Adobe InDesign inneholder snarveier som gjør at du raskt kan arbeide med dokumenter uten å bruke musen. Mange tastatursnarveier vises ved siden av kommandonavnene på menyene. Du kan bruke standardsettet med snarveier for InDesign eller snarveisettet for QuarkXPress 4.0 eller Adobe PageMaker 7.0, eller du kan lage ditt eget snarveisett. Du kan dele snarveisett med andre som bruker InDesign på samme plattform.

InDesign inneholder snarveier som gjør at du raskt kan arbeide med dokumenter uten å bruke musen. Mange tastatursnarveier vises ved siden av kommandonavnene på menyene. Du kan bruke standardsnarveissettet i InDesign eller et snarveissett som du lager selv. Du kan dele snarveisett med andre som bruker InDesign på samme plattform.

Taster for verktøy

Merk:

Du kan generere en liste over det gjeldende tastatursettet ved å velge Vis sett i dialogboksen Tastatursnarveier. Dette valget er spesielt nyttig ved utskrift av en kopi av de egendefinerte snarveiene.

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Merk:

Velg Vindu > Diverse > Verktøytips, og velg deretter et verktøy for å vise tilhørende snarveier og endringstaster.

Verktøy

Windows

Mac OS

Markeringsverktøyet

V, Esc

V, Esc

Segmentmarkøren

A

A

Bytte mellom markeringsverktøy og segmentmarkør

Ctrl+Tab

Kommando+Ctrl+Tab

Sideverktøyet

Skift+P

Skift+P

Avstandsverktøyet

U

U

Pennverktøy

P

P

Legg til ankerpunkt

=

=

Legg til ankerpunkt

=

= (på nummertastaturet)

Slett ankerpunkt

-

-

Slett ankerpunkt

-

Endre punkt

Skift+C

Skift+C

Typeverktøyet

T

T

Tekst langs en bane

Skift+T

Skift+T

Blyantverktøyet (merknadsverktøy)

N

N

Linjeverktøy

\

\

Rektangelramme

F

F

Rektangelverktøy

M

M

Ellipseverktøy

L

L

Roteringsverktøyet

R

R

Skaleringsverktøyet

S

S

Skråstilling

O

O

Fri transformering

E

E

Pipetteverktøyet

I

I

Målverktøyet

K

K

Graderingsverktøy

G

G

Sakseverktøy

C

C

Håndverktøy

H

H

Velge håndverktøyet midlertidig

Mellomrom (layoutmodus), Alt (tekstmodus) eller Alt+Mellomrom (begge)

Mellomrom (layoutmodus), Tilvalg (tekstmodus) eller Tilvalg+Mellomrom (begge)

Zoomverktøy

Z

Z

Velge Zoom inn midlertidig

Ctrl+Mellomrom

Kommando+Mellomrom

Bytte mellom fyll og strek

X

X

Bytt om fyll og strek

Skift+X

Skift+X

Bytte mellom Formatering påvirker beholder og Formatering påvirker tekst

J

J

Bruke farger

, [komma]

, [komma]

Bruk forløpning

. [punktum]

. [punktum]

Ikke bruke farge

/

/

Bytte mellom normal visningsmodus og forhåndsvisningsmodus

W

W

Rutenettverktøy (horisontal)

Y

Y

Rutenettverktøy (vertikal)

Q

Q

Verktøy for uttoningsforløpning

Skift+G

Skift+G

Taster for markering og flytting av objekter

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Velge markeringsverktøyet eller segmentmarkøren midlertidig (sist brukte)

Alle verktøy (ikke markeringsverktøy)+Ctrl

Alle verktøy (ikke markeringsverktøy)+Kommando

Velge gruppemarkøren midlertidig

Segmentmarkør+Alt, eller Penn, Legg til ankerpunkt eller Slett ankerpunkt+Alt+Ctrl

Segmentmarkør+Tilvalg, eller Penn, Legg til ankerpunkt eller Slett ankerpunkt+Tilvalg+Kommando

Velge beholder for valgt innhold

Esc eller dobbeltklikk

Esc eller dobbeltklikk

Velge innhold i valgt beholder

Skift+Esc eller dobbeltklikk

Skift+Esc eller dobbeltklikk

Legge til eller trekke fra en markering av flere objekter

Markeringsverktøy, segmentmarkør eller gruppemarkør+Skift+klikk (klikk på midtpunktet for å deaktivere)

Markeringsverktøy, segmentmarkør eller gruppemarkør+Skift+klikk (klikk på midtpunktet for å deaktivere)

