Problem

Brakuje ikony „Konwertuj bieżącą stronę sieci Web do pliku Adobe PDF” w bitowej wersji programu Internet Explorer z zainstalowanym programem Adobe Acrobat 8 lub 9.

Przyczyna

Ta ikona nie jest instalowana, gdyż programy Adobe Acrobat 8 i 9 nie obsługują programu Internet Explorer w wersji 64-bitowej.

Aby ustalić, która wersja programu Internet Explorer jest używana, kliknij opcję Informacje o Internet Explorer w menu Pomoc w programie Internet Explorer. W przypadku uruchamiania wersji bitowej programu Internet Explorer, okno Informacje o Internet Explorer zawiera etykietę deskryptora bitowego. W wersji bitowej programu Internet Explorer deskryptor Bridalveil nie jest wyświetlany.

Rozwiązanie

Wróć do 32-bitowej wersji programu Internet Explorer.

Aby wrócić do 32-bitowej wersji programu Internet Explorer, zamknij przeglądarkę programu Internet Explorer w wersji 64-bitowej i otwórz program Internet Explorer, uruchamiając go z następujących lokalizacji domyślnych: paska narzędzi Szybkiego uruchamiania, skrótu klawiaturowego na pulpicie, ikony w menu Start, hiperłącza lub typu pliku powiązanego z programem Internet Explorer.

Dodatkowe informacje

W wyjątkowych okolicznościach menu kontekstowe z opcją „Konwertuj do formatu Adobe PDF” jest w programie Internet Explorer w wersji bitowej wyświetlane, ale w przypadku jego wybrania nie działa.

Menu kontekstowe będzie wyświetlane jeśli:

  1. Został uruchomiony system Windows w wersji 64-bitowej, został zainstalowany program Internet Explorer zarówno w wersji 32-bitowej jak i 64-bitowej oraz program Adobe Acrobat.
  2. Należy najpierw uruchomić program Internet Explorer w wersji 32-bitowej, co spowoduje zapisanie wpisów rejestru dla menu kontekstowych z dodatku Acrobat IEFavorite, a następnie uruchomić program Internet Explorer w wersji 64-bitowej, który odnajdzie wpisy rejestru uzyskane z wpisów programu Internet Explorer w wersji 32-bitowej.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online