Brak możliwości zweryfikowania subskrypcji.

Brak możliwości zweryfikowania subskrypcji programu Acrobat

Po uruchomieniu programu Acrobat widoczny jest komunikat ostrzegający o braku możliwości zweryfikowania subskrypcji programu Acrobat.

Brak możliwości zweryfikowania subskrypcji programu Acrobat

Weryfikacja subskrypcji programu Acrobat może się nie powieść z powodów wymienionych poniżej. Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj jeden z odpowiednich proponowanych sposobów jego rozwiązania lub obejścia.

  • Identyfikator Adobe ID używany podczas logowania nie ma przyznanego uprawnienia do subskrypcji programu Acrobat.

    Sposób obejścia problemu: można uruchomić program Acrobat w wersji próbnej. Kliknij Kontynuuj w wersji próbnej. Ponadto sprawdź, czy identyfikator Adobe ID, którego używasz podczas logowania, ma odpowiednie uprawnienia dla programu Acrobat.

  • Komputer, z którego próbujesz się zalogować, nie jest połączony z Internetem lub jest chroniony zaporą. Dlatego nie może nawiązać połączenia z serwerami firmy Adobe w celu uwierzytelnienia.

    Rozwiązanie: Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem. Jeśli włączona jest zapora, umieść punkty końcowe licencji Adobe na białej liście zapory – *.adobe.com oraz *.adobelogin.com
  • Weryfikacja uprawnień identyfikatora Adobe ID używanego w oknie logowania z jakiegoś powodu nie powiodła się.

    Rozwiązanie: Zamknij okno dialogowe i ponownie uruchom program Acrobat.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online