Duplisere markering

Markeringsverktøy, segmentmarkør eller gruppemarkør+Alt+dra*

Markeringsverktøy, segmentmarkør eller gruppemarkør+Tilvalg+dra*

Duplisere og forskyve markering

Alt+Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil ned

Tilvalg+Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil ned

Duplisere og forskyve markering ti ganger**

Alt+Skift+Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil ned

Tilvalg+Skift+Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil ned

Flytte markering**

Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil ned

Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil ned

Flytte markering en tiendedel**

Ctrl+Skift+Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil ned

Kommando+Skift+Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil ned

Flytte markering ti ganger**

Skift+Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil ned

Skift+Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil ned

Markere malsideobjekter på en dokumentside

Markeringsverktøy eller segmentmarkør+Ctrl+Skift+klikk

Markeringsverktøy eller segmentmarkør+ Kommando+Skift+klikk

Markere neste objekt i bakgrunnen eller forgrunnen

Markeringsverktøy+Ctrl+klikk, eller Markeringsverktøy+Alt+Ctrl+klikk

Markeringsverktøy+Kommando+klikk eller Markeringsverktøy+Tilvalg+Kommando+klikk

Markere neste eller forrige ramme i artikkelen

Alt+Ctrl+PgDn/Alt+Ctrl+PgUp

Tilvalg+Kommando+PgDn/Tilvalg+Kommando+PgUp

Markere første eller siste ramme i artikkelen

Skift+Alt+Ctrl+PgDn/Skift+Alt+Ctrl+PgUp

Skift+Tilvalg+Kommando+PgDn/Skift+Tilvalg+Kommando+PgUp

*Trykk på Skift hvis du vil begrense bevegelsen til vinkler på 45 grader.

**Verdien angis i Rediger > Innstillinger > Enheter og intervaller (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Enheter og intervaller (Mac OS).

Taster for transformering av objekter

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Duplisere og transformere markering

Transformeringsverktøy+Alt+dra*

Transformeringsverktøy+Tilvalg+dra*

Vise dialogboksen for transformeringsverktøy

Marker objekt+dobbeltklikk på Skalering, Rotering eller Skråstilling i verktøykassen

Marker objekt+dobbeltklikk på Skalering, Rotering eller Skråstilling i verktøykassen

Reduser skalering med 1 %

Ctrl+,

Kommando+,

Reduser skalering med 5 %

Ctrl+Alt+,

Kommando+Tilvalg+,

Øk skalering med 1 %

Ctrl+.

Kommando+.

Øk skalering med 5 %

Ctrl+Alt+.

Kommando+Tilvalg+.

Endre størrelse på ramme og innhold

Markeringsverktøy+Ctrl+dra

Markeringsverktøy+Kommando+dra

Endre størrelse på ramme og innhold proporsjonalt

Markeringsverktøy+Skift+Ctrl+dra

Markeringsverktøy+Skift+Kommando+dra

Beholde proporsjoner

Verktøyene Ellipse, Mangekant eller Rektangel+Skift+dra

Verktøyene Ellipse, Mangekant eller Rektangel+Skift+dra

Bytte fra Visning av høy kvalitet til Rask visning

Ctrl+Alt+Skift+Z

Kommando+Tilvalg+Skift+Z

*Når du har valgt et transformeringsverktøy, holder du nede museknappen, og deretter holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og drar. Trykk på Skift hvis du vil begrense bevegelsen til vinkler på 45 grader.

Taster for redigering av baner og rammer

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Velge Endre punkt midlertidig

Segmentmarkør+Alt+Ctrl eller Penn+Alt

Segmentmarkør+Tilvalg+Kommando eller Penn+Tilvalg

Bytte midlertidig mellom Legg til ankerpunkt og Slett ankerpunkt

Alt

Tilvalg

Velge Legg til ankerpunkt midlertidig

Saks+Alt

Saks+Tilvalg

Beholde Penn valgt når pekeren er over en bane eller et ankerpunkt

Penn+Skift

Penn+Skift

Flytte ankerpunkt og håndtak mens du tegner

Penn+Mellomrom

Penn+Mellomrom

Vise Strek-panelet

F10

Kommando+F10

Taster for tabeller

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Sette inn eller slette rader eller kolonner mens du drar

