Awaria produktu w przypadku użycia opcji Znajdź w systemie Macintosh 10.9.2 (Mavericks)

Następujący błąd występuje tylko wtedy, gdy zostają spełnione następujące warunki:

  • Macintosh 10.9.2 (Mavericks)
  • Acrobat lub Reader od 11.0 do 11.0.06 (w wersji 11.0.07 problem został rozwiązany)
  • Okno dialogowe Znajdź jest otwarte w wielostronicowym dokumencie
  • Nawigujesz, przekraczając granicę strony
Po aktualizacji do wersji Macintosh 10.9.2 programy Acrobat i Reader w wersjach od 11.0 do 11.0.06 oba ulegają awarii, gdy otwarte jest pole Znajdź i użyjesz dowolnej metody zmiany bieżącej strony. Np. użyjesz paska przewijania, zakładek lub klikniesz dowolny wynik wyszukiwania zaawansowanego, który zawiera łącze do innej strony. W takim przypadku zostaje wyświetlony następujący błąd:
Błąd oznaczający awarię

Rozwiązanie

Wybierz kolejno opcje Pomoc > Sprawdź dostępność aktualizacji i zainstaluj wersję 11.0.07.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online