Problem

Podczas zapisywania formularza PDF w programie Adobe FormsCentral zostaje wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

„Ta operacja nie jest dozwolona, gdyż dokument nie jest zaufany. Czy chcesz ustawić ten dokument jako zaufany?”

Nic się nie dzieje po kliknięciu przycisku Tak w oknie dialogowym błędu.

Rozwiązanie

Wyłącz Widok chroniony programu Acrobat, wykonując następujące czynności:

  1. Przejdź kolejno do opcji Edytuj > Preferencje > Zabezpieczenia (Wzmocnione).
  2. Wybierz kolejno opcje Widok chroniony > Wył.
  3. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online