Problem

Podczas próby edycji tekstu w pliku PDF w programie Adobe Acrobat wyświetlany jest następujący komunikat:

„Brak dostępnej czcionki systemowej dla zaznaczenia lub jego części. Nie można dodać ani usunąć tekstu przy użyciu aktualnie wybranej czcionki”.

Plik PDF nie został utworzony na urządzeniu, na którym jest wyświetlany.

Rozwiązania

Użyj narzędzia Korygowanie tekstu (Acrobat 9) lub narzędzia Edytuj tekst dokumentu (Acrobat 10) w celu edycji tekstu.

Acrobat 9

  1. Wybierz kolejno opcje Narzędzia > Edycja zaawansowana > Narzędzie Korygowanie tekstu.
  2. Wybierz tekst, który chcesz edytować przy użyciu tego narzędzia, i kliknij prawym przyciskiem myszy (system Windows) lub kliknij, przytrzymując klawisz Command (Mac OS), a następnie wybierz opcję Właściwości.
  3. W oknie dialogowym Właściwości korygowania tekstu wybierz kartę Tekst.
  4. W menu podręcznym Czcionka wybierz czcionkę zgodną z obecnie używaną czcionką. (Wyszczególnione czcionki są dostępne w systemie). Można wybrać osadzenie czcionki w dokumencie, zaznaczając pole wyboru Osadź. Można też wybrać podzbiór tylko tych znaków, które mają być dodane, poprzez zaznaczenie pola wyboru Podzbiór (powoduje to zmniejszenie rozmiaru pliku).

Acrobat 10

  1. Wybierz kolejno opcje Narzędzia > Zawartość > Edytuj tekst dokumentu
  2. Wybierz tekst, który chcesz edytować przy użyciu tego narzędzia, i kliknij prawym przyciskiem myszy (system Windows) lub kliknij, przytrzymując klawisz Command (Mac OS), a następnie wybierz opcję Właściwości.
  3. W oknie dialogowym Właściwości korygowania tekstu wybierz kartę Tekst.
  4. W menu podręcznym Czcionka wybierz czcionkę zgodną z obecnie używaną czcionką. (Wyszczególnione czcionki są dostępne w systemie). Można wybrać osadzenie czcionki w dokumencie, zaznaczając pole wyboru Osadź. Można też wybrać podzbiór tylko tych znaków, które mają być dodane, poprzez zaznaczenie pola wyboru Podzbiór (powoduje to zmniejszenie rozmiaru pliku).

Dodatkowe informacje

Jeśli czcionki w pliku PDF nie są dostępne na komputerze lub mają różne wersje, edycja tekstu w pliku PDF może nie być możliwa. Zmiana tekstu na czcionkę dostępną w systemie umożliwia edycję tekstu w dokumencie PDF.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online