Problem

Wygląda na to, że program Acrobat X zostaje zablokowany i zamknięty po uruchomieniu w systemie, w którym są zainstalowane inne licencjonowane produkty Creative Cloud.

Rozwiązanie


Krok 1: Zainstaluj najnowszą wersję programu Adobe Application Manager przy użyciu następujących łączy:

Windows
http://www.adobe.com/pl/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4773

Mac OS
http://www.adobe.com/pl/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4774

Krok 2: Pobierz ponownie licencję innego oprogramowania CS6.

  1. Upewnij się, czy masz połączenie z Internetem.
  2. Uruchom zwykły produkt CS6, inny niż program Acrobat lub Flash Builder (np.: Photoshop, After Effects, Adobe Premiere Pro, InDesign, Flash Professional, Illustrator lub Dreamweaver).
  3. Wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywuj.
  4. Dezaktywuj aplikację, a następnie zamknij aplikację.
  5. Uruchom produkt dezaktywowany w kroku 4.
  6. Kliknij opcję Pobierz licencję oprogramowania w interfejsie użytkownika.
  7. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID powiązanego z subskrypcją.
  8. Uruchom program Acrobat X, aby potwierdzić, że otwiera się prawidłowo.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online