Rozwiązywanie problemów z integracją z programem SharePoint lub Office 365

Ten dokument zawiera sugestie obejścia kilku częstych problemów, które mogą wystąpić podczas edytowania plików w programach SharePoint i Office 365.

Problem z dostępem do złączy programu SharePoint

BŁĄD: wystąpił błąd podczas pobierania plików

Błąd dostępu do złącza SharePoint

Może istnieć wiele przyczyn występowania tego błędu podczas pobierania plików z serwera. Poniżej wymieniono kilka częstych przyczyn występowania tego błędu i podano kilka sposobów rozwiązania problemu:

 • Przyczyna: nie masz połączenia z Internetem.
  Rozwiązanie: Sprawdź połączenie z Internetem i spróbuj ponownie.
 • Przyczyna: Masz połączenie z Internetem, ale nie można ustanowić połączenia z serwerem.
  Rozwiązanie: skontaktuj się z administratorem serwera SharePoint.
 • Przyczyna: nie masz uprawnień odstępu do zasobów sieci.
  Rozwiązanie: spróbuj otworzyć stronę w przeglądarce poprzez wprowadzenie adresu URL.
Uwaga:

Jeśli logujesz się na stronie online używając złącza pakietu Office 365, upewnij się, czy zostało zaznaczone pole wyboru Nie wylogowuj mnie.

Okno dialogowe logowania pakietu Office 365

Uwaga:

Jeśli wcześniej nie wybrano tego ustawienia i użytkownik jest już zalogowany, należy się wylogować i zaznaczyć pole przy kolejnym logowaniu. Wykonaj następujące kroki:

 1. Na wstążce w programie Office 365 kliknij strzałkę rozwijanego menu znajdującą się obok nazwy użytkownika.
 2. Kliknij Wyloguj .
 3. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 4. Przejdź do portalu Office 365.
 5. Zaznacz pole wyboru Nie wylogowuj mnie, wprowadź dane użytkownika dla konta używanego w pakiecie Office 365 w szkole lub w pracy i kliknij Zaloguj się (jeśli to konieczne).

Problem podczas dodawania konta

BŁĄD: Odmowa dostępu podczas dodawania konta

Odmowa dostępu podczas dodawania konta

Zaloguj się na stronie internetowej używając swoich danych logowania. Upewnij się, że pole Nie wylogowuj mnie zostało zaznaczone.

Okno dialogowe logowania pakietu Office 365

Uwaga:

Wprowadź adres URL w przeglądarce upewniwszy się, że jest to ważny adres URL biblioteki lub strony SharePoint. Podczas wprowadzania adresu URL spróbuj ponownie, usuwając fragment adresu URL znajdujący się za nazwą biblioteki lub strony.

Na przykład: zastąp adres https://aeon365.sharepoint.com/mytestsite/SitePages/Home.aspx adresem https://aeon365.sharepoint.com/mytestsite/

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?