Aktualizacje narzędzi do adnotacji w programie Acrobat DC (wydanie z maja 2016 r.)

Narzędzia przeniesione z paska narzędzi Komentarze

Aby uprościć zestaw narzędzi do komentowania, zmieniono następujące narzędzia:

  • Narzędzia korekty tekstu: polecenia korekty tekstu (Zastąp tekst, Wstaw tekst i Przekreśl tekst) są domyślnie włączone w aplikacji Komentarz.
  • Dodaj notatkę, aby zastąpić tekst: polecenie Dodaj notatkę, aby zastąpić tekst jest dostępne w menu kontekstowym.
  • Dodaj notatkę: polecenie Dodaj notatkę jest dostępne w menu kontekstowym.

Używanie poleceń korekty tekstu

Polecenia korekty tekstu są domyślnie włączone w aplikacji Komentarz:

  • Zaznacz tekst i rozpocznij pisanie, aby użyć polecenia Zastąp tekst.
  • Naciśnij klawisz Delete, aby użyć polecenia Przekreśl tekst.
  • Rozpocznij pisanie bez zaznaczania tekstu, aby użyć polecenia Wstaw tekst.

Znane problemy

  • W przypadku polecenia Dodaj notatkę, aby zastąpić tekst zmienia się tylko kolor przekreślenia, a nie kolor karetki.
  • Polecenia korekty tekstu nie działają, jeśli tekst zostanie zaznaczony przez dwukrotne kliknięcie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online