Obsługiwane formaty plików | Fill & Sign

W usłudze Adobe Fill & Sign obsługiwane są formularze z następujących rodzajów plików:

  • PDF: W usłudze Adobe Fill & Sign obsługiwana jest obecnie większość plików PDF, jednak nie można wypełniać następujących formularzy:
    • Zabezpieczone pliki PDF — w przypadku przesyłania pliku PDF z ograniczeniami edytowania, który nie jest obsługiwany, wyświetli się komunikat o błędzie.
    • Niektóre formularze programu LiveCycle Designer — w przypadku dynamicznych plików XFA PDF utworzonych za pomocą programu LiveCycle wyświetli się komunikat o błędzie informujący, że format dynamiczny XFA nie jest obsługiwany.
  • Pliki pakietu Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx
  • Pliki obrazów: jpg, png, gif, tif
  • Pliki tekstowe: txt, rtf
Uwaga:

Można przesłać maksymalnie 100 stron, a rozmiar poszczególnych plików nie powinien przekraczać 100 MB.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online