Czym jest Tryb chroniony?

Widok chroniony (WC) jest nową funkcją dla programu Adobe Acrobat 10.1 i Reader 11.0. Poszerza szybko rozwijającą się strategię zabezpieczeń silnej obrony firmy Adobe, która służy do ograniczania i unikania zagrożeń bezpieczeństwa. Tryb WC wykorzystuje wdrożenie opcji sandboxing programu Reader (tryb chroniony) do ochrony aplikacji, danych oraz urządzenia, ograniczając działanie i dostęp plików zawierających złośliwy kod. 

W tym dokumencie podano, jakie programy nie są obsługiwane w trybie Widok chroniony.Więcej informacji na temat opcji sandboxing oraz trybu Widok chroniony znajduje się w Pomocy online lub innych zasobach:

 • Najczęściej zadawane pytania oraz informacje dotyczące konfiguracji rejestru oraz tworzenia zasad niestandardowych znajdują się w rozdziale Widok chroniony w Podręczniku dotyczącym zabezpieczeń aplikacji w Bibliotece zabezpieczeń aplikacji.
 • Szczegółowe informacje dotyczące architektury znajdują się na blogu zespołu ASSET pod adresem http://blogs.adobe.com/asset/.

Tryb Widok chroniony w aplikacji autonomicznej

Zachowanie aplikacji autonomicznej jest podobne do trybu Widok chroniony oferowanego w pakiecie Office 2010. Gdy próbujesz otworzyć niezaufany plik, program Acrobat wyświetla pasek ostrzeżenia na górze okna wyświetlania. Widok jest w trybie tylko do odczytu i wyłączone funkcje nie dopuszczają do tego, by złośliwa zawartość naruszyła system. Jeśli plik PDF jest plikiem zaufanym, wybierz opcję Włącz wszystkie funkcje, aby wyłączyć tryb WC, włącz ponownie wszystkie elementy menu i włącz dla pliku opcję stałego zaufania.

Zasadniczo żadne funkcje, które modyfikują pliki PDF, nie są dostępne w trybie Widok chroniony. Np., dopóki nie przypiszesz zaufania do pliku PDF, zablokowane są następujące funkcje:

 • Przeciąganie plików PDF do okienka odczytu lub okienka nawigacji
 • Drukowanie i zapisywanie pliku PDF
 • Narzędzia Przesunięcie oraz Powiększenie i narzędzie Lupa
 • Tryb odczytu lub widok pełnego ekranu
 • Tworzenie plików PDF w niezaufanych (a zatem potencjalnie niebezpiecznych) witrynach
 • Wykonywanie skryptów JavaScript oraz wypełnianie formularzy

Widok chroniony w przeglądarce

Gdy plik PDF jest otwierany w przeglądarce, tryb Widok chroniony umożliwia płynne działanie bez użycia paska ostrzeżenia. Zamiast tego, pliki PDF oparte na przeglądarce umożliwiają działanie podobne do programu Reader dla dokumentów, dla których włączono uprawnienia dostępu. Tak więc, wszystkie funkcje programu Reader są dostępne oprócz funkcji, które zostają włączone, gdy autor dokumentu używa programu Acrobat do rozszerzenia funkcji dostępnych dla użytkowników programu Reader. Funkcje te obejmują podpisywanie istniejących pól formularzy, dodawanie nowych pól podpisu, zapisywanie danych formularzy itd.

Następujące funkcje nie działają dla plików PDF w przeglądarce z włączonym trybem Widok chroniony:

 • Drukowanie zaawansowane
 • Narzędzia Przesunięcie i Powiększenie, Lupa
 • Funkcje, które nie byłyby zwykle dostępne dla pliku PDF z włączonymi uprawnieniami dostępu wyświetlanego w programie Reader, np. dodawanie załączników.

Nieobsługiwane konfiguracje

Tryb Widok chroniony podlega tym samym ograniczeniom konfiguracji co program Reader. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Nieobsługiwana konfiguracja, zobacz temat Rozwiązywanie problemów z trybem chronionym | Adobe Reader.

W programie Reader tryb Widok chroniony jest obsługiwany tylko, gdy włączony jest tryb chroniony. Gdy tryb chroniony jest włączony, żadna preferencja rejestru trybu chronionego HKCU lub HKLM nie może być ustawiona w pozycji 0 (wył.).

 

Tryb chroniony

Znane problemy

Następująca lista zawiera znane problemy związane z trybem Widok chroniony w tej wersji.

 • Funkcja odczytywania na głos nie działa.
 • Przycisk stanu podpisu podpisanego iStatement wykazuje nieprawidłowy stan sprawdzania poprawności podpisu.
 • Załączniki wiadomości e-mail w formie plików PDF w aplikacji Lotus Notes są otwierane poza trybem Widok chroniony, nawet gdy jest on włączony.
 • Wybranie poziomu podobieństwa (wyniku wyszukiwania) w okienku wyszukiwania nie powoduje przejścia użytkownika do lokalizacji poziomu podobieństwa.
 • Łącza MSexcel i MSWord do plików PDF powodują otwarcie plików PDF poza trybem Widok chroniony.
 • Nie ma możliwości wyświetlania listy artykułów.
 • W przypadku zaznaczenia słowa w dokumencie PDF opcja Sprawdź zaznaczone słowo jest wyłączona.
 • Nie działa opcja Przeciągnij z przeglądarki z portfolio plików PDF, ale problem można obejść, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając fragment.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online