Brak cyfrowego identyfikatora do deszyfrowania dokumentu

Nie można otworzyć dokumentu zaszyfrowanego z certyfikatem Elliptical Curve Cryptography (ECC), mimo że zainstalowany jest odpowiedni certyfikat. Wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

Alert bezpieczeństwa Adobe

Rozwiązanie: Zaktualizuj program Acrobat

Począwszy od wersji z lipca 2016 r. programy Acrobat i Reader są ściśle zgodne ze standardem RFC 5753, co powoduje inne działanie funkcji Szyfrowanie z certyfikatami, gdy do szyfrowania dokumentu używana jest metoda Elliptical Curve Cryptography (ECC). Nie można otworzyć dokumentu zaszyfrowanego za pomocą certyfikatów ECC w programie Acrobat lub Reader w wersji z lipca 2016 r. lub nowszej w starszych wersjach programów Acrobat lub Reader, ponieważ wyświetlany jest powyższy komunikat o błędzie.

Aby otworzyć dokument, zaktualizuj program Acrobat lub Acrobat Reader do najnowszej wersji. Więcej informacji o sposobie aktualizacji można znaleźć w artykule Instalacja aktualizacji programów Acrobat i Reader.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online