SWF-filer ignorerer stablingsrekkefølge, spilles av over DHTML-lag

SWF-filen vises over alle andre lag

En SWF-fil i et lag på en DHTML-side bestående av flere lag, vises over alle de andre lagene, uavhengig av stablingsrekkefølgen til lagene ("z-indeks").

Løsning: Bruk WMODE-parameteren

Bruk WMODE-parameteren til å tillate laginndeling av rikt medieinnhold med DHTML-lag. WMODE-parameteren kan være "window" (standard), "opaque" eller "transparent". Du kan bruke WMODE-verdiene "opaque" eller "transparent" til å forhindre SWF-filer fra å spilles av i det øverste laget. Det gjør det også mulig å justere laginndelingen av filmen fra andre lag i HTML-dokumentet.

Hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter SWF-filer med gjennomsiktige bakgrunner samt mer informasjon om WMODE-parameteren, kan du se Opprette en gjennomsiktig bakgrunn i en SWF-fil.

Merk: WMODE-parameteren støttes kun i visse kombinasjoner av nettleser og Flash Player-versjon. Dersom det ikke er støtte for WMODE-parameteren, vises SWF-filen alltid øverst.

Tilleggsinformasjon

Som standard plasserer nettlesere innebygd plugin-innhold, som SWF-filer og Java-miniprogrammer, på det øverste laget. I eldre nettlesere mislykkes forsøk på å plassere et DHTML-lag oppå et Flash-lag. I nyere nettlesere kan du legge rikt medieinnhold og DHTML-innhold lagvis. I visse tilfeller får du også muligheten til å bruke gjennomsiktige bakgrunner i det rike medieinnholdet.


 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet