Treść dokumentu

Jeśli na liście nie ma problemu, skontaktuj się z obsługą klienta.

Po uruchomieniu programu Adobe Update Manager wyświetlany jest błąd „Musisz ponownie uruchomić komputer”.

Po uruchomieniu programu Adobe Update Manager wyświetlany jest komunikat o błędzie „Musisz ponownie uruchomić komputer”. Komunikat o błędzie jest wyświetlany przy każdym uruchomieniu.

Rozwiązanie 1: usuń plik transakcji AUM

Usuń plik Autrans.xml z folderu Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Application Data\Adobe\Updater.

Rozwiązanie 2: usuń klucz Adobe Updater.exe z rejestru, jeśli taki istnieje

Ważne: w rejestrze przechowywane są informacje związane z systemem, które mają znaczenie dla prawidłowej pracy komputera i aplikacji. Przed modyfikacją rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Firma Adobe nie oferuje pomocy technicznej związanej z problemami, które mogą wynikać z nieprawidłowej modyfikacji rejestru. Firma Adobe nie zaleca modyfikowania rejestru, jeśli użytkownik nie ma doświadczenia w edycji plików systemowych. Więcej informacji o programie Edytor rejestru systemu Windows można znaleźć w podręczniku użytkownika systemu Windows lub uzyskać od pomocy technicznej firmy Microsoft.

Aby usunąć klucz rejestru Adobe Updater.exe:

1. Przejdź do gałęzi HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.

2. Zaznacz klucz AdobeUpdater.exe (jeśli istnieje), a następnie wybierz polecenia Edycja > Usuń.

3. W oknie dialogowym Potwierdzanie usunięcia klucza kliknij przycisk Tak.

Rozwiązanie 3: wyszukaj plik AdobeUpdater.rbt i usuń go, jeśli istnieje

1. Wybierz polecenia Start > Szukaj.

2. W obszarze Zakres wyszukiwania zaznacz opcję Wszystkie pliki i foldery.

3. W polu Całość lub część nazwy pliku wpisz: AdobeUpdater.rbt.

4. W polu Szukaj w wybierz lokalny dysk twardy.

5. Kliknij przycisk Szukaj.

6. Usuń plik AdobeUpdater.rbt z wyników wyszukiwania, jeśli zostanie znaleziony.

Program Adobe Updater nie może znaleźć dostępnych aktualizacji w systemie Mac OS X

Czasami aplikacja Adobe Updater nie znajduje dostępnych aktualizacji dla systemu Mac OS X. Problem ten możne wystąpić, jeśli program Adobe Updater Manager zostanie użyty do sprawdzenia dostępności aktualizacji aktualnie zainstalowanych aplikacji Adobe. Ten problem może wystąpić bez względu na to, czy zostaną wybrane polecenia Pomoc > Sprawdź aktualizacje z poziomu aplikacji Adobe czy też aplikacji Adobe Upater w folderze Narzędzia.

Rozwiązanie

W folderze /Library/Application Support ustaw poprawne uprawnienia 775 (z rekursją) do folderu Adobe. Wprowadź następujące polecenie w wierszu poleceń w oknie Terminal:

sudo chmod -R 775 /library/"application support"/adobe

 

Program Adobe Updater nie może znaleźć aktualizacji (aplikacje Creative Suite 2)

Po wybraniu w aplikacji Adobe Creative Suite 2 poleceń Pomoc > Aktualizacje wydane aktualizacje dla tej aplikacji nie są wyświetlane jako dostępne.

Konkretna aktualizacja do pobrania nie jest wyświetlana po wybraniu w oknie Adobe Updater pozycji Pokaż szczegóły.

Po wybraniu poleceń Pomoc > Aktualizacje w aktualizatorze czasami wyświetlany jest taki komunikat o błędzie: „W tej chwili nie są dostępne żadne aktualizacje. Pamiętaj, że aktualnie nie można określić aktualizacji dostępnych dla następujących produktów. Adobe Updater.”

