Problem

Moduł Acrobat PDFMaker ulega awarii podczas pracy z pakietem Office 2016 i Office 365 w systemie Windows po zainstalowaniu lutowej aktualizacji pakietu Office 2016.

Uwaga: Problem występuje tylko w natychmiastowym trybie aktualizacji pakietu Office 365. W trybie normalnym ten problem nie występuje.

 

Rozwiązanie

Microsoft wydał 3 marca 2016 r. uaktualnienie pakietu Office 2016/365 niezwiązane z bezpieczeństwem, które rozwiązuje ten problem. Uaktualnij pakiet Office 2016/365, aby zastosować poprawkę.

Szczegółowe informacje dotyczące uaktualnienia:

  • Tryb: natychmiastowy
  • Data: 3 marca 2016 r.
  • Wersja: 16.0.6568.2034

Więcej informacji na temat uaktualnienia można znaleźć na stronie https://technet.microsoft.com/pl-pl/office/mt465751.

 

Aby zaktualizować pakiet Office 2016/365, wykonaj poniższe czynności lub skontaktuj się z administratorem systemów informatycznych.

  1. Otwórz aplikację pakietu Office: program Word lub Excel.

  2. Kliknij przycisk Plik > Konto.

  3. W zakładce Informacje o produkcie kliknij opcję Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online