Problem

 Gdy próbujesz wyświetlić plik PDF w programie Adobe Reader lub Acrobat, zostaje wyświetlony następujący błąd:

„Wystąpił błąd podczas przetwarzania strony. Nieprawidłowa przestrzeń kolorów”.

Rozwiązanie

Jeśli próbujesz otworzyć plik przy użyciu przeglądarki (tj. w witrynie internetowej), spróbuj pobrać plik do komputera lokalnego. Następnie otwórz go lokalnie przy użyciu programu Adobe Acrobat lub Reader.  Sprawdź właściwości pliku i zobacz, czy do utworzenia pliku PDF została użyta aplikacja innej firmy.   

a. Jeśli została użyta aplikacja innej firmy, spróbuj użyć aplikacji firmy Adobe do ponownego wygenerowania pliku PDF.

b. Jeśli ponowne wygenerowanie pliku PDF za pomocą aplikacji firmy Adobe nie jest możliwe, spróbuj ponownie zapisać plik i/lub użyć narzędzia PDF Optimizer w programie Acrobat.  Te czynności zwykle umożliwią naprawę oczywistych błędów składniowych w pliku PDF.

Dodatkowe informacje

Ten błąd pojawia się zwykle podczas wyświetlania plików PDF w przeglądarce, gdy występuje błąd w samym pliku PDF, szczególnie w przypadku plików PDF wygenerowanych za pomocą aplikacji lub narzędzi innych firm.  Nie uniemożliwi to otwarcia pliku, ale niektóre strony nie będą widoczne.


Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online