Problem

W przypadku wybrania kolejno opcji Plik > Utwórz plik PDF z pliku w menu podręcznym nie ma formatów pakietu Microsoft Office.

Mogą wystąpić następujące sytuacje:

 • W przypadku wybrania opcji Utwórz plik PDF z pliku w programie Acrobat brakuje opcji pozwalającej na wybranie formatu .doc/.docx w menu podręcznym obsługiwanych formatów plików.
 • Po wybraniu opcji Połącz pliki w pojedynczy plik PDF zostaje wyświetlony błąd dotyczący dokumentów pakietu Office: „Ten typ plików nie jest obsługiwany”.
 • W przypadku przeciągnięcia dokumentu pakietu Office do programu Acrobat zostaje wyświetlony taki sam wymieniony wyżej komunikat o błędzie.
 • Można kliknąć dokument pakietu Office prawym przyciskiem myszy i przekonwertować go do formatu PDF.
 • Plik PDF można utworzyć przy użyciu dodatku Acrobat PDFMaker w programie Microsoft Word.
 • Można również użyć drukarki Adobe PDF do utworzenia pliku PDF w programie Microsoft Word.

Ten dokument dotyczy formatów plików .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt oraz .pptx w systemie Windows.

Rozwiązania

Zastrzeżenie: Poniższe rozwiązania uwzględniają wprowadzanie zmian w rejestrze systemu Windows. Firma Adobe nie zapewnia pomocy technicznej w przypadku problemów wynikających z nieprawidłowej modyfikacji rejestru. Rejestr zawiera krytyczne informacje o sprzęcie i oprogramowaniu na komputerze. Przed wprowadzeniem zmian w rejestrze utwórz jego kopię zapasową. Więcej informacji o rejestrze można znaleźć w dokumentacji systemu Windows lub uzyskać, kontaktując się z firmą Microsoft.

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że dostępne są prawidłowe wpisy rejestru

 • Dla formatu .doc: HKEY_CLASSES_ROOT\.doc\Word.Document.8
 • Dla formatu .docx: HKEY_CLASSES_ROOT\.docx\Word.Document.xx
 • Dla formatu .ppt: HKEY_CLASSES_ROOT\.ppt\PowerPoint.Show.8
 • Dla formatu .pptx: HKEY_CLASSES_ROOT\.pptx\PowerPoint.Show.xx
 • Dla formatu .xls: HKEY_CLASSES_ROOT\.xls\Excel.Sheet.8
 • Dla formatu .xlsx: HKEY_CLASSES_ROOT\.xlsx\Excel.Sheet.xx

Gdzie „xx” jest wewnętrzną wersją pakietu Microsoft Office zainstalowaną na urządzeniu. Np.: W programie Microsoft Word 2010, HKEY_CLASSES_ROOT\.docx\Word.Document.12

Rozwiązanie 2: Upewnij się, że konto użytkownika ma pełne uprawnienia dostępu (do odczytu i zapisu)

Jeśli klucze rejestru w Rozwiązaniu 1 są dostępne, sprawdź, czy konto użytkownika ma pełne uprawnienia do odczytu i zapisu.

 • Ten problem może występować w środowiskach przedsiębiorstw, gdy wdrażany jest obraz systemu operacyjnego z zainstalowaną wersją programu Acrobat.
 • Może on występować również wówczas, gdy użytkownicy domen (Windows) nie mają pełnych uprawnień do wymienionych wyżej kluczy rejestru.

Rozwiązanie 3: Napraw pakiet Microsoft Office

Napraw pakiet Microsoft Office przy użyciu oryginalnego dysku lub instalatora, aby utworzyć wymienione wyżej klucze rejestru.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online