Problem

Podczas próby instalacji programu Adobe Reader instalator zwraca następujący komunikat o błędzie:

„Błąd wewnętrzny 2753 Updater.api_NON_OPT” lub wersję tego komunikatu o błędzie, a następnie zostaje zamknięty.

Czasem ten komunikat o błędzie jest również wyświetlany podczas procesu usuwania poprzedniej wersji programu Adobe Reader.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Usuń wszystkie poprzednie wersje programu Acrobat i Adobe Reader, korzystając z funkcji Dodaj/usuń programy.

 1. Z Panelu sterowania wybierz opcję Dodaj/usuń programy.
 2. Wybierz najnowszą wersję programu Acrobat lub Adobe Reader z listy i kliknij opcję Usuń.
 3. Gdy wyświetlony zostanie monit, potwierdź usunięcie aplikacji.
 4. Powtórz te kroki, aż na liście nie będzie żadnych pozycji Acrobat ani Reader.
 5. Uruchom ponownie komputer. 

Jeśli panel sterowania Dodaj/usuń programy nie umożliwia usunięcia aplikacji, spróbuj naprawić instalację aplikacji Reader, instalując ponownie tę samą wersję programu Reader.

Rozwiązanie 2: Usuń klucze rejestru instalatora Windows dla programu Acrobat lub Reader.

Zastrzeżenie: rejestr systemu Windows zawiera krytyczne informacje o komputerze i aplikacjach. Firma Adobe nie oferuje pomocy technicznej związanej z problemami, które mogą wynikać z nieprawidłowej modyfikacji rejestru. Firma Adobe zaleca, aby modyfikacje rejestru były przeprowadzane przez osobę z doświadczeniem w edycji plików systemowych. Przed modyfikacją rejestru utwórz jego kopię zapasową. Więcej informacji o programie Edytor rejestru systemu Windows można znaleźć w podręczniku użytkownika systemu Windows lub uzyskać od pomocy technicznej firmy Microsoft.

Ważne: sprawdź, czy wybrano prawidłowy klucz rejestru. Podczas wyświetlania ścieżki HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\68AB67CA330100007706000000000030 upewnij się, że wybrany jest tylko klucz 68AB67CA330100007706000000000030. Jeśli nazwa nie jest w pełni zgodna, nie należy zaznaczać pozycji.

 1. Wybierz polecenia Start > Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W programie Edytor rejestru wybierz odpowiedni klucz rejestru programu Acrobat

  • Dla programu Reader 8.0.0 należy usunąć:
   • System Windows w wersji 32-bitowej
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-518\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A80000000002}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Reader
   • System Windows w wersji 64-bitowej
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Features\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-518\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A80000000002}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Reader
  • Program Acrobat X (10):
   • System Windows

    w wersji 32-bitowej
    •  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\ UserData\S-1-5-18\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ {AC76BA86-1033-F400-7760-000000000005}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\68AB67CA3301004F7706000000000050  
   • System Windows w wersji 64-bitowej

    •  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\ UserData\S-1-5-18\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ {AC76BA86-1033-F400-7760-000000000005}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SO FTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Features\68AB67CA3301004F7706000000000050  
 4. Kliknij kolejno opcje Edytuj > Usuń.
 5. Wybierz opcję Tak, gdy wyświetlony zostanie monit o potwierdzenie usunięcia.
 6. Powtórz kroki 3–5 dla pozostałych kluczy rejestru i wszelkich wyszczególnionych aktualizacji, które zastosowano.
 7. Zamknij program Edytor rejestru.

Dodatkowe informacje

Błąd 2753 może być wyświetlany, gdy (poprzednia) instalacja programu Adobe Reader została uszkodzona. Może również wystąpić, jeśli wpisy w rejestrze powiązane z programem Adobe Reader zostaną uszkodzone, co może spowodować przerwanie instalacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online