Begynn å dra en rad- eller kolonneramme, og hold nede Alt mens du drar

Begynn å dra en rad- eller kolonneramme, og hold nede Tilvalg mens du drar

Endre størrelsen på rader eller kolonner uten å endre tabellstørrelsen

Skift+dra indre rad- eller kolonneramme

Skift+dra indre rad- eller kolonneramme

Endre størrelsen på rader eller kolonner proporsjonalt

Skift+dra høyre eller nedre tabellramme

Skift+dra høyre eller nedre tabellramme

Flytte til neste/forrige celle

Tab/Skift+Tab

Tab/Skift+Tab

Flytte til første/siste celle i kolonnen

Alt+PgUp/Alt+PgDn

Tilvalg+PgUp/Tilvalg+PgDn

Flytte til første/siste celle i raden

Alt+Home/Alt+End

Tilvalg+Home/Tilvalg+End

Flytte til første/siste rad i rammen

PgUp/PgDn

PgUp/PgDn

Flytte opp/ned én celle

Pil opp / Pil ned

Pil opp / Pil ned

Flytte én celle til venstre/høyre

Pil venstre/Pil høyre

Pil venstre/Pil høyre

Markere cellen over/under gjeldende celle

Skift+Pil opp / Skift+Pil ned

Skift+Pil opp / Skift+Pil ned

Markere cellen til høyre/venstre for gjeldende celle

Skift+Pil høyre / Skift+Pil venstre

Skift+Pil høyre / Skift+Pil venstre

Starte rad i neste kolonne

Enter (numerisk tastatur)

Enter (numerisk tastatur)

Starte rad i neste ramme

Skift+Enter (numerisk tastatur)

Skift+Enter (numerisk tastatur)

Bytte mellom tekst- og cellemarkering

Esc

Esc

Taster for søking i og endring av tekst

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Sette inn markert tekst i boksen Finn

Ctrl+F1

Kommando+F1

Sette inn markert tekst i boksen Finn, og søke etter neste forekomst

Skift + F1

Skift + F1

Søke etter neste forekomst av teksten i boksen Finn

Skift+F2 eller Alt+Ctrl+F

Skift+F2 eller Tilvalg+Kommando+F

Sette inn markert tekst i boksen Endre til

Ctrl+F2

Kommando+F2

Erstatte markert tekst med teksten i boksen Endre til

Ctrl+F3

Kommando+F3

Taster for arbeid med teksttyper

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Fet (bare skrifter med fet formatering)

Skift+Ctrl+B

Skift+Kommando+B

Kursiv (bare skrifter med kursiv formatering)

Skift+Ctrl+I

Skift+Kommando+I

Normal

Skift+Ctrl+Y

Skift+Kommando+Y

Understreking

Skift+Ctrl+U

Skift+Kommando+U

Gjennomstreking

Skift + Ctrl+/

Ctrl+Skift+Kommando+/

Store bokstaver (på/av)

Skift+Ctrl+K

Skift+Kommando+K

Bindestreker i asiatiske språk

Skift+Ctrl+K

Skift+Kommando+K

Kapiteler (på/av)

Skift+Ctrl+H

Skift + Kommando + H

Tate-chu-yoko-innstillinger

Skift+Ctrl+H

Skift + Kommando + H

Hevet skrift

Skift+Ctrl+(+) [plusstegn]

Skift+Kommando+(+) [plusstegn]

Senket skrift

Skift+Ctrl+Alt+(+) [plusstegn]

Skift+Kommando+Tilvalg+(+) [plusstegn]

Tilbakestille horisontal eller vertikal skalering til 100 prosent

Skift+Ctrl+X eller Skift+Alt+Ctrl+X

Skift+Kommando+X eller Skift+Tilvalg+Kommando+X

Grunnleggende tegngruppeinnstilling eller detaljinnstilling

Skift+Ctrl+X eller Skift+Alt+Ctrl+X

Skift+Kommando+X eller Skift+Tilvalg+Kommando+X

Venstrejustere, høyrejustere eller midtstille

Skift+Ctrl+L, R eller C

Skift+Kommando+L, R eller C

Juster alle linjer

Skift+Ctrl+F (alle linjer) eller J (alle utenom siste linje)

Skift+Kommando+F (alle linjer) eller J (alle utenom siste linje)

Juster begge ender eller lik avstand

Shift+Ctrl+F (juster begge ender) eller J (lik avstand)

Shift+Kommando+F (juster begge ender) eller J (lik avstand)

Øke eller redusere punktstørrelsen*

Skift+Ctrl+> eller <

Skift+Kommando+> eller <

Øke eller redusere punktstørrelsen fem ganger*

Skift+Ctrl+Alt+> eller <

Skift+Kommando+Tilvalg+> eller <

Øke eller redusere linjeavstand (horisontal tekst)*

Alt+Pil opp / Alt+Pil ned

Tilvalg+Pil opp / Tilvalg+Pil ned

Øke eller redusere linjeavstand (vertikal tekst)*

Alt+Pil høyre / Alt+Pil venstre

Tilvalg+Pil høyre / Tilvalg+Pil venstre

Øke eller redusere linjeavstanden fem ganger (horisontal tekst)*

Alt+Ctrl+Pil opp / Alt+Ctrl+Pil ned

Tilvalg+Kommando+Pil opp / Tilvalg+Kommando+Pil ned

Øke eller redusere linjeavstanden fem ganger (vertikal tekst)*

Alt+Ctrl+Pil høyre / Alt+Ctrl+Pil venstre

Tilvalg+Kommando+Pil høyre / Tilvalg+Kommando+Pil venstre

Automatisk linjeavstand

Skift+Alt+Ctrl+A

Skift+Tilvalg+Kommando+A

Justere etter rutenett (av/på)

