Problem

Procesy Acrobat.exe oraz Acrord32.exe pozostają w Menedżerze zadań po wyświetleniu pliku PDF w przeglądarce internetowej.Szczegóły

Programy Adobe Acrobat i Adobe Reader mają być uruchomione przez kilka minut po zamknięciu okna przeglądarki, w której wyświetlano pliki PDF.

Rozwiązania

Zastosuj jedno z następujących rozwiązań:

Rozwiązanie 1: Zamknij wszystkie otwarte przeglądarki na komputerze i odczekaj od 5 do 7 minut.

Rozwiązanie 2: Otwórz program Acrobat ręcznie i użyj polecenia Zakończ, aby zamknąć aplikację.

1. Uruchom program Acrobat lub Adobe Reader.

2. Wybierz kolejno opcje Plik > Zakończ.

Rozwiązanie 3: Zakończ procesy Acrobat.exe lub Acrord32.exe ręcznie.

-- Program Acrobat:

1. Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom, a następnie wpisz polecenie taskmgr w polu tekstowym Otwórz.

2. Wybierz kartę Procesy.

3. Wybierz proces Acrobat.exe i kliknij opcję Zakończ proces.

-- Program Adobe Reader:

1. Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom, a następnie wpisz polecenie taskmgr w polu tekstowym Otwórz.

2. Wybierz kartę Procesy.

3. Wybierz proces Acrord32.exe i kliknij opcję Zakończ proces.

Kontekst

Programy Acrobat i Adobe Reader stale sprawdzają, czy w przeglądarce internetowej nie otwarto plików PDF. W niektórych sytuacjach program Acrobat i Adobe Reader wykrywają, że istnieje otwarty dokument w przeglądarce, kiedy faktycznie nie jest otwarty żaden dokument. Wtyczka przeglądarki przechowuje pliki w pamięci podręcznej przeglądarki, co może spowodować zgłoszenie w przeglądarce nieprawidłowego warunku do momentu zamknięcia przeglądarki. Dodatkowo aplikacje powiązane z przeglądarką Internet Explorer mogą powodować wykrywanie w programie Acrobat lub Adobe Reader otwartej przeglądarki w momencie, gdy wydaje się ona zamknięta.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online