Problem

Podczas instalacji programu Acrobat lub Adobe Reader 8.1 lub nowszej wersji w systemie Windows wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie i instalacja zostaje przerwana:

Błąd 1935. Wystąpił błąd podczas instalacji pliku zestawu
"Microsoft.VC80.CRT, version = "8.0.50727.163", type = "win32", publicKeytoken = "1fc8b3b9a1e18e3b". processorAchitecure = "x86

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Wyczyść log transakcji.

Jeśli podczas próby instalacji programu Acrobat lub Reader wyświetlony został błąd 1935, oznacza to, że log transakcji systemu plików Windows został uszkodzony. System plików Windows wykorzystuje ten log do przywracania w przypadku błędu pliku. Aby naprawić ten błąd instalacji, wyczyść ten log.

 1. Uruchom wiersz poleceń administratora: kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz poleceń i wybierz opcję Uruchom jako administrator. Kliknij przycisk Zezwól, gdy wyświetlony zostanie monit o podniesienie uprawnień
 2. W wierszu poleceń wpisz następujące polecenie:

  fsutil resource setautoreset true C:\

  W powyższym wierszu przyjęto, że C: do dysk, na którym zainstalowano system Vista. Jeśli system zainstalowano na innym dysku, np. D:, zmień odpowiednio literę dysku.

 3. Uruchom ponownie system.
 4. Zainstaluj ponownie aplikację Acrobat lub Adobe Reader.

Rozwiązanie 2: Wyłącz oprogramowanie antywirusowe i chroniące przed złośliwym oprogramowaniem lub usuń oprogramowanie adware lub spyware z komputera, a następnie zainstaluj program Acrobat lub Adobe Reader.

 1. Wyłącz następujące aplikacje lub rodzaje aplikacji, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w takim oprogramowaniu.
  • Przed instalacją wyłącz oprogramowanie Lavasoft Ad-Watch, Ad-Aware lub podobne programy do wykrywania.
  • Wyłącz oprogramowanie Webroot Spy Sweeper.
 2. Zainstaluj ponownie aplikację Acrobat lub Adobe Reader.

Rozwiązanie 3: Usuń oprogramowanie adware, a następnie zainstaluj aplikację Acrobat lub Adobe Reader.

Określony rodzaj oprogramowania adware na komputerze może powodować wyświetlanie błędów 1935.

 1. Uruchom Menedżera zadań.
 2. Przejdź do karty Procesy. Wyszukaj procesu o nazwie wtoolsa.exe.
 3. Jeśli proces jest uruchomiony, usuń to oprogramowanie adware.
 4. Zainstaluj ponownie aplikację Acrobat lub Adobe Reader.

 

Dodatkowe informacje

Błąd 1935 jest jednym z najczęściej występujących problemów mogących uniemożliwiać instalację aplikacji, której instalator Microsoft Windows wykorzystuje tabele MSIAssembly oraz MSIAssemblyName. Zazwyczaj ten błąd oznacza, że instalator systemu Microsoft Windows napotkał błąd podczas próby instalacji plików zestawów w pamięci Global Assembly Cache (GAC) lub pamięci Win32 GAC (WinSxS). Ten błąd jest uznawany za krytyczny i powoduje awarię instalacji oraz uruchomienie wycofywania wprowadzonych zmian.

Błąd 1935 może występować w różnych okolicznościach:

 • Inna aplikacja usuwa plik, gdy aplikacja Adobe próbuje go otworzyć.
 • Jeden ze sterowników w stosie systemu plików przechwytuje polecenie CreateFile/ReadFile (i tak dalej) i tłumaczy ten kod błędu na komunikat „nie znaleziono pliku”.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online