Skift+Alt+Ctrl+G

Skift+Tilvalg+Kommando+G

Automatisk orddeling (av/på)

Skift+Alt+Ctrl+H

Skift+Tilvalg+Kommando+H

Øke eller redusere utligning og tegnavstand (horisontal tekst)

Alt+Pil venstre / Alt+Pil høyre

Tilvalg+Pil venstre / Tilvalg+Pil høyre

Øke eller redusere utligning og tegnavstand (vertikal tekst)

Alt+Pil opp / Alt+Pil ned

Tilvalg+Pil opp / Tilvalg+Pil ned

Øke eller redusere utligning og tegnavstand fem ganger (horisontal tekst)

Alt+Ctrl+Pil venstre / Alt+Ctrl+Pil høyre

Tilvalg+Kommando+Pil venstre / Tilvalg+Kommando+Pil høyre

Øke eller redusere utligning og tegnavstand fem ganger (vertikal tekst)

Alt+Ctrl+Pil opp / Alt+Ctrl+Pil ned

Tilvalg+Kommando+Pil opp / Tilvalg+Kommando+Pil ned

Øke utligningen mellom ord*

Alt + Ctrl+\

Tilvalg+Kommando+\

Redusere utligningen mellom ord*

Alt+Ctrl+Tilbake

Tilvalg+Kommando+Delete

Fjerne all manuell utligning, og tilbakestille tegnavstanden til null

Alt+Ctrl+Q

Tilvalg+Kommando+Q

Øke eller redusere grunnlinjeforskyvning** (horisontal tekst)

Skift+Alt+Pil opp / Skift+Alt+Pil ned

Skift+Tilvalg+Pil opp / Skift+Tilvalg+Pil ned

Øke eller redusere grunnlinjeforskyvning** (vertikal tekst)

Skift+Alt+Pil høyre / Skift+Alt+Pil venstre

Skift+Tilvalg+Pil høyre / Skift+Tilvalg+Pil venstre

Øke eller redusere grunnlinjeforskyvning fem ganger (horisontal tekst)

Skift+Alt+Ctrl+Pil opp / Skift+Alt+Ctrl+Pil ned

Skift+Tilvalg+Kommando+Pil opp / Skift+Tilvalg+Kommando+Pil ned

Øke eller redusere grunnlinjeforskyvning fem ganger (vertikal tekst)

Skift+Alt+Ctrl+Pil høyre / Skift+Alt+Ctrl+Pil venstre

Skift+Tilvalg+Kommando+Pil høyre / Skift+Tilvalg+Kommando+Pil venstre

La artikkelen flyte automatisk

Skift+klikk på lastet tekstikon

Skift+klikk på lastet tekstikon

La artikkelen flyte halvautomatisk

Alt+klikk på lastet tekstikon

Tilvalg+klikk på lastet tekstikon

Lag alle artikler på nytt

Alt + Ctrl+¨

Tilvalg+Kommando+/

Sette inn gjeldende sidetall

Alt + Ctrl + N

Alt + Kommando + N

*Trykk på Skift hvis du vil øke eller redusere utligningen mellom ord fem ganger.

**Verdien angis i Rediger > Innstillinger > Enheter og intervaller (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Enheter og intervaller (Mac OS).

Taster for navigering i og markering av tekst

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows-handling

Mac OS-handling

Flytte ett tegn til høyre eller venstre

Pil høyre/Pil venstre

Pil høyre/Pil venstre

Flytte én linje opp eller ned

Pil opp / Pil ned

Pil opp / Pil ned

Flytte ett ord til høyre eller venstre

Ctrl+Pil høyre / Ctrl+Pil venstre

Kommando+Pil høyre / Kommando+Pil venstre

Flytte til begynnelsen eller slutten på linjen

Home/End

Home/End

Flytte til forrige eller neste avsnitt

Ctrl+Pil opp / Ctrl+Pil ned

Kommando+Pil opp / Kommando+Pil ned

Flytte til begynnelsen eller slutten på artikkelen

Ctrl+Home/Ctrl+End

Kommando+Home/Kommando+End

Markere ett ord

Dobbeltklikk på et ord

Dobbeltklikk på et ord

Markere ett tegn til høyre eller venstre

Skift+Pil høyre / Skift+Pil venstre

Skift+Pil høyre / Skift+Pil venstre

Markere linjen over eller under

Skift+Pil opp / Skift+Pil ned

Skift+Pil opp / Skift+Pil ned

Markere til begynnelsen eller slutten på linjen

Skift+Home/Skift+End

Skift+Home/Skift+End

Markere ett avsnitt

Klikk tre eller fire ganger på et avsnitt, avhengig av innstillingene i dialogboksen Tekstinnstillinger

