Drukuje się tylko kilka pierwszych stron wielostronicowego dokumentu PDF

Acrobat 9 i Reader 9 drukuje tylko kilka pierwszych stron wielostronicowych dokumentów PDF. W drukarce mógł wystąpić błąd PostScript.

Rozwiązanie: zmień czcionkę i ustawienia zasobu na Wyślij dla każdej strony.

Uwaga: aby można było skorzystać z tej procedury, sterowniki drukarki muszą obsługiwać PostScript.

  1. Uruchom program Adobe Acrobat lub Adobe Reader.
  2. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

  3. Kliknij przycisk Zaawansowane.

    Wyświetlone okno podręczne będzie wyglądać inaczej w zależności od zainstalowanego sterownika druku. Jeżeli sterownik obsługuje PostScript, okno zawiera sekcję Opcje PostScript.

  4. W sekcji Opcje PostScript wybierz Wyślij dla każdej strony z menu podręcznego Ustawienia czcionki i zasobów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online