SWF-filer ignorerer stablingsrekkefølge, spilles av over DHTML-lag

SWF-filen vises over alle andre lag

En SWF-fil i et lag på en DHTML-side bestående av flere lag, vises over alle de andre lagene, uavhengig av stablingsrekkefølgen til lagene ("z-indeks").

Løsning: Bruk WMODE-parameteren

Bruk WMODE-parameteren til å tillate laginndeling av rikt medieinnhold med DHTML-lag. WMODE-parameteren kan være "window" (standard), "opaque" eller "transparent". Du kan bruke WMODE-verdiene "opaque" eller "transparent" til å forhindre SWF-filer fra å spilles av i det øverste laget. Det gjør det også mulig å justere laginndelingen av filmen fra andre lag i HTML-dokumentet.

Hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter SWF-filer med gjennomsiktige bakgrunner samt mer informasjon om WMODE-parameteren, kan du se Opprette en gjennomsiktig bakgrunn i en SWF-fil.

Merk: WMODE-parameteren støttes kun i visse kombinasjoner av nettleser og Flash Player-versjon. Dersom det ikke er støtte for WMODE-parameteren, vises SWF-filen alltid øverst.

Tilleggsinformasjon

Som standard plasserer nettlesere innebygd plugin-innhold, som SWF-filer og Java-miniprogrammer, på det øverste laget. I eldre nettlesere mislykkes forsøk på å plassere et DHTML-lag oppå et Flash-lag. I nyere nettlesere kan du legge rikt medieinnhold og DHTML-innhold lagvis. I visse tilfeller får du også muligheten til å bruke gjennomsiktige bakgrunner i det rike medieinnholdet.


Adobe-logoen

Logg på kontoen din