Wymagania systemowe

Program Adobe PDFViewer dla systemu Mac OS X nie jest uruchamiany prawidłowo w systemie, który nie spełnia następujących wymagań:

  • Przeglądarka Safari
  • Mac OS X v10.4.3 i nowsze wersje

Acrobat/Reader 8 obsługuje wyświetlanie plików PDF w oknach programu Safari w systemie Mac OS X i jest obsługiwany tylko w systemie Mac OS X 10.4.3 i jego nowszych wersjach. Nie obsługuje żadnych innych przeglądarek (np. Firefox czy Opera).

Uwaga: Jeśli nie masz zainstalowanego programu Acrobat lub Adobe Reader, program Safari uruchomiony w wersji 10.3.9 lub nowszej wyświetla pliki PDF w swoim oknie przy użyciu natywnej obsługi plików PDF w systemie Mac OS; ta konfiguracja nie obsługuje wielu obiegów pracy Adobe PDF (np. funkcji współpracy lub wielu funkcji formularzy i zabezpieczeń).

Konfiguracja programu Adobe w celu wyświetlania plików PDF w przeglądarce Safari

Przeciągnij folder aplikacji Acrobat z dysku CD (lub obrazu dysku) do folderu Aplikacje, aby zainstalować program Acrobat. Przy pierwszym uruchomieniu programu Acrobat zostaje wyświetlony monit o zaakceptowanie umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) i zarejestrowanie programu Acrobat. Po zaakceptowaniu umowy EULA program Acrobat uruchamia procedurę samonaprawiania, która sprawdza, czy nie istnieją jakieś składniki Acrobat, które należy zainstalować w innych aplikacjach. Proces samonaprawiania powoduje instalację pliku wtyczki Adobe PDFViewer, która jest używana przez program Acrobat do wyświetlania plików PDF w przeglądarce Safari w systemie Mac OS X. Plik ten jest instalowany w folderze Library/Internet Plug-Ins.

Jeśli kopia programu Safari została zaktualizowana lub ponownie zainstalowana w celu wyświetlania plików PDF, wykonaj następujące czynności:

  1. Całkowicie usuń starą wersję programu Safari.
  2. Zainstaluj najnowszą wersję programu Safari.
  3. Usuń wtyczkę z Adobe PDFViewer.plugin z folderu Library/Internet Plug-Ins.
  4. W programie Acrobat wybierz kolejno opcje Pomoc > Wykryj i napraw i wybierz opcję Adobe PDFViewer.

Przy pierwszym uruchomieniu programu Acrobat lub Adobe Reader 8 w systemie Mac OS X instaluje się on automatycznie jako domyślny program do wyświetlania plików PDF dla programu Safari. Aby wyłączyć to ustawienie, uruchom program Acrobat lub Adobe Reader i przejdź do opcji Preferencje > Internet. Usuń zaznaczenie opcji Wyświetl pliki PDF w przeglądarce, która powoduje, że pliki PDF są wyświetlane w oknie programu Safari przy użyciu natywnego programu do wyświetlania plików PDF.

Znane problemy

W programie Acrobat 8 znane są następujące problemy:

  • Po zaktualizowaniu programu Adobe Reader lub Acrobat z wersji 7 do wersji 8 na urządzeniu Mactel pliki PDF nie są już wyświetlane w oknie programu Safari. Zamiast tego pośrodku okna programu Safari zostaje wyświetlona wielka ikona programu Acrobat lub Adobe Reader. Ten problem jest spowodowany uruchomieniem programu Safari w środowisku Rosetta; programy Acrobat i Adobe Reader 8 nie wyświetlają plików PDF w programie Safari uruchomionym w środowisku Rosetta, natomiast programy Acrobat i Adobe Reader 7 wyświetlają pliki PDF w programie Safari tylko w środowisku Rosetta. Aby obejść ten problem, trzeba wyłączyć środowisko Rosetta dla programu Safari lub uruchomić program Acrobat lub Acrobat Reader i przejść do opcji Preferencje > Internet i wyłączyć opcję Wyświetlaj pliki PDF w przeglądarce (Pliki PDF będą wtedy wyświetlane w programie Safari przy użyciu natywnego aparatu do wyświetlania plików PDF w systemie Mac OS X).
     
  • Po aktualizacji programu Adobe Reader lub Acrobat z wersji 7 do wersji 8 pliki PDF nie są już wyświetlane w oknach innych przeglądarek nie będących przeglądarkami Safari. Zamiast tego pośrodku okna przeglądarki zostaje wyświetlona wielka ikona programu Acrobat lub Reader. Wyświetlanie plików PDF nie jest obsługiwane dla żadnych aplikacji opartych na WebKit innych niż program Safari. Obejdź ten problem, uruchamiając program Acrobat lub Adobe Reader i wybierając kolejno opcje Preferencje > Internet i wyłączając opcję Wyświetlaj pliki PDF w przeglądarce.

Samonaprawianie

W przypadku usunięcia plików AdobePDFViewer po ponownym uruchomieniu programu Acrobat następuje ich samonaprawianie. Program Safari można również naprawić ręcznie, wybierając kolejno opcje Pomoc > Napraw instalację Acrobat.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online