Problem

Gdy program Acrobat X lub Reader X próbuje otworzyć plik PDF, otwarcie kończy się niepowodzeniem i zostaje wyświetlony następujący błąd:

<nazwa produktu> nie może otworzyć „<nazwapliku>”, ponieważ nie jest obsługiwanym typem pliku lub plik został uszkodzony.

Rozwiązanie

Plik jest źle skonstruowanym plikiem PDF. Utwórz plik PDF zgodny ze standardem pliku PDF.

Dodatkowe informacje

Ze względów bezpieczeństwa produkty Acrobat X mogą wymuszać zgodność z niektórymi aspektami formatu pliku PDF zgodnego z normą ISO. Ponieważ możliwe jest użycie źle skonstruowanych plików PDF w ramach wektora wykorzystywania luk w zabezpieczeniach, niestandardowe konstrukcje nie są dozwolone.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online