Klikk tre eller fire ganger på et avsnitt, avhengig av innstillingene i dialogboksen Tekstinnstillinger

Markere forrige eller neste avsnitt

Skift+Ctrl+Pil opp / Skift+Ctrl+Pil ned

Skift+Kommando+Pil opp / Skift+Kommando+Pil ned

Markere gjeldende linje

Skift + Ctrl+\

Skift+Kommando+Y

Markere tegn fra innsettingspunktet

Skift+klikk

Skift+klikk

Markere til begynnelsen eller slutten på artikkelen

Skift+Ctrl+Home/Skift+Ctrl+End

Skift+Kommando+Home/Skift+Kommando+End

Markere hele artikkelen

Ctrl+A

Kommando+A

Markere første/siste ramme

Skift+Alt+Ctrl+PgUp/Skift+Alt+Ctrl+PgDn

Skift+Tilvalg+Kommando+PgUp/Skift+Tilvalg+Kommando+PgDn

Markere forrige/neste ramme

Alt+Ctrl+PgUp/Alt+Ctrl+PgDn

Tilvalg+Kommando+PgUp/Tilvalg+Kommando+PgDn

Slette ordet foran innsettingspunktet (Artikkelredigering)

Ctrl+Tilbake eller Delete

Kommando+Delete eller Del på det numeriske tastaturet

Oppdater listen over manglende skrifter

Ctrl+Alt+Skift+/

Kommando+Tilvalg+Skift+/

Taster for visning av dokumenter og dokumentarbeidsområder

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Markere håndverktøyet midlertidig

Mellomrom (uten tekstinnsettingspunkt), Alt+dra (med tekstinnsettingspunkt) eller Alt+Mellomrom (både med og uten tekstmodus)

Mellomrom (uten tekstinnsettingspunkt), Tilvalg+dra (med tekstinnsettingspunkt) eller Tilvalg+Mellomrom (både med og uten tekstmodus)

Velge verktøyet Zoom inn midlertidig

Ctrl+Mellomrom

Kommando + Mellomrom

Velge verktøyet Zoom ut midlertidig

Alt+Ctrl+Mellomrom eller Alt+Zoom inn-verktøyet

Tilvalg+Kommando+Mellomrom eller Tilvalg+Zoom inn-verktøyet

Zoome til 50 %, 200 % eller 400 %

Ctrl+5, 2 eller 4

Kommando+5, 2 eller 4

Oppdatere skjermen

Skift + F5

Skift + F5

Åpne nytt standarddokument

Ctrl+Alt+N

Kommando+Tilvalg+N

Bytte mellom gjeldende og forrige zoomenivå

Alt + Ctrl +2

Tilvalg+Kommando+2

Bytte til neste/forrige dokumentvindu

Ctrl+~ [tilde] / Skift+Ctrl+F6 eller Ctrl+Skift+~ [tilde]

Kommando+F6/Kommando+Skift+F6

Rulle opp/ned én skjerm

PgUp/PgDn

PgUp/PgDn

Gå frem/tilbake til siden som ble vist sist

Ctrl+PgUp/Ctrl+PgDn

Kommando+PgUp/Kommando+PgDn

Gå til forrige/neste oppslag

Alt+PgUp/Alt+PgDn

Tilvalg+PgUp/Tilvalg+PgDn

Tilpasse oppslag etter vindu

Dobbeltklikk håndverktøyet

Dobbeltklikk håndverktøyet

Aktivere kommandoen Gå til

Ctrl+J

Kommando+J

Tilpasse markert område til vindu

Ctrl+Alt+(+) [plusstegn]

Kommando+Tilvalg+(+) [plusstegn]

Vise hele objektet

Ctrl+Alt+(+) [plusstegn]

Kommando+Tilvalg+(+) [plusstegn]

Gå til malside mens panelet \ er lukket

Ctrl + J, skriv inn prefiks for mal, trykk på Enter

Ctrl + J, skriv inn prefiks for mal, trykk på Retur

Bla gjennom målenheter

Skift+Alt+Ctrl+U

Skift+Tilvalg+Kommando+U

Feste hjelpelinje til linjalintervaller

Skift+dra hjelpelinje

Skift+dra hjelpelinje

Bytte mellom hjelpelinjer for sider og oppslag (bare oppretting)

Ctrl+dra hjelpelinje

Kommando+dra hjelpelinje

Aktivere/deaktivere festing midlertidig

 

