Wskaźnik myszy zmienia się w czarne pole

Jeśli wskaźnik myszy zmieni się w czarne pole podczas przesuwania nad pustymi obszarami dokumentu PDF, wykonaj poniższe czynności, aby obejść ten problem.

Problem nie zawsze występuje i został zgłoszony do rozwiązania w aktualizacji programów Acrobat Reader DC i Acrobat z maja 2016 r.  

Rozwiązanie: Usuń plik pamięci podręcznej ikon

Firma Adobe pracuje nad rozwiązaniem problemu. W celu obejścia tego problemu postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  1. Otwórz lokalny folder danych aplikacji: 
    C:\Users\<user name>\AppData\Local\Adobe\Acrobat\DC
  2. Usuń następujący plik z lokalnego folderu danych aplikacji:
    • Program Acrobat Reader DC: IconCacheRdr.dat
    • Program Acrobat DC: IconCacheAcro.dat
  3. Ponownie uruchom program Acrobat Reader DC lub Acrobat DC.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online