Feilsøke aktivering og deaktivering

Finn enkle løsninger på vanlige aktiverings- og deaktiveringsproblemer.

Aktiveringsproblemer

Hva er aktivering?

Aktivering kobler en applikasjon eller tjeneste til en gyldig brukerlisens.

Prosessen er enkel for de fleste applikasjoner og skjer automatisk når du logger på. Men det kan oppstå feil. Du får for eksempel ikke koblet til aktiveringsserveren, lisensen er ikke aktiv eller du forsøker å installere en app på flere enn to datamaskiner.

Her er løsninger på noen vanlige problemer med aktivering av andre produkter enn Creative Cloud-produkter.

Merk:

Har du problemer med å aktivere en Creative Cloud-app eller -tjeneste? Finn ut hvordan du feilsøker aktiveringsfeil for Creative Cloud.

Er dato og klokkeslett på datamaskinen korrekt?

En unøyaktig systemklokke på datamaskinen kan forårsake aktiveringsproblemer. Har du nylig stilt dato og klokkeslett på datamaskinen tilbake? Kontroller at datamaskinens systemklokke er satt til riktig tid og dato.

Er du koblet til Internett?

Forsikre deg om at du er tilkoblet Internett, før du forsøker å aktivere applikasjonen. Hvis du er tilkoblet og fortsatt opplever tilkoblingsfeil, kan du prøve løsningene for å løse tilkoblingsfeil.

Er applikasjonen installert på for mange datamaskiner?

Du kan installere applikasjonen på to datamaskiner hvis du har kjøpt en enkeltlisens for Adobe-programvare. Imidlertid kan du bare bruke den på én datamaskin til enhver tid. Hvis du vil installere appen på en tredje datamaskin, må du deaktivere appen på en av de første to datamaskinene.

Kontroller at du er koblet til Internett, åpne applikasjonen du vil deaktivere, og velg Hjelp > Deaktiver. Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, kan du se aktivere og deaktivere Adobe-produkter.

Hvis du vil kjøre en applikasjon på flere datamaskiner samtidig, må du kjøpe en ytterligere lisens fra Adobe Store.

Behøver du å aktivere offline?

Aktivering på nettet er obligatorisk for Creative Cloud-, Acrobat - og abonnementsmedlemskap. Finn ut hvordan du kan logge på for å aktivere Adobe-applikasjonene dineHvis du ikke får til å aktivere eller reinstallere eldre Adobe-applikasjoner som f.eks. CS6, kan du her lese mer om hvordan du løser problemer knyttet til aktivering eller reinstallering av eldre Adobe-applikasjoner.

Aktiveringsfeilkoder

Her er noen vanlige aktiveringsfeilkoder og løsninger på disse.

Feilkode Feilmelding Løsning
 

"Aktiveringsgrense nådd for [product]. Dette serienummeret har allerede blitt aktivert på 2 datamaskiner."

-eller-

"Maksimalt antall aktiveringer er overskredet."

Se feilmeldingen "Aktiveringsgrense nådd" eller "Pålogging mislyktes".
159:41

"Internett-tilkobling ikke oppdaget"

-eller-

"Vi kan ikke aktivere [produktnavn]. Produktet må aktiveres for å kunne brukes..."

-eller-

"Enten er datamaskinen din frakoblet Internett, eller klokken på datamaskinen er feil innstilt, noe som fører til en tilkoblingsfeil. Du må koble datamaskinen til Internett, eller stille inn klokken og prøve på nytt."

-eller-

"Koble til Internett og prøv igjen."


Se Løse tilkoblingsfeil.
  "Kan ikke aktivere | Macromedia-produkter." Se Feil: Kan ikke aktivere | Macromedia-produkter.
  E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED Du prøver å aktivere Adobe Digital Editions 1.x eller lese EPUB-er. Se Løse feilen E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED i Digital Editions.
  E_AUTH_NOT_READY Du forsøker å starte Adobe Digital Editions 2.0. Se Aktiveringsfeil i Adobe Digital Editions.
101:12037 ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID Dataklokken viser feil tid. Tilbakestill dataklokken til riktig klokkeslett og dato.

