Problem

Pola formularza skopiowane z obróconej strony PDF są wklejane w innej orientacji na nowej stronie.

Rozwiązanie

Odtwórz nieprawidłowo umieszczone lub obrócone przyciski, pola tekstowe i łącza.

Dodatkowe informacje

Orientacja przycisku formularza, pola tekstowego lub łącza programu Acrobat zależy od orientacji strony, na której została utworzona. W przypadku obrócenia strony, na której została utworzona, element pozostaje w pozycji początkowej i nie zostaje przeniesiony w celu dostosowania do nowej orientacji. W przypadku skopiowania przycisku, pola tekstowego lub łącza na stronę, która ma inną orientację od strony, na której zostały utworzone, element zostaje wyrównany do orientacji początkowej, co powoduje, że jest wyświetlany z boku i w niewłaściwej części strony.

Nieprzewidziana orientacja formularza i pola tekstowego może również wystąpić po zamianie strony w pliku PDF na stronę, której orientacja różni się od orientacji strony oryginalnej. Informacje o innej orientacji mogą pochodzić z aplikacji, w której plik PDF został utworzony, lub z operacji obracania wykonanej na stronie w programie Acrobat.

Np. jeśli tworzysz przycisk w lewym dolnym rogu strony PDF i dublujesz przycisk na innych stronach pliku PDF, zostaje on wyświetlony w lewym dolnym rogu każdej strony. Jednak jeśli strona, na którą kopiujesz przycisk, zostaje obrócona, przycisk zostanie wyświetlony w miejscu, które znajdowało się w lewym dolnym rogu przez obróceniem. Jeśli strona ta zostanie obrócona o 90 stopni zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara z orientacji pionowej na poziomą, przycisk zostanie wyświetlony w lewym górnym rogu strony, gdyż przed obróceniem miejsce to znajdowało się w lewym dolnym rogu. Przycisk oraz tekst są zorientowane na strony w orientacji poziomej i zostają obrócone o 90 stopni (w bok). To samo dzieje się w przypadku używania pól tekstowych lub łączy -- Gdy pole tekstowe zostaje skopiowane na obróconą stronę, widoczna jest tylko część tekstu w polu tekstowym.
Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online