Ctrl+dra objekt

Opprette vertikale og horisontale hjelpelinjer for oppslaget

Ctrl+dra fra nullpunkt

Kommando+dra fra nullpunkt

Markere alle hjelpelinjer

Alt+Ctrl+G

Tilvalg+Kommando+G

Låse eller låse opp nullpunktet

Høyreklikk på nullpunktet og angi et valg

Ctrl+klikk på nullpunktet og angi et valg

Bruke gjeldende forstørring som visningsgrense for ny hjelpelinje

Alt+dra hjelpelinje

Tilvalg+dra hjelpelinje

Velge knapper i advarselsdialogbokser

Trykk på første bokstav i knappenavnet

Trykk på første bokstav i knappenavnet

Vise informasjon om installerte plug-in-moduler og InDesign-komponenter

Ctrl+Hjelp > Om InDesign

Kommando+InDesign-menyen > Om InDesign

Taster for arbeid med XML-koder

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Vise/skjule objekt

Pil høyre/Pil venstre

Pil høyre/Pil venstre

Vise/skjule objekt og underordnede objekter

Alt+Pil høyre / Alt+Pil venstre

Tilvalg+Pil høyre / Tilvalg+Pil venstre

Utvide XML-markering opp/ned

Skift+Pil opp / Skift+Pil ned

Skift+Pil opp / Skift+Pil ned

Flytte XML-markering opp/ned

Pil opp / Pil ned

Pil opp / Pil ned

Rulle opp/ned én skjerm i strukturruten

PgUp/PgDn

PgUp/PgDn

Markere første/siste XML-node

Home/End

Home/End

Utvide markering til første/siste XML-node

Skift+Home/Skift+End

Skift+Home/Skift+End

Gå til forrige/neste valideringsfeil

Ctrl+Pil venstre / Ctrl+Pil høyre

Kommando+Pil venstre / Kommando+Pil høyre

Angi koder for tekstrammer og tabeller automatisk

Ctrl+Alt+Skift+F7

Kommando+Tilvalg+Skift+F7

Taster for oppretting av stikkordregister

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Opprette stikkordregisteroppføring uten å åpne dialogboksen

(bare alfanumerisk)

Skift+Ctrl+Alt+[

Skift+Kommando+Tilvalg+[

Åpne dialogboksen for stikkordregisteroppføringer

Ctrl+7

Kommando+7

Opprette egennavn i stikkordregister (etternavn, fornavn)

Skift+Ctrl+Alt+]

Skift+Kommando+Tilvalg+]

Taster for paneler

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Slette uten å bekrefte

Alt+klikk på Slett-ikonet

Tilvalg+klikk på Slett-ikonet

Opprette objekt og angi valg

Hold nede Alt og klikk Nytt-knappen

Tilvalg+klikk på Ny-knappen

Bruke verdi og beholde fokus på valget

Skift+Enter

Skift+Enter

Aktivere det sist brukte valget i det sist brukte panelet

Ctrl+Alt+<

Kommando+Tilvalg+<

Markere et område med maler, lag, koblinger, fargekart eller biblioteksobjekter i et panel

Skift+klikk

Skift+klikk

Markere ikke-påfølgende maler, lag, koblinger, fargekart eller biblioteksobjekter i et panel

Ctrl+klikk

Kommando+klikk

Bruke verdi og velge neste verdi

Tabulator

Tabulator

Flytte fokus til markert objekt, tekst eller vindu.

Esc

Esc

Vise/skjule alle paneler, verktøykassen og kontrollpanelet (uten innsettingspunkt)

Tabulator

Tabulator

Vise/skjule alle paneler unntatt verktøykassen og kontrollpanelet (parkerte eller flytende)

Skift+Tab

Skift+Tab

Åpne eller lukke alle skjulte paneler

Ctrl+Alt+Tab

Kommando+Tilvalg+Tab

Skjule en panelgruppe

Alt+dra et hvilket som helst panelnavn (i gruppen) til kanten av skjermen

Tilvalg+dra et hvilket som helst panelnavn (i gruppen) til kanten av vinduet

Markere et objekt etter navn

Alt+Ctrl+klikk i en liste, og bruk deretter tastaturet til å markere objektet etter navn.

Tilvalg+Kommando+klikk i en liste, og bruk deretter tastaturet til å markere objektet etter navn.