Rozwiązanie 1: pobierz aktualizację ręcznie

Jeśli Internet jest dostępny za pośrednictwem serwera proxy z uwierzytelnianiem użytkowników, pobierz aktualizacje ręcznie z witryny firmy Adobe.

Aby określić, czy dostęp do Internetu odbywa się za pośrednictwem serwera proxy z uwierzytelnianiem użytkowników, skontaktuj się z administratorem sieci.

Uwaga: czasami aktualizacje programów Adobe są udostępniane w witrynie Adobe.com z opóźnieniem. Jeśli żądana aktualizacja nie jest jeszcze dostępna, spróbuj ponownie później.

Rozwiązanie 2: dodaj adres crl.adobe.com do listy wyjątków serwera proxy

Jeśli Internet jest dostępny za pośrednictwem serwera proxy bez uwierzytelniania użytkowników, dodaj adres crl.adobe.com do listy wyjątków serwera proxy. Upewnij się też, czy port 80 jest otwarty. Więcej informacji o liście wyjątków serwera proxy i portach można uzyskać od administratora sieci.

Rozwiązanie 3: usuń folder Data i uruchom aktualizatora ponownie

Jeśli Internet jest dostępny za pośrednictwem serwera proxy bez uwierzytelniania użytkowników, usuń folder Data z folderu Adobe/Updater i ponownie wybierz polecenia Pomoc > Aktualizacje.

Folder Data jest w następujących lokalizacjach:

 • Mac OS: folder Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Updater
 • Windows: Document and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Updater

Nie można wyłączyć funkcji automatycznego sprawdzania aktualizacji programu Adobe Update Manager

Użytkownik wykonał czynności przestawione w artykule Wyłączanie automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji | CS3. Mimo to, po uruchomieniu co najmniej jednej z aplikacji Adobe CS3 uruchamia się program Adobe Update Manager.

Rozwiązanie

Zmień nazwę folderu z programem Adobe Update Manager.

 1. Przejdź do folderu, w którym przechowywane są pliki programu Adobe Update Manager.
  • W systemie Mac OS: /Applications/Utilities/Adobe Utilities/Adobe Updater 5
  • W systemie Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5
 2. Zmień nazwę tego folderu. Na przykład zmień ją na „Updater5disabled”.

Program Adobe Update Manager działa wolno, jeśli do aktualizacji używane jest rozwiązanie Web Marshal (Adobe Reader)

Wykorzystaniem przepustowości można zarządzać na dwa sposoby: obniżając ustawienia limitu czasu rozwiązania Web Marshal i wyłączając program Adobe Update Manager.

Rozwiązanie 1: obniż ustawienie limitu czasu rozwiązania Web Marshal

 1. W konsoli rozwiązania Web Marshal przejdź do strony Właściwości serwera i macierzy > Opcje pobierania > Ogranicz szybkość transferu stron sieci Web.
 2. Ustaw szybkość transferu na wartość niższą niż 15.

Rozwiązanie 2: wyłącz program Adobe Update Manager (AUM) i wdrażaj aktualizacje z pominięciem AUM

Aby ręcznie wyłączyć program Adobe Update Manager:

 1. Wybierz polecenia Pomoc > Sprawdź aktualizacje.

 2. Po zakończeniu sprawdzania dostępności aktualizacji kliknij przycisk Preferencje.

 3. Usuń zaznaczenie automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji programów Adobe.

Aby pobrać aktualizacje programów Reader i Acrobat dla systemu Windows, użyj następujących łączy: 

Informacje dla administratorów systemu

Aby wyłączyć program AUM na potrzeby pakietu Creative Suite, zobacz następujące dokumenty:

Aby wdrożyć aktualizacje programu Adobe Update Manager w trybie cichym, zobacz artykuł Uruchamianie instalacji cichej aktualizacji Adobe Creative Suite 4.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online