Problem

Program Reader z włączonym trybem Sandbox nie może odczytywać/zapisywać rejestru po wczytaniu interfejsu Outlook 365 MAPI za pomocą wtyczki SendMail – otwórz plik w programie Reader, a następnie wybierz polecenia Plik > Wyślij plik > Dołącz do wiadomości e-mail. Po wykonaniu tej czynności wszelkie zmiany preferencji nie są zachowywane.

Rozwiązanie

Możliwe jest obejście problemu przez ręczne wprowadzenie zmian w rejestrze. Wykonaj następujące czynności. Przed przystąpieniem do wykonywania tych czynności zapoznaj się z możliwymi efektami ubocznymi w programie Acrobat Reader.

Możliwe efekty uboczne:

 • Aplikacja Acrobat Reader może się zawieszać.
 • Zamknięcie okna wersji roboczej wiadomości może zablokować możliwość otwierania innych plików PDF podwójnym kliknięciem.

Kroki mające na celu wprowadzenie zmian w rejestrze:

 1. Otwórz rejestr: otwórz okno Uruchamianie (klawisz Windows + R), wpisz regedit.exe, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Na podstawie zainstalowanej wersji produktu i wydania, przejdź do odpowiedniej lokalizacji, a następnie utwórz klucz o nazwie FeatureState w miejscu wskazanym poniżej; domyślnie klucz taki nie figuruje w systemie.

  W przypadku programu Acrobat Reader DC (ciąg dalszy):

  • Klucz: 4163520
  • Lokalizacja: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Reader\DC\FeatureState

  W przypadku programu Acrobat Reader (Classic 2015):

  • Klucz: 4163520
  • Lokalizacja: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Reader\2015\FeatureState
 3. Zmień wartość klucza na „1”.

 4. Ponownie uruchom program Acrobat Reader.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online