Åpne Skygge-panelet

Alt+Ctrl+M

Kommando+Tilvalg+M

Taster for kontrollpanelet

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Bytte fokus til/fra kontrollpanelet

Ctrl+6

Kommando+6

Bytte mellom modus for tekstattributter for tegn/avsnitt

Ctrl+Alt+7

Kommando+Tilvalg+7

Endre referansepunkt når fokus er på forhåndsvisningen

Hvilken som helst tast på det numeriske tastaturet eller et tall på hovedtastaturet

Hvilken som helst tast på det numeriske tastaturet eller et tall på hovedtastaturet

Vise listen som er i fokus

Alt+Pil ned

Åpne innstillinger for enheter og intervaller

Alt+klikk på Utligning-ikonet

Tilvalg+klikk på Utligning-ikonet

Åpne dialogboksen Valg for tekstramme

Alt+klikk på Antall kolonner-ikonet

Tilvalg+klikk på Antall kolonner-ikonet

Åpne dialogboksen Flytt

Alt+klikk på X- eller Y-ikonet

Tilvalg+klikk på X- eller Y-ikonet

Åpne dialogboksen Roter

Alt+klikk på Vinkel-ikonet

Tilvalg+klikk på Vinkel-ikonet

Åpne dialogboksen Skaler

Alt+klikk på Skaler X- eller Skaler Y-ikonet

Tilvalg+klikk på Skaler X- eller Skaler Y-ikonet

Åpne dialogboksen Skråstill

Alt+klikk på Skråstill-ikonet

Tilvalg+klikk på Skråstill-ikonet

Åpne innstillinger for tekst

Alt+klikk på knappen Hevet skrift, Senket skrift eller Kapiteler

Tilvalg+klikk på knappen Hevet skrift, Senket skrift eller Kapiteler

Åpne dialogboksen Understrekingsvalg

Alt+klikk på Understreking-knappen

Tilvalg+klikk på Understreking-knappen

Åpne dialogboksen Gjennomstrekingsvalg

Alt+klikk på Gjennomstreking-knappen

Tilvalg+klikk på Gjennomstreking-knappen

Åpne innstillinger for rutenett

Alt+klikk på knappen Lås til grunnlinjer eller Ikke lås til grunnlinjer

Tilvalg+klikk på knappen Lås til grunnlinjer eller Ikke lås til grunnlinjer

Åpne dialogboksen Initialer og kjedede maler

Alt+klikk på ikonet Antall linjer for initialer eller Initialer ett eller flere tegn

Tilvalg+klikk på ikonet Antall linjer for initialer eller Initialer ett eller flere tegn

Åpne dialogboksen Justering

Alt+klikk på Linjeavstand-ikonet

Tilvalg+klikk på Linjeavstand-ikonet

Åpne dialogboksen Navngitt rutenett

Dobbeltklikk Navngitt rutenett-ikonet

Dobbeltklikk Navngitt rutenett-ikonet

Åpne dialogboksen Valg for nytt navngitt rutenett

Alt-klikk Navngitt rutenett-ikonet

Tilvalg-klikk Navngitt rutenett-ikonet

Åpne dialogboksen Valg for rammerutenett

Alt-klikk ikonet Antall tegn horisontalt, Antall tegn vertikalt, Character Aki, Line Aki, Vertikal skala, Horisontal skala, Rutenettvisning, Skriftstørrelse, Antall kolonner eller Spaltemellomrom i kolonne

Tilvalg-klikk ikonet Antall tegn horisontalt, Antall tegn vertikalt, Character Aki, Line Aki, Vertikal skala, Horisontal skala, Rutenettvisning, Skriftstørrelse, Antall kolonner eller Spaltemellomrom i kolonne

Taster for typepaneler og dialogbokser

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Åpne dialogboksen Justering

Alt+Ctrl+Skift+J

Tilvalg+Kommando+Skift+J

Åpne dialogboksen Strek før/etter avsnitt

Alt+Ctrl+J

Tilvalg+Kommando+J

Åpne dialogboksen Valg for tekstlinjer

Alt+Ctrl+K

Tilvalg+Kommando+K

Aktivere Tegn-panelet

Ctrl+T

Kommando+T

Aktivere Avsnitt-panelet

Ctrl+Alt+T

Kommando + Tilvalg + T

Taster for tegnmaler og avsnittsmaler

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Tilpasse tegnstildefinisjonen til teksten

Marker teksten, og trykk på Skift+Alt+Ctrl+C

Marker teksten, og trykk på Skift+Tilvalg+Kommando+C

Tilpasse avsnittsstildefinisjonen til teksten

Marker teksten, og trykk på Skift+Alt+Ctrl+R

Marker teksten, og trykk på Skift+Tilvalg+Kommando+R

Endre valg uten å bruke malen

Skift+Alt+Ctrl+dobbeltklikk på malen

Skift+Tilvalg+Kommando+dobbeltklikk på malen

Fjerne mal og lokal formatering

Alt+klikk på avsnittsstilnavnet

Tilvalg+klikk på avsnittsstilnavnet

Fjerne overstyringer fra avsnittsstil

Alt+Skift+klikk på avsnittsstilnavnet

Tilvalg+Skift+klikk på avsnittsstilnavnet

Vise/skjule henholdsvis Avsnittsstiler- og Tegnstiler-panelet

F11, Skift+F11

Kommando+F11, Kommando+Skift+F11

Taster for Tabulator-panelet

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Aktivere Tabulator-panelet

Skift+Ctrl+T

Skift+Kommando+T

Bytte mellom justeringsvalg

Alt+klikk på tabulator

Tilvalg+klikk på tabulator

Taster for Lag-panelet

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Markere alle objekter på et lag

