Problem

Po zaktualizowaniu do wersji Acrobat 11.0.01 w przypadku drukowania za pomocą drukarki Adobe PDF zostaje wyświetlone okno dialogowe z żądaniem podania numeru seryjnego. W niektórych przypadkach zostaje wyświetlony komunikat o błędzie z żądaniem aktywacji programu Acrobat. Problem występuje tylko wtedy, gdy wystąpią wszystkie z następujących warunków:

  • System korzysta z programu Acrobat w systemie Windows i został zaktualizowany do wersji 11.0.01. 
  • Program Acrobat nie został nigdy uruchomiony.
  • Numer seryjny programu Acrobat jest tylko w języku angielskim. 
  • Język systemu operacyjnego nie jest językiem angielskim. 
  • Instalacja nie była instalacją interfejsu użytkownika. Oznacza to, że została wykonana przy użyciu wiersza poleceń lub innej metody dla przedsiębiorstw. 
  • Próbujesz wydrukować w formacie Adobe PDF. 

Rozwiązania

Opcja użytkownika końcowego

Uruchom program Acrobat dla użytkownika przynajmniej jeden raz przed drukowaniem do pliku PDF, aby rozwiązać problem dla tego użytkownika na urządzeniu.

Opcja IT dla przedsiębiorstw

Aby rozwiązać problem dla wszystkich użytkowników na dowolnym urządzeniu, wykonaj następujące czynności:

  1. Odnajdź klucz rejestru HKLM\Software\[wow6432node]\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\Language\current\
  2. Ustaw wartość domyślną na „acrobat.dll”.
  3. Rozpowszechnij ustawienie w całej organizacji za pośrednictwem GPO lub jakiejś innej metody.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online