning Avbryt

Grunnleggende om avsnitt- og tegnstiler

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Lær hvordan du lager og jobber med avsnitt- og tegnstiler.

Jobb med tegn- og avsnittstiler (også kalt tekststiler) for å sikre konsekvens gjennom hele dokumentet.

Tekststiler sparer deg for tid og krefter når du jobber med store dokumenter. Les videre for å finne ut hvordan du oppretter, redigerer, laster inn og sletter avsnitt- og tegnstiler i InDesign. Du kan administrere stiloverstyringer.

Opprett stiler

Bruk tegn- og avsnittstiler for å spare tid og sikre konsekvent formatering i hele kunstverket.

En tegnstil er en samling attributter for formatering av tegn som du kan bruke på et merket tekstområde.

En avsnittsstil innbefatter attributter for både tegn- og avsnittsformatering. Du kan bruke den på et valgt avsnitt eller et område med flere avsnitt.

 Følg disse trinnene for enkelt å opprette en ny tegn- eller avsnittstil:

 1. Merk tekst.

 2. Velg Tekst > Avsnittstiler for å åpne panelet Avsnittstiler.

 3. Klikk på Opprett en ny stil  for å opprette en stil med det valgte tekstformatet.

  Du kan følge lignende trinn på fanen Tegnstiler for å opprette en ny Tegnstil.

Avsnittstiler-panelet i InDesign
Avsnittstiler-panelet

A. Flere alternativer B. Hurtigvalg C. Marker stiloverstyring D. Bruk stilpakke E. Fjern overstyringer i utvalg F. Opprett ny stilgruppe G. Vis stilpakker H. Legg til den valgte stilen i CC-biblioteket mitt I. Opprettet stil J. Standardstil 

Du kan også velge Marker stiloverstyring, Hurtigvalg, Fjern overstyringer i utvalg, Opprett ny stilgruppe og Vis stilpakker fra Avsnittstiler-panelet.

Er InDesign nytt for deg? Bruk Stilpakker for å spare tid og krefter. Stilpakker er et sett med innebygde, innholdstilpassede avsnittstiler. Finn ut hvordan du jobber med stilpakker i InDesign.

Rediger stiler

Du kan når som helst endret format for en standard eller ny tegnstil eller avsnittstil. Følg disse trinnene for å redigere og bruke en stil på valgt tekst eller angi stilen for ny tekst:

 1. Åpne panelet Tegn- og avsnittstiler.

 2. Velg fanen Tegnstiler eller Avsnittstiler. Du kan se en liste over tilgjengelige stiler.

 3. Gå til Flere alternativer   > Stilalternativer ...

 4. Velg en kategori fra listen over tilgjengelige alternativer og gjør de ønskede endringene.

Alternativer for tegnstil

Følgende alternativer er felles for tegn- og avsnittstiler. Legg til eller juster følgende alternativer for å opprette en ny stil eller endre en eksisterende:

Generelt

Velg Basert på tegnstil og legg til en snarvei. Du kan også vise stilinnstillingene for den valgte stilen og tilbakestille til Basis.

Grunnleggende tegnformater

Endre Skriftfamilie, Skriftstil, Størrelse, Linjeavstand, Utligning, Tegnavstand, Alternativer for små og store bokstaver samt Posisjon. Du kan også merke av for Understreking, Ligaturer, Ingen skift og Gjennomstreking.

Avanserte tegnformater

Juster alternativene for Horisontal og Vertikal skala, Grunnlinjeforskyvning og Skråstilling. Du kan også velge et språk.

Alternativer for tegnstiler i InDesign
Alternativer for tegnstiler

Tegnfarge

Endre Tegnfarge, Nyanse, Vekt, Avskjæring og Strekjustering. Du kan også merke av for Overtrykk fyll eller Overtrykk strek.

OpenType-egenskaper

Merk av for Vinklede tegn, Kontekstuelle alternative tegn, Pyntebokstaver, Ordenstall, Myke ligaturer, Brøker og Null med gjennomstreking. Du kan også velge Tallstil, Plasseringsform og Stilistiske sett.

Alternativer for understreking

Merk av for Understreking på for å legge til Vekt, Type, Forskyvning, Farge, Nyanse, Bruddfarge og Bruddnyanse. Du kan også merke av for Overtrykk strek og Overtrykk brudd.

Alternativer for gjennomstreking

Merk av for Gjennomstreking på for å legge til Vekt, Type, Forskyvning, Farge, Nyanse, Bruddfarge og Bruddnyanse. Du kan også merke av for Overtrykk strek og Overtrykk brudd.

Eksporter koding

Velg Kode, legg til klasse, og merk av for Inkluder klasser i HTML, og Inkluder CSS. Du kan også se eksportdetaljer for den valgte tegnstilen.

Alternativer for avsnittstil

Her er de tilgjengelige tilleggsalternativene for avsnittstiler. Legg til eller juster følgende for å opprette en ny avsnittstil eller redigere en eksisterende:

Generelt

Velg Basert på tegnstil, legg til Neste stil og Snarvei. Du kan også vise stilinnstillingene for den valgte stilen og tilbakestille til Basis.

Innrykk og avstand

Tilpass alternativene Justering, Innrykk og Mellomrom før, Mellomrom etter og Juster etter rutenett. Du kan også merke av for Balanser ujevne linjer og Ignorere optisk marg.

Tabulatorer

Angi alternativene Tabulator, X, Utpunktering og Juster etter.

Avsnittstreker

Når du merker av for Linje aktivert, kan du velge Linje over eller under, legge til Vekt, Type, Farge, Nyanse, Bruddfarge, Bruddnyanse, Bredde, Forskyvning, Innrykk venstre og Innrykk høyre. Du kan også merke av for Overtrykk strek og Behold i ramme.

Alternativer for avsnittstiler i InDesign
Alternativer for avsnittstil

Avsnittsramme

Merk av for Ramme for å legge til følgende alternativer:

 • Strek: Legg til strek øverst, til venstre, nederst og til høyre, velg Strektype, Farge, Bruddfarge, Nyanse, Bruddnyanse, Ende og Hjørne.
 • Hjørnestørrelse og -form: Legg til en hjørnestørrelse og velg mellom formalternativene Ingen, Elegant, Avskåret, Innfelling, Motsatt avrundet og Avrundet.
 • Forskyvninger: Legg til forskyvning øverst, til venstre, nederst og til høyre, og velg Øvre kant, Nedre kant og Bredde.

Du kan også merke av for Vis ramme hvis avsnittet går over flere rammer/kolonner, og Slå sammen side ved side-rammer og -skyggelegging med samme innstillinger.

Skyggelegging i avsnitt

Merk av for Skyggelegging for å legge til Farge og Nyanse sammen med følgende:

 • Hjørnestørrelse og -form: Legg til en hjørnestørrelse og velg mellom formalternativene Ingen, Elegant, Avskåret, Innfelling, Motsatt avrundet og Avrundet.
 • Forskyvninger: Legg til forskyvning øverst, til venstre, nederst og til høyre, og velg Øvre kant, Nedre kant og Bredde.

Du kan også merke av for Overtrykk, Beskjær til ramme og Ikke skriv ut eller Eksporter.

Behold alternativer

Merk av for Hold sammen med forrige og legg til Hold samme med de neste (antall) linjene. Merk av for Hold linjene samlet for å velge ett av følgende alternativer:

 • Alle linjer i avsnittet
 • I begynnelsen eller på slutten av avsnittet: Legg til antall linjer for start og slutt.

Du kan også velge Start avsnitt fra Hvor som helst, I neste kolonne, I neste ramme, På neste side, På neste oddetallside, På neste partallsside.

Orddeling

Merk av for Orddeling for å legge til ord med Minst, Etter første, Før siste, Bindestreksbegrensning og Orddelingssone. Juster glidebryteren mellom Bedre mellomrom og Færre bindestreker. Du kan også merke av for Del ord med store bokstaver, Del siste ord og Del på tvers av kolonne.

Justering

Juster innstillingene for Ordmellomrom, Bokstavmellomrom og Tegnskalering, Automatisk linjeavstand og Justering av ett ord.

Strekk ut kolonner

Velg mellom avsnittsoppsettene Enkeltkolonne, Strekk ut kolonner og Delt kolonne. Du kan tilpasse dem ytterligere med følgende alternativer:

 • Strekk ut kolonner: Du kan legge til Antall utstrukne kolonner, Mellomrom foran strekk ut og Mellomrom etter strekk ut.
 • Delt kolonne: Du kan legge til antall underkolonner, Mellomrom foran del, Mellomrom etter del, Innvendig spaltemellomrom og Utvendig spaltemellomrom.

Initialer og kjedede stiler

Legg til eller oppdater følgende alternativer:

 • Initialer: Legg til linjer og tegn, og velg Tegnstil.
 • Kjedede stiler: Legg til ny nestet stil eller slett en eksisterende.
 • Kjedede linjestiler: Legg til ny stil eller slett en eksisterende.

Du kan også merke av for Juster venstre kant og Skalering for nedadgående strek.

GREP-stil

Legg til ny GREP-stil eller slett en eksisterende.

Punktmerking og nummerering

Velg mellom listetypene Ingen, Punkter eller Tall, og tilpass dem ytterligere:

 • Punkter: Velg Punkttegn, Legg til nytt punkttegn, Tekst etter-alternativer, Tegnstil.
  • Punkt- eller nummerposisjon: Velg Justering, og legg til Venstreinnrykk, Innrykk på første linje og Tabulatorplassering.
 • Tall: Velg Standardliste, opprett en ny liste og legg til nivå.
  • Nummereringsstil: Velg Format, Tall, Tegnstil og Modell.
  • Punkt- eller nummerposisjon: Velg Justering, og legg til Venstreinnrykk, Innrykk på første linje og Tabulatorplassering.
Merk:

Alternativene for avsnittstil kan variere avhengig av den lokaliserte InDesign-versjonen.

Last inn stiler

Hvis du har et foretrukket tekstformat i en annen InDesign- eller InCopy-fil, kan du følge disse trinnene for å laste inn stiler i den aktuelle InDesign-filen:

 1. Åpne panelet Tegn-, avsnittstiler.

 2. Følg ett av disse alternativene:

  • Velg Last inn tegnstiler eller Last inn avsnittstiler under Flere alternativer  
  • Velg Last inn alle tekststiler under Flere alternativer   hvis du vil laste inn alle stilene.
 3. Dobbeltklikk på InDesign-filen som inneholder stilene du ønsker å importere.

  Dialogboksen Last inn stiler åpnes.

 4. Velg stilene du ønsker å importere.

  Hvis en eksisterende stil har samme navn som en av de importerte stilene, velger du ett av følgende alternativer under Konflikt med eksisterende stil:

  • Bruk definisjon av innkommende stil: Den importerte stilen overstyrer den eksisterende.
  • Gi nytt navn automatisk: Gir nytt navn til den importerte stilen.
  Dialogboksen Last inn stiler
  Dialogboksen Last inn stiler

Hvis du har favorittstiler i et Word-dokument, kan du enkelt tilordne Word-stiler til InDesign-stiler.

Merk:

Du kan også bruke funksjonen Bok til å dele stiler. (Se Synkronisere bokdokumenter.)

Slett stiler

Trenger du ikke en spesiell stil? Følg disse trinnene for enkelt å slette tegn- eller avsnittstiler:

 1. Velg et stilnavn i panelet Tegnstiler eller Avsnittstiler.

 2. Følg et av disse alternativene for å slette en tegnstil eller avsnittstil:

  • Klikk på Slett   .
  • Velg Slett stil ... under Flere alternativer  
  • Velg Velg alle ubrukte under Flere alternativer   og klikk på Slett.
Slett tegn- eller avsnittstiler i InDesign
Slett tegn- eller avsnittstiler

Når du sletter stiler, endres ikke utseendet til avsnitt du har brukt stilen på, men formateringen av disse avsnittene er ikke lenger forbundet med en stil.

Merk:

Du kan opprette, redigere og slette stiler i enkeltstående Adobe InCopy-dokumenter eller i InCopy-innhold som er koblet til et Adobe InDesign-dokument. Når innholdet er oppdatert i InDesign, legges nye stiler til i InDesign-dokumentet, mens stilendringer som er gjort i InCopy, overstyres av InDesign-stilen. Når du arbeider med koblet innhold, er det best å behandle stilene i InDesign.

Stiloverstyring

En overstyring er endringer som gjøres i en eksisterende stil. Ved overstyring i en tegn- eller avsnittstil vises et plusstegn ved siden av stilnavnet.

Høyreklikk på et stilnavn og følg et av disse alternativene for å fjerne overstyringer eller omdefinere en stil:

 • Velg Bruk "[Stilnavn]", Fjern overstyringer for å bevare den originale stilformateringen.

 • Velg Omdefiner stil for å beholde de gjeldende endringene og oppdatere stilen.

Stiloverstyringer i InDesign
Stiloverstyringer i InDesign

Ønsker du å vite på hvilke områder det brukes overstyringer? Velg Marker stiloverstyring   i tegn- eller avsnittstilpanelet.


Tips og triks

 • Et format for rutenett med navn kan brukes i et rammerutenett i formatinnstillingene Rammerutenett. (Se Oversikt over panelet Rutenett med navn.) Du kan også opprette en objektstil med rutenettegenskaper. (Se Om objektstiler.)
 • Hvis du har et åpent InDesign-dokument, vises en nyopprettet stil bare i det gjeldende dokumentet.
 • Hvis ingen dokumenter er åpne når du oppretter en stil, vises den i alle nye dokumenter.
 • Du kan bruke Dupliser stil for å opprette en stil som er nesten identisk med en annen stil, men uten et overordnet/underordnet-forhold.
 • Du kan definere en tastatursnarvei for Slå av eller på Marker stiloverstyring, slik at funksjonen er enkelt tilgjengelig. Du finner mer informasjon under Tilpasse menyer og tastatursnarveier.

Beslektede emner

Snakk med oss

Vi vil veldig gjerne høre fra deg. Del tankene dine med Adobe InDesign-fellesskapet

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?