Alt+klikk på laget

Tilvalg+klikk på laget

Kopiere markert objekt til nytt lag

Alt+dra den lille firkanten til neste lag

Tilvalg+dra den lille firkanten til neste lag

Legge til nytt lag under valgt lag

Ctrl+klikk Opprett nytt lag

Kommando+klikk Opprett nytt lag

Legge til nytt lag øverst i laglisten

Skift+Ctrl+klikk Opprett nytt lag

Skift+Kommando+klikk Opprett nytt lag

Legge til nytt lag øverst i laglisten og åpne dialogboksen Nytt lag

Skift+Alt+Ctrl+klikk Opprett nytt lag

Kommando+Tilvalg+Skift+klikk Opprett nytt lag

Legge til nytt lag og åpne dialogboksen Nytt lag

Alt+klikk Opprett nytt lag

Tilvalg+klikk Opprett nytt lag

Taster for Sider-panelet

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Bruke mal på markert side

Alt+klikk på malen

Tilvalg+klikk på malen

Basere en annen malside på den markerte malen

Alt+klikk på malen den markerte malen skal baseres på

Tilvalg+klikk på malen den markerte malen skal baseres på

Opprette malside

Ctrl+klikk på Opprett ny side-knappen

Kommando+klikk på Opprett ny side-knappen

Vise dialogboksen Sett inn sider

Alt+klikk på Opprett ny side-knappen

Tilvalg+klikk på Opprett ny side-knappen

Legge til en ny side etter siste side

Skift+Ctrl+P

Skift+Kommando+P

Taster for Farge-panelet

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Flytte glidebrytere for farge samtidig

Skift+dra glidebryter

Skift+dra glidebryter

Velge en farge for fyllet eller streken som ikke er aktiv.

Alt+klikk på fargesøylen

Tilvalg+klikk på fargesøylen

Bytte mellom fargemodi (CMYK, RGB, LAB)

Skift+klikk på fargesøylen

Skift+klikk på fargesøylen

Taster for bruk av panelet Forhåndsvisning av separasjoner

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows-handling

Mac OS-handling

Slå på Forhåndsvisning av overtrykk

Ctrl+Alt+Skift+Y

Kommando+Tilvalg+Skift+Y

Vis alle plater

Skift+Ctrl+Alt+<

Skift+Kommando+Tilvalg+<

Vis cyan plate

Ctrl+Alt+Skift+1

Kommando+Tilvalg+Skift+1

Vis magenta plate

Ctrl+Alt+Skift+2

Kommando+Tilvalg+Skift+2

Vis gul plate

Ctrl+Alt+Skift+3

Kommando+Tilvalg+Skift+3

Vis svart plate

Ctrl+Alt+Skift+4

Kommando+Tilvalg+Skift+4

Vise første spotplate

Ctrl+Alt+Skift+5

Kommando+Tilvalg+Skift+5

Vise andre spotplate

Ctrl+Alt+Skift+6

Kommando+Tilvalg+Skift+6

Vise tredje spotplate

Ctrl+Alt+Skift+7

Kommando+Tilvalg+Skift+7

Taster for Fargeprøver-panelet

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Opprette ny fargeprøve basert på gjeldende fargeprøve

Alt+klikk på Ny fargeprøve-knappen

Tilvalg+klikk på Ny fargeprøve-knappen

Opprette spotfargeprøve basert på gjeldende fargeprøve

Alt+Ctrl+klikk på Ny fargeprøve-knappen

Tilvalg+Kommando+klikk på Ny fargeprøve-knappen

Endre valg uten å bruke fargeprøve

Skift+Alt+Ctrl+dobbeltklikk på fargeprøve

Skift+Tilvalg+Kommando+dobbeltklikk på fargeprøve

Taster for Transformering-panelet

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Bruke verdi og kopiere objekt

Alt+Enter

Tilvalg+Enter

Bruke bredde-, høyde- eller skaleringsverdi proporsjonalt

Ctrl+Enter

Kommando+Enter

Taster for å løse konflikter mellom Mac OS 10.3x og 10.4

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Mac OS

Åpne dialogboksen Innstillinger

Kommando+K

Åpne Avsnittsstiler-panelet

Kommando+F11

Åpne Tegnstiler-panelet

Kommando+Skift+F11

Åpne Fargekart-panelet

F5

Åpne Sider-panelet

Kommando+F12

Minimere aktivt programvindu

Kommando + M

Skjule programmet

Kommando + H

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet