Problem

Podczas próby utworzenia pliku PDF przy użyciu programu Adobe Acrobat Distiller wyświetlany jest log błędu języka PostScript, taki jak:

%%[ Error: undefined; OffendingCommand: setdistillerparams; ErrorInfo: CalCMYKProfile U.S. Web Coated (SWOP) v2 ]%%

%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%

Error accessing color profile: U.S. Web Coated (SWOP) v2

%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%

Distill Time: 0 seconds (00:00:00)

**** End of Job ****

W przypadku korzystania z moduł PDFMaker w aplikacji pakietu Microsoft Office moduł PDFMaker może zwrócić komunikat o błędzie „BŁĄD”, po którym zostaje wyświetlony komunikat „Drukarka Adobe PDF nie może utworzyć pliku PDF.”

Rozwiązania

Zastosuj jedno lub kilka z następujących rozwiązań:

Rozwiązanie 1: Zainstaluj ponownie profil USWebCoatedSWOP.icc.

Aby pobrać i wyodrębnić profile:

1. Pobierz zastępcze profile ICC z witryny firmy Adobe pod adresem www.adobe.com/pl/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows

2. Wyodrębnij plik ZIP.

Uwaga: użytkownicy systemu Windows 2000 mogą korzystać z narzędzia, takiego jak WinZip czy WinRAR, do wyodrębniania pliku ZIP poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy pobranego pliku ZIP i wybranie właściwej opcji wyodrębniania. Użytkownicy systemu Windows XP mogą kliknąć prawym przyciskiem myszy plik ZIP i wybrać opcję Wyodrębnij wszystkie pliki.

Aby zainstalować brakujący lub uszkodzony profil:

1. Przejdź do profilu USWebCoatedSWOP.icc. (Archiwum AdobeICCProfiles_0805.zip zawiera dwa katalogi: CMYK Profiles oraz RGB Profiles. Profil USWebCoatedSWOP.icc znajduje się w folderze CMYK.)

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy profil i wybierz opcję Zainstaluj profil.

Uwaga: jeśli dostępna jest opcja Odinstaluj profil, przejdź do Rozwiązania 2.

Rozwiązanie 2: Usuń uszkodzone pliki i ręcznie ponownie zainstaluj profile.

Przed usunięciem uszkodzonych plików pobierz i wyodrębnij profile zastępcze:

1. Pobierz zastępcze profile ICC z witryny firmy Adobe pod adresem www.adobe.com/pl/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows

2. Wyodrębnij plik ZIP.

Uwaga: użytkownicy systemu Windows 2000 mogą korzystać z narzędzia, takiego jak WinZip czy WinRAR, do wyodrębniania pliku ZIP poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy pobranego pliku ZIP i wybranie właściwej opcji wyodrębniania. Użytkownicy systemu Windows XP mogą kliknąć prawym przyciskiem myszy plik ZIP i wybrać opcję Wyodrębnij wszystkie pliki.

Aby usunąć uszkodzone profile i ponownie je zainstalować:

1. Przejdź do profilu USWebCoatedSWOP.icc. (Archiwum AdobeICCProfiles_0805.zip zawiera dwa katalogi: CMYK Profiles oraz RGB Profiles. Profil USWebCoatedSWOP.icc znajduje się w folderze CMYK.)

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik USWebCoatedSWOP.icc i wybierz opcję Kopiuj.

3. W przypadku korzystania z 32-bitowej edycji systemu Windows przejdź do lokalizacji C:\Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended. W przypadku korzystania z 64-bitowej edycji systemu Windows przejdź do lokalizacji C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended.

4. Usuń wszystkie pozycje USWebCoatedSWOP.icc.

5. Wybierz kolejno opcje Edycja > Wklej.

6. W przypadku korzystania z 32-bitowej edycji systemu Windows przejdź do lokalizacji C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color. W przypadku korzystania z 64-bitowej edycji systemu Windows przejdź do lokalizacji C:\WINDOWS\sysWOW64\spool\drivers\color.

7. Usuń wszystkie pozycje USWebCoatedSWOP.icc.

8. Wybierz kolejno opcje Edycja > Wklej.

Rozwiązanie 3: Usuń uszkodzone profile z funkcji joboption.

Uwaga: to rozwiązanie powoduje wyeliminowanie komunikatu o błędzie, ale nie rozwiązuje przyczyny problemu. Wyłączenie funkcji joboption może zmienić wygląd kolorów na ekranie lub podczas procesu drukowania.

1. Wybierz kolejno opcje Start > Programy > Acrobat Distiller, aby uruchomić program Distiller.

2. W programie Distiller wybierz kolejno opcje Ustawienia > Edytuj ustawienia Adobe PDF.

3. Kliknij zakładkę Kolor.

4. Zmień ustawienie zasad Zarządzania kolorami na wartość Pozostaw kolor bez zmian.

5. Kliknij opcję Zapisz jako.

6. Nazwij zmienioną funkcję joboption, kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij przycisk OK.

7. Powtórz kroki 2-6 dla wszelkich dodatkowych funkcji joboption stosowanych do konwersji plików na PDF.

8. Wybierz kolejno opcje Plik > Zakończ.

Kontekst

Ten błąd powodują uszkodzone profile ICC. Program Acrobat generuje błąd, gdy nie może uzyskać dostępu do profili lub ich załadować.

Dodatkowe informacje

Określanie, czy na komputerze zainstalowano 32- czy 64-bitową wersję systemu Windows (nota TechNote kb407673).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online