Treść dokumentu

 • Nowe funkcje programu Acrobat 8.1
 • Problemy rozwiązane w aktualizacji programu Acrobat 8.1

Aktualizacja programu Adobe Acrobat 8.1 naprawia pewną liczbę błędów, które zostały wykryte po udostępnieniu programu Adobe Acrobat 8.0. Aktualizacja programu Acrobat 8.1 jest wersją poprawkową dla programów Adobe Acrobat Professional i Standard.

Nowe funkcje programu Acrobat 8.1

Obsługa nowych systemów operacyjnych:

 • Windows XP w wersji 64-bitowej
 • Windows 2003 w wersji 64-bitowej
 • Windows Vista w wersjach 32- i 64-bitowej

Uwaga: Występuje błąd z 64-bitowymi wersjami tych systemów operacyjnych, który powoduje, że drukarka Adobe PDF nie działa prawidłowo. Firma Microsoft wydała szybką poprawkę dla tego problemu, który został opisany w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft nr 930627 dostępnym pod adresem http://support.microsoft.com/kb/930627. Firma Adobe ją przetestowała i drukarka Adobe PDF będzie obsługiwana na komputerach, na których ta poprawka została zainstalowana.

Nowe funkcje:

 • Obsługa podglądu w systemie Vista: Obsługa podglądu jest nowym interfejsem użytkownika do wyświetlania plików PDF w programie Microsoft Office Outlook 2007 w systemach Windows Vista i Windows XP oraz w Eksploratorze Windows w systemie Windows Vista. Obsługa podglądu musi być włączona w obu aplikacjach.
 • Obsługa pakietu Microsoft Office 2007.
 • Sterownik drukarki PDF w systemie Vista obsługuje tworzenie plików PDF wysokiej jakości.
 • Tworzenie plików PDF za pomocą modułu PDFMaker w pakiecie Office 2007.
 • Opcja szybkiego tworzenia prostych plików PDF w oparciu o pliki programu Word 2007.
 • Nowy interfejs użytkownika wstążki modułu PDFMaker w pakiecie Office 2007.
 • System Mac OS w wersji X obejmuje teraz proces Flash MPP, który rozszerza obsługę plików Flash na multimedia w systemie Mac OS.
 • Aktualizacja wtyczki InDesign obsługuje komunikację z InDesign dla Creative Suites 3.
 • Opcja drukowania dokumentów w biurze FedEx Kinkos w USA. Tylko w języku angielskim.
 • Bezpośrednie renderowanie formularzy dynamicznych
 • Obsługa FIPS 140

Problemy rozwiązane w aktualizacji programu Acrobat 8.1

Poniżej znajduje się częściowa lista usterek usuniętych w aktualizacji programu Adobe Acrobat 8.1.

1405636 Po zaimportowaniu danych formularza zawartość pola tekstu sformatowanego wprowadzona na pierwszej stronie nie była wyświetlana na drugiej i trzeciej stronie, ale pola na drugiej i trzeciej stronie zostały powiązane z tym samym elementem danych.

1356447 Pliki PDF, których tytuły zawierały znaki dwubitowe nie zostały wyświetlone w przeglądarce z włączoną kompresją IIS.

1470557 Podgląd nie odświeżył ekranu, więc podświetlenia nie zostały prawidłowo wyświetlone przy użyciu narzędzia Object Data Tool.

1388417 SnippetRunner spowodował uszkodzenie pamięci.

1439192 Menu znalazło się na czarnej liście w skrypcie javascript.

1471545 Kolor nie został prawidłowo renderowany w przypadku pierwszego prostokątnego obiektu w sekcji dokumentu PDF.

1493398 Zużycie procesora CPU wynosi 100% w przypadku wywołania narzędzia Updater.

1497160 Dwukrotne kliknięcie opcji Podpis spowodowało awarię.

1421700 Citrix: Czcionki typu 1 zostały przesunięte o jeden znak (np. A w niektórych środowiskach na niektórych drukarkach staje się literą B).

1468255 Tylko komputery Mac: Podczas operacji drukowania 2 „Strony na arkuszu” ustawionej we właściwościach sterownika, pierwsza strona jest drukowana normalnie, następnie wszystkie następne strony są drukowane jako lustrzane odbicie.

1459136 Gdy sterownik drukarki Microsoft Fax był drukarką domyślną, program Reader nie mógł drukować przy użyciu sterownika drukarki Microsoft Fax, ponieważ licznik kopiowania został ustawiony na zero i wyłączony.

1371378 Citrix: Podczas używania UPD w programie Presentation Server 4 lub w jego nowszej wersji i gdy komputer kliencki korzystał ze sterownika drukarki Color PS, dane wyjściowe były czarno-białe.

1467648 Wywołanie drukowania JS uruchomione z OpenAction w systemie Windows było ignorowane, jeśli nie została określona nazwa drukarki.

1468246 Tylko komputery Mac: Podczas drukowania dupleksowego ostatnia, nieparzysta strona była drukowana w formie obrazu w odbiciu lustrzanym.

1490252 W oknie dialogowym Drukowanie Mac w języku niemieckim opcja drukowania Tylko strony parzyste została oznaczona jako Strony parzyste i nieparzyste, ale po jej wybraniu drukowane były tylko strony parzyste.

1512880 Brak możliwości konwersji plików PDF z przezroczystością w celu zgodności z formatem PDFX.

1382713 Nie działała opcja VR na pełnym ekranie.

1433252 Wykonywanie polecenia xmldata.applyXpath spowodowało wyświetlenie komunikatu „niezdefiniowane”.

1438076 Opcja Javascript Print Params nie działała po przeniesieniu do wyświetlanego okna dialogowego drukowania.

1431234 Nie można wykonać polecenia xmldata.applyXpath.

1456582 Dostępność: Opcja Read Out Loud nie spowodowała wyświetlenia etykiet, stanów przycisków radiowych lub pół wyboru w formularzach.

1499191 Tylko Windows: Błąd środowiska uruchomieniowego „Microsoft Visual C++ Runtime Library” podczas otwierania pliku PDF.

1478298 Po kliknięciu łączy zakładki w okienku zakładek znikają.

1471488 Podczas drukowania przy użyciu niektórych drukarek PostScript na grafice pojawiają się czerwone kwadraty.

1508367 Błąd analizy certyfikatu podczas próby podpisania pliku PDF, jeśli certyfikat typu peer-2-peer generowany w systemie Windows jest instalowany w sklepie Windows Certificate Store

1497132 Podczas korzystania z modułu PDFMaker w pliku PDF brakuje obrazów rastra skali szarości na rysunku programu AutoCAD

1488286 Rozmiary plików buforowania wysyłane do drukarek PCL były większe niż we wcześniejszych wersjach programu Acrobat, co wydłużało czas drukowania.

1448468 Tekst z narzędzia Maszyna do pisania jest czerwony, a nie czarny.

1436561 Program Outlook 2000 ulega awarii i występuje błąd środowiska uruchomieniowego w przypadku akceptowania zaproszenia na spotkanie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online