Pliki PDF nie są wyświetlane w niektórych witrynach w programie Internet Explorer

Pliki PDF nie są wyświetlane w niektórych witrynach w programie Internet Explorer

 Pliki PDF nie są wyświetlane dla niektórych witryn, jeśli używa się programu Internet Explorer z wbudowanym programem do wyświetlania plików Adobe Acrobat lub Adobe Reader PDF.

Ten problem występuje tylko w sytuacji, gdy używane są programy Adobe Acrobat/Reader 10.0.0, 10.0.1, 9.4.2 lub 9.4.3. Nowsze wersje poprawek ten problem rozwiązują.

Ten problem występuje tylko w następujących sytuacjach:

 • Część nazwy pliku ścieżki URL nie ma rozszerzenia „.pdf” (jest to np. .aspx lub .php). Taka sytuacja jest częstsza w przypadku wyciągu bankowego lub rachunku z przedsiębiorstwa komunalnego lub instytucji finansowej. 
 • Nagłówek Content-Type (mime-type) zawiera dodatkowe informacje poza MIME type (np., „application/pdf;charset-UTF-8,”), co jest częste w przypadku aplikacji sieci Web. 

Rozwiązania

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Dla firmy, do której należy serwer: Zmień MIME type na „application/pdf”.
 • Dla firmy, do której należy serwer: Zmień adres URL w taki sposób, aby posiadał rozszerzenie .pdf.
 • Dla klienta, na którym uruchomiono program Internet Explorer: dodaj element rejestru przy użyciu Edytora rejestru systemu Windows zgodnie z opisem poniżej:

Ważna notatka odnośnie wpisów rejestru

Firma Adobe nie zaleca ręcznego dostosowywania rejestru systemu Windows. Postępuj ostrożnie i tylko, jeśli masz niezbędne umiejętności do jego edycji. Nieprawidłowa modyfikacja rejestru systemu Windows może spowodować poważne problemy z wydajnością systemu Windows lub aplikacji. Pomoc techniczna firmy Adobe nie obsługuje żadnych problemów spowodowanych zmianami rejestru systemu Windows.

 **Zanim podejmiesz kolejne działania, utwórz kopię zapasową rejestru.

 1. Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom.

 2. Wpisz polecenie regedit i kliknij przycisk OK.
 3. Przejdź do następującej lokalizacji: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\MIME\Database\Content Type\
 4. Wybierz opcję Typ zawartości.
 5. Wybierz kolejno opcje Edytuj > Nowe > Klucz.

 6. Nadaj nazwę kluczowi, który odnosi się do typu zawartości wysłanej przez serwer. Np. jeśli typem zawartości z serwera jest „application/pdf;charset=UTF-8,”, która występuje najczęściej, nadaj nazwę kluczowi: application/pdf;charset=UTF-8.

 7. Wybierz nowy klucz, który został właśnie nazwany.
 8. Wybierz kolejno opcje Edytuj > Nowe > Wartość ciągu.
 9. Nadaj nową nazwę wartości ciągu "AdobeMimeTreatAs."
 10. Kliknij dwukrotnie wartość ciągu z nową nazwą „AdobeMimeTreatAs”.
 11. W oknie Edytuj ciąg wpisz następującą wartość ciągu:

  application/pdf

 12. W oknie Edytuj ciąg kliknij przycisk OK.
 13. Wybierz kolejno opcje Plik > Zakończ.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto