Ikony aplikacji zmieniły się w ikony programu Acrobat Reader

Po zainstalowaniu programu Acrobat lub Reader w systemie Windows 7 lub Vista ikony wszystkich aplikacji i typów plików zmieniły się w ikony programu Acrobat/Reader. Po dwukrotnym kliknięciu dowolnej ikony lub pliku uruchamia się program Acrobat lub Reader. (Natywna aplikacja skojarzona z danym typem pliku nie otwiera się.)

Rozwiązanie 1: napraw rejestr systemu Windows.

Wyłączenie odpowiedzialności: w rejestrze przechowywane są informacje związane z systemem, które mają znaczenie do prawidłowej pracy komputera i aplikacji. Przed modyfikacją rejestru wykonaj jego kopię zapasową (Windows 7, Windows Vista). Firma Adobe nie oferuje pomocy technicznej związanej z problemami, które mogą wynikać z nieprawidłowej modyfikacji rejestru. Firma Adobe zaleca, aby modyfikacje rejestru były przeprowadzane przez osobę z doświadczeniem w edycji plików systemowych. Więcej informacji o programie Edytor rejestru systemu Windows można znaleźć w dokumentacji systemu Windows lub uzyskać od pomocy technicznej firmy Microsoft.

 1. Pobierz i zapisz właściwy plik: Windows Vista lub Windows 7.

 2. Rozpakuj (wyodrębnij) zawartość (pliku .reg) na komputer.

 3. Upewnij się, że masz uprawnienia administratora. Następnie kliknij plik .reg prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Scal.

 4. Uruchom ponownie komputer.

 5. Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do Rozwiązania 2.

Rozwiązanie 2: wymuś odświeżenie pamięci podręcznej ikon.

 1. Wybierz opcje Start > Programy domyślne.

 2. Wybierz opcję Ustaw programy domyślne.

 3. Wybierz przeglądarkę internetową, klienta poczty elektronicznej lub inną pozycję na liście.

 4. Kliknij opcję Ustaw ten program jako domyślny.

 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Jeżeli problem będzie się powtarzał, uruchom ponownie komputer i sprawdź ponownie.

Rozwiązanie 3: wyczyść i odbuduj plik IconCache.db.

Metoda 1: usuń plik IconCache.db.

 1. Upewnij się, że widzisz ukryte pliki i foldery: Vista; Windows 7.

 2. Przejdź do folderu C:\Użytkownicy\Nazwa użytkownika\AppData\Local i usuń plik o nazwie IconCache.db. 

 3. Uruchom ponownie komputer.

 4. Jeżeli problem nadal występuje, wykonaj ponownie Rozwiązanie 2.

Metoda 2: użyj wiersza polecenia.

 1. Zamknij wszystkie okna folderów.

 2. Otwórz Menedżera zadań, naciskając Ctrl + Shift + Esc lub uruchamiając proces taskmgr.exe.

 3. Na karcie procesu kliknij proces Explorer.exe prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zakończ proces.

 4. Kliknij przycisk Zakończ proces, aby potwierdzić.

 5. W Menedżerze zadań wybierz Plik > Nowe zadanie (Uruchom).

 6. Wpisz polecenie cmd.exe i kliknij przycisk OK.

 7. W oknie Wiersz polecenia wpisuj po kolei następujące polecenia i naciskaj klawisz Enter po każdym z nich:

  CD /d %userprofile%\AppData\Local

  DEL IconCache.db /a

  EXIT

 8. W Menedżerze zadań wybierz Plik > Nowe zadanie (Uruchom).

 9. Wpisz polecenie explorer.exe i kliknij przycisk OK.

 10. Uruchom ponownie komputer.

 11. Jeżeli problem nadal występuje, wykonaj ponownie Rozwiązanie 2.

Rozwiązanie 4: stwórz inne lokalne konto użytkownika będącego Administratorem i sprawdź, czy problem występuje.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online