12001

12002

12004

12005

ERROR_INTERNET_<...> Internett-tilkobling er ikke funnet. Årsaken kan være tidsavbrudd som skyldes en brannmur, eller at vertsnavn ikke finnes, grunnet proxy-innstillinger. Se Løse tilkoblingsfeil for å kontrollene innstillingene for brannmur og proxy og prøv på nytt.
129:17   Du starter CS5.5 i macOS i New Zealand. Se Feil #129:17 | Starte Creative Suite 5.5-produktet i New Zealand.
194:01 Du forsøker å deaktivere en maskin som ikke er aktivert Du prøver å deaktivere applikasjonen, men den er ikke aktivert ennå. Se Aktivere og deaktivere Adobe-produkter.
194:6 Kan ikke aktivere Se Kan ikke aktivere | Feil 194:6.
194:110 Kan ikke aktivere Du har allerede startet "Deaktiver alle"-prosessen i løpet av de siste 72 timene. Du kan prøve å starte prosessen igjen etter at det har gått 72 timer.
194:112 Klientklokke er ikke synkronisert Dataklokken viser feil tid. Tilbakestill dataklokken til riktig klokkeslett og dato.

208:1

208:2

208:3

Error_NetworkFailure Internett-tilkobling er ikke funnet. Årsaken kan være tidsavbrudd som skyldes en brannmur, eller at vertsnavn ikke finnes, grunnet proxy-innstillinger. Se Løse tilkoblingsfeil for å kontrollene innstillingene for brannmur og proxy og prøv på nytt.

213:5

213:10

  Disse feilene skyldes en skrivebeskyttet SLStore-mappe. Se Konfigurasjonsfeil | Creative Cloud.

Deaktiveringsproblemer

Hva er deaktivering?

Ved deaktivering kobles en app eller tjeneste fra en gyldig brukerlisens. Du kan deaktivere en app uten å avinstallere den fra datamaskinen, og du kan aktivere den på nytt senere.

Det kan oppstå problemer med deaktivering. Du får for eksempel ikke tilgang til datamaskinen der du vil deaktivere en installert app.

Her er løsninger på noen vanlige problemer med deaktivering.

Merk:

Har du problemer med å deaktivere en Creative Cloud-applikasjon eller -tjeneste? Finn ut hvordan du feilsøker Creative Cloud-aktiveringsfeil.

Installerte du appene dine uten å deaktivere dem?

Avinstallering av en applikasjon fra en datamaskin vil ikke deaktivere lisensen. Følg trinnene for å deaktivere en applikasjon eller et produkt som ikke er Creative Cloud.

Velg produktet

Acrobat

Kontroller at du er koblet til Internett. Installer Acrobat Pro eller Acrobat Standard på nytt på den samme datamaskinen som de opprinnelig ble installert på.

Acrobat-abonnement (kjøpt via Creative Cloud eller Document Cloud)

Gjør ett av følgende:

  • Start applikasjonen og logg på når du blir bedt om det. Deretter velger du Hjelp > Logg av [Adobe ID-en din].
  • Logg av fra kontosiden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se logge av fra kontosiden

Acrobat (evigvarende lisens)

Start applikasjonen og logg på når du blir bedt om det. Deretter velger du Hjelp > Logg av [Adobe ID-en din].

CS6, CS5.5, CS5

Kontroller at du er koblet til Internett. Installer appen på nytt på den samme datamaskinen som den opprinnelig ble installert på. I applikasjonen velger du Hjelp > Deaktiver.

CS2, CS3, CS4 eller Acrobat 7, 8, 9, ACROBAT X, ACROBAT XI og 3D

Våre aldrende aktiveringsservere for eldre versjoner av Acrobat- og Creative Suite-programmer (CS) måtte avvikles. Du vil ikke kunne aktivere disse applikasjonene, da disse aktiveringsserverne ikke lenger er tilgjengelige.

Berørte applikasjoner inkluderer Creative Suite 2, 3 og 4, Audition 3, Acrobat 7, 8 og 9 (Standard og Professional), Acrobat X, Acrobat XI og Acrobat 3D versjon 8. Finn ut mer om Adobes produkter og tekniske støtteperioder.

Premiere Elements og Photoshop Elements

Når du avinstallerer Adobe Premiere Elements eller Adobe Photoshop Elements, fjernes applikasjonen fullstendig fra datamaskinen. Hvis du har en lisensiert versjon av applikasjonen installert, deaktiveres lisensen på datamaskinen når du avinstallerer applikasjonen. Finn ut hvordan du avinstallerer Adobe Premiere Elements eller Photoshop Elements.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?