Błąd programu Acrobat Nie znaleziono punktu wyjściowego podczas korzystania z pakietu MS Office 2016

Problem: Błąd „Nie znaleziono punktu wyjściowego” podczas uruchamiania

Na komputerach z systemem Windows 7 SP1 z pakietem Office 2016 wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie podczas uruchamiania programu Acrobat:

„Nie można znaleźć punktu wejściowego procedury ucrtbase.terminate w bibliotece dołączanej dynamicznie api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.”

Monit o błędzie „Nie znaleziono punktu wyjściowego”

Błąd „Nie znaleziono punktu wyjściowego”

Problem ten jest związany z instalacją pakietu Office 2016, ponieważ nie zawsze dochodzi do instalacji środowiska uruchomieniowego VS2015 na komputerach z systemem Windows 7.

Obejściem jest ręczna instalacja środowiska uruchomieniowego VS2015. Po zainstalowaniu środowiska uruchomieniowego program Acrobat powinien uruchamiać się bez wyświetlania tego komunikatu o błędzie.

Rozwiązanie: Zainstaluj środowisko uruchomieniowe Microsoft Visual C++ (x64).

Pobierz środowisko uruchomieniowe Microsoft Visual C++ 2015 z Centrum pobierania Microsoft. Zainstaluj je dwukrotnie klikając pobrany plik — vc_redist.x64.exe (na komputerach 64-bitowych) i vc_redist.x86.exe (na komputerach 32